Entalpia aktywacji przy danym nachyleniu linii Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Entalpia aktywacji = -(Nachylenie linii B/w Ln K i 1/T*2.303*[Molar-g])
HActivation = -(mslope*2.303*[Molar-g])
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
[Molar-g] - Molar gas constant Wartość przyjęta jako 8.3145 Joule/Kelvin Mole
Używane zmienne
Entalpia aktywacji - (Mierzone w Joule Per Mole) - Entalpia aktywacji jest w przybliżeniu równa energii aktywacji; konwersja jednego w drugi zależy od molekularności.
Nachylenie linii B/w Ln K i 1/T - (Mierzone w kelwin) - Nachylenie linii B/w Ln K i 1/T definiuje się tak, jak gdy Lnk (stała szybkości) jest wykreślana w funkcji odwrotności temperatury (kelwin), nachylenie jest linią prostą.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Nachylenie linii B/w Ln K i 1/T: -0.707 kelwin --> -0.707 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
HActivation = -(mslope*2.303*[Molar-g]) --> -((-0.707)*2.303*[Molar-g])
Ocenianie ... ...
HActivation = 13.5378435045
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
13.5378435045 Joule Per Mole --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
13.5378435045 13.53784 Joule Per Mole <-- Entalpia aktywacji
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Torsha_Paul
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Torsha_Paul utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

5 Teoria stanu przejściowego Kalkulatory

Stała szybkości reakcji według równania Eryinga
Iść Stała stawki = ([BoltZ]*Temperatura*exp(Entropia aktywacji/[Molar-g])*exp(-Entalpia aktywacji/[Molar-g]*Temperatura))/[hP]
Entropia aktywacji
Iść Entropia aktywacji = ([Molar-g]*ln(Czynnik przedwykładniczy))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*Temperatura)/[Avaga-no]*[hP]
Entalpia aktywacji
Iść Entalpia aktywacji = (Energia aktywacji-(Zmiana liczby moli gazu z Rct na AC*[Molar-g]*Temperatura))
Stała równowagi termodynamicznej
Iść Termodynamiczna stała równowagi = e^(Zmiana darmowej energii/([Molar-g]*Temperatura))
Entalpia aktywacji przy danym nachyleniu linii
Iść Entalpia aktywacji = -(Nachylenie linii B/w Ln K i 1/T*2.303*[Molar-g])

Entalpia aktywacji przy danym nachyleniu linii Formułę

Entalpia aktywacji = -(Nachylenie linii B/w Ln K i 1/T*2.303*[Molar-g])
HActivation = -(mslope*2.303*[Molar-g])
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!