Równoważna rezystancja w szeregu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Równoważny opór = Opór+Ostateczny opór
Req = R+Ω
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Równoważny opór - (Mierzone w Om) - Rezystancja ekwiwalentna to suma wszystkich efektywnych rezystancji w baterii.
Opór - (Mierzone w Om) - Rezystancja jest miarą oporu przepływu prądu w obwodzie elektrycznym. Jego jednostką SI jest om.
Ostateczny opór - (Mierzone w Om) - Rezystancja końcowa jest miarą sprzeciwu wobec przepływu prądu w obwodzie elektrycznym. Rezystancja jest mierzona w omach, symbolizowana grecką literą omega (Ω).
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Opór: 15 Om --> 15 Om Nie jest wymagana konwersja
Ostateczny opór: 50 Om --> 50 Om Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Req = R+Ω --> 15+50
Ocenianie ... ...
Req = 65
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
65 Om --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
65 Om <-- Równoważny opór
(Obliczenie zakończone za 00.019 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

8 Opór Kalkulatory

Rezystywność materiału
Iść Oporność = (2*[Mass-e])/(Liczba swobodnie naładowanych cząstek na jednostkę objętości*[Charge-e]^2*Czas relaksu)
Zależność rezystancji od temperatury
Iść Opór = Odporność w temperaturze odniesienia*(1+Współczynnik temperaturowy rezystancji*Zmiana temperatury)
Rezystancja wewnętrzna za pomocą potencjometru
Iść Opór = (Długość-Długość końcowa)/Długość końcowa*Ostateczny opór
Odporność
Iść Opór = (Oporność*Długość przewodu)/Powierzchnia przekroju
Odporność na rozciąganie drutu
Iść Opór = (Ostateczny opór*Długość^2)/((Długość końcowa)^2)
Odporność drutu
Iść Opór = Oporność*Długość/Powierzchnia przekroju
Równoważny opór w połączeniu równoległym
Iść Równoważny opór = (1/Opór+1/Ostateczny opór)^(-1)
Równoważna rezystancja w szeregu
Iść Równoważny opór = Opór+Ostateczny opór

3 Równoważna pojemność Kalkulatory

Równoważna pojemność dla dwóch kondensatorów połączonych szeregowo
Iść Pojemność = (Pojemność kondensatora 1*Pojemność kondensatora 2)/(Pojemność kondensatora 1+Pojemność kondensatora 2)
Równoważna pojemność dla dwóch kondensatorów połączonych równolegle
Iść Pojemność = Pojemność kondensatora 1+Pojemność kondensatora 2
Równoważna rezystancja w szeregu
Iść Równoważny opór = Opór+Ostateczny opór

Równoważna rezystancja w szeregu Formułę

Równoważny opór = Opór+Ostateczny opór
Req = R+Ω

W jaki sposób obliczana jest równoważna rezystancja połączona szeregowo?

Kiedy opory są połączone od końca do końca, mówi się, że są połączone szeregowo. Prąd przepływający przez każdy element jest taki sam. R

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!