Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu = (Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji)^Stała adsorpcji Freundlicha)
c = (M/(m*k)^n)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu - Równowagowe stężenie wodnego adsorbatu to stężenie wodnego absorbatu w równowadze.
Masa adsorbatu - (Mierzone w Kilogram) - Masa adsorbatu to ilość substancji, która została zaadsorbowana.
Masa adsorbentu - (Mierzone w Kilogram) - Masa adsorbentu to masa materiału stałego, na którym zaadsorbowany jest gaz.
Stała adsorpcji - Stała adsorpcji zależy od charakteru adsorbentu i gazu w określonej temperaturze.
Stała adsorpcji Freundlicha - Stała adsorpcji Freundlicha zależy od natury adsorbentu i gazu w określonej temperaturze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa adsorbatu: 12 Gram --> 0.012 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Masa adsorbentu: 4 Gram --> 0.004 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Stała adsorpcji: 3.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała adsorpcji Freundlicha: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
c = (M/(m*k)^n) --> (0.012/(0.004*3.4)^3)
Ocenianie ... ...
c = 4770.50681864441
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4770.50681864441 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4770.50681864441 4770.507 <-- Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

9 Izoterma adsorpcji Freundlicha Kalkulatory

Ciśnienie równowagi gazowego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Ciśnienie równowagowe gazowego adsorbatu = ((Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji))^Stała adsorpcji Freundlicha)
Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu = (Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji)^Stała adsorpcji Freundlicha)
Masa adsorbentu przy użyciu izotermy adsorpcji Freundlicha
Iść Masa adsorbentu = Masa zaadsorbowanego gazu/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Stała adsorpcji k przy użyciu stałej adsorpcji Freundlicha
Iść Stała adsorpcji = Masa zaadsorbowanego gazu/(Masa adsorbentu*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Masa zaadsorbowanego gazu
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = Masa adsorbentu*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha)
Stała adsorpcji, jeśli n jest równe 1
Iść Stała adsorpcji = Masa zaadsorbowanego gazu/Masa adsorbentu*(1/Ciśnienie gazu dla n=1)
Ciśnienie gazu, jeśli n jest równe 1
Iść Ciśnienie gazu dla n=1 = Masa zaadsorbowanego gazu/Masa adsorbentu*(1/Stała adsorpcji)
Masa adsorbentu, jeśli n jest równe 1
Iść Masa adsorbentu = Masa zaadsorbowanego gazu/(Ciśnienie gazu dla n=1*Stała adsorpcji)
Masa zaadsorbowanego gazu, jeśli n jest równe 1
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = Masa adsorbentu*Ciśnienie gazu dla n=1*Stała adsorpcji

11 Ważne wzory izotermy adsorpcji Kalkulatory

Całkowita objętość gazu zaadsorbowanego w równowadze według równania BET
Iść Całkowita równowaga objętości gazu = (Jednowarstwowa objętość gazu*Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))/((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Objętość gazu jednowarstwowego według równania BET
Iść Jednowarstwowa objętość gazu = ((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)*Całkowita równowaga objętości gazu)/(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Masa zaadsorbowanego gazu w gramach dla adsorpcji Langmuira
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = (Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)/(1+(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))
Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira
Iść Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira = (Masa zaadsorbowanego gazu*(1+Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)
Ciśnienie równowagi gazowego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Ciśnienie równowagowe gazowego adsorbatu = ((Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji))^Stała adsorpcji Freundlicha)
Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu = (Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji)^Stała adsorpcji Freundlicha)
Stała adsorpcji k przy użyciu stałej adsorpcji Freundlicha
Iść Stała adsorpcji = Masa zaadsorbowanego gazu/(Masa adsorbentu*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Masa adsorbentu przy użyciu izotermy adsorpcji Freundlicha
Iść Masa adsorbentu = Masa zaadsorbowanego gazu/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Masa zaadsorbowanego gazu
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = Masa adsorbentu*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha)
Powierzchnia pokrytego adsorbentu
Iść Powierzchnia pokryta adsorbentem = (Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)/(1+(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))
Energia interakcji Van der Waalsa
Iść Energia interakcji Van der Waalsa = -(Współczynnik Hamakera)/(12*pi*(Separacja powierzchni)^2)

Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha Formułę

Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu = (Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji)^Stała adsorpcji Freundlicha)
c = (M/(m*k)^n)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!