Wymiana energii Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wymiana energii = (Liczba elektronów*(Liczba elektronów-1))/2
Eexchange = (nelectron*(nelectron-1))/2
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Wymiana energii - (Mierzone w Dżul) - Energia wymiany to energia uwalniana w wyniku wymiany położenia elektronów o tym samym spinie.
Liczba elektronów - Liczba elektronów to całkowita liczba elektronów obecnych w powłokach atomu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba elektronów: 14 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Eexchange = (nelectron*(nelectron-1))/2 --> (14*(14-1))/2
Ocenianie ... ...
Eexchange = 91
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
91 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
91 Dżul <-- Wymiana energii
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Pragati Jaju
Wyższa Szkoła Inżynierska (COEP), Pune
Pragati Jaju zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

22 Równanie fali Schrodingera Kalkulatory

Kąt między orbitalnym momentem kątowym a osią z
Iść Theta = acos(Magnetyczna liczba kwantowa/(sqrt(Azymutalna liczba kwantowa*(Azymutalna liczba kwantowa+1))))
Magnetyczna liczba kwantowa ze względu na orbitalny moment obrotowy
Iść Magnetyczna liczba kwantowa = cos(Theta)*sqrt(Azymutalna liczba kwantowa*(Azymutalna liczba kwantowa+1))
Moment pędu orbitalnego
Iść Moment pędu = sqrt(Azymutalna liczba kwantowa*(Azymutalna liczba kwantowa+1))*[hP]/(2*pi)
Spin Angular Momentum
Iść Moment pędu = sqrt(Zakręć numer kwantowy*(Zakręć numer kwantowy+1))*[hP]/(2*pi)
Zakręć tylko momentem magnetycznym
Iść Moment magnetyczny = sqrt((4*Zakręć numer kwantowy)*(Zakręć numer kwantowy+1))
Magnetyczny pęd kątowy kwantowy
Iść Pęd kątowy wzdłuż osi z = (Magnetyczna liczba kwantowa*[hP])/(2*pi)
Moment magnetyczny
Iść Moment magnetyczny = sqrt(Liczba kwantowa*(Liczba kwantowa+2))*1.7
Kąt między pędem a pędem wzdłuż osi z
Iść Theta = acos(Pęd kątowy wzdłuż osi z/Kwantyzacja pędu)
Związek między magnetycznym pędem kątowym a orbitalnym pędem kątowym
Iść Pęd kątowy wzdłuż osi z = Kwantyzacja pędu*cos(Theta)
Pęd kątowy za pomocą liczby kwantowej
Iść Moment pędu = (Liczba kwantowa*[hP])/(2*pi)
Wymiana energii
Iść Wymiana energii = (Liczba elektronów*(Liczba elektronów-1))/2
Liczba pików uzyskanych w krzywej
Iść Liczba szczytów = Liczba kwantowa-Azymutalna liczba kwantowa
Liczba węzłów sferycznych
Iść Liczba węzłów = Liczba kwantowa-Azymutalna liczba kwantowa-1
Energia elektronu według głównej liczby kwantowej
Iść Energia = Liczba kwantowa+Azymutalna liczba kwantowa
Całkowita wartość magnetycznej liczby kwantowej
Iść Magnetyczna liczba kwantowa = (2*Azymutalna liczba kwantowa)+1
Liczba orbitali w podpowłoce magnetycznej liczby kwantowej
Iść Całkowita liczba orbitali = (2*Azymutalna liczba kwantowa)+1
Maksymalna liczba elektronów w podpowłoce magnetycznej liczby kwantowej
Iść Liczba elektronów = 2*((2*Azymutalna liczba kwantowa)+1)
Wielokrotność wirowania
Iść Wielokrotność wirowania = (2*Zakręć numer kwantowy)+1
Liczba orbitali magnetycznej liczby kwantowej w głównym poziomie energii
Iść Całkowita liczba orbitali = (Liczba orbit^2)
Całkowita liczba orbitali głównej liczby kwantowej
Iść Całkowita liczba orbitali = (Liczba orbit^2)
Maksymalna liczba elektronów na orbicie głównej liczby kwantowej
Iść Liczba elektronów = 2*(Liczba orbit^2)
Całkowita liczba węzłów
Iść Liczba węzłów = Liczba kwantowa-1

Wymiana energii Formułę

Wymiana energii = (Liczba elektronów*(Liczba elektronów-1))/2
Eexchange = (nelectron*(nelectron-1))/2

Co to jest energia wymiany?

Efekt stabilizujący pojawia się, gdy dwa lub więcej elektronów o tym samym spinie znajduje się w zdegenerowanych orbitali podpowłoki. Elektrony te mają tendencję do zamiany swoich pozycji, a energia uwolniona w wyniku tej wymiany nazywana jest energią wymiany. Liczba wymian, które mogą mieć miejsce, jest maksymalna, gdy podpowłoka jest wypełniona do połowy lub całkowicie. W rezultacie energia wymiany będzie maksymalna, podobnie jak stabilność.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!