Formalna opłata na Atom Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Formalna opłata = Liczba elektronów powłoki walencyjnej-(Liczba elektronów par wiążących/2)-Liczba niewiążących par elektronów
FC = nvs-(nbp/2)-nnb
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Formalna opłata - Ładunek formalny to ładunek przypisany do atomu w cząsteczce, przy założeniu, że elektrony we wszystkich wiązaniach chemicznych są równo dzielone między atomami, niezależnie od względnej elektroujemności.
Liczba elektronów powłoki walencyjnej - Liczba elektronów powłoki walencyjnej atomu to elektron powłoki zewnętrznej, który jest powiązany z atomem i który może uczestniczyć w tworzeniu wiązania chemicznego.
Liczba elektronów par wiążących - Liczba elektronów par wiążących to liczba elektronów dzielonych w wiązaniu.
Liczba niewiążących par elektronów - Liczba elektronów par niewiążących w powłoce walencyjnej to te, które nie biorą udziału w tworzeniu wiązania.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba elektronów powłoki walencyjnej: 7 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba elektronów par wiążących: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba niewiążących par elektronów: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
FC = nvs-(nbp/2)-nnb --> 7-(4/2)-2
Ocenianie ... ...
FC = 3
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3 <-- Formalna opłata
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

13 Wiązanie kowalencyjne Kalkulatory

Procent znaku S przy danym kącie wiązania
Iść Procent znaku S = (cos(Kąt wiązania między parą wiązaną a samotną parą)/(cos(Kąt wiązania między parą wiązaną a samotną parą)-1))*100
Ułamek znaku S przy danym kącie wiązania
Iść Ułamek znaku S = cos(Kąt wiązania między parą wiązaną a samotną parą)/(cos(Kąt wiązania między parą wiązaną a samotną parą)-1)
Liczba niewiążących elektronów o danym ładunku formalnym
Iść Liczba niewiążących par elektronów = Liczba elektronów powłoki walencyjnej-(Liczba elektronów par wiążących/2)-Formalna opłata
Liczba elektronów wiążących o danym ładunku formalnym
Iść Liczba elektronów par wiążących = (Liczba elektronów powłoki walencyjnej-Formalna opłata-Liczba niewiążących par elektronów)*2
Liczba elektronów walencyjnych o ładunku formalnym
Iść Liczba elektronów powłoki walencyjnej = Formalna opłata+(Liczba elektronów par wiążących/2)+Liczba niewiążących par elektronów
Formalna opłata na Atom
Iść Formalna opłata = Liczba elektronów powłoki walencyjnej-(Liczba elektronów par wiążących/2)-Liczba niewiążących par elektronów
Łączna liczba Obligacji między wszystkimi Strukturami, dla których zlecono Obligacje
Iść Całkowita liczba wiązań między dwoma atomami = Kolejność wiązań dla cząsteczek wykazujących rezonans*Liczba struktur rezonansowych
Całkowita liczba struktur rezonujących w kolejności wiązań
Iść Liczba struktur rezonansowych = Całkowita liczba wiązań między dwoma atomami/Kolejność wiązań dla cząsteczek wykazujących rezonans
Kolejność wiązań dla cząsteczek wykazujących rezonans
Iść Kolejność wiązań dla cząsteczek wykazujących rezonans = Całkowita liczba wiązań między dwoma atomami/Liczba struktur rezonansowych
Kąt wiązania między parą wiązań a samotną parą elektronów z danym znakiem S
Iść Kąt wiązania między parą wiązaną a samotną parą = acos(Ułamek znaku S/(Ułamek znaku S-1))
Kąt wiązania między parą wiązań a samotną parą elektronów z danym znakiem P
Iść Kąt wiązania między parą wiązaną a samotną parą = acos((Ułamek znaku P-1)/Ułamek znaku P)
Procent znaku P przy danym kącie wiązania
Iść Procent znaku P = (1/(1-cos(Kąt wiązania między parą wiązaną a samotną parą)))*100
Ułamek znaku P przy danym kącie wiązania
Iść Ułamek znaku P = 1/(1-cos(Kąt wiązania między parą wiązaną a samotną parą))

Formalna opłata na Atom Formułę

Formalna opłata = Liczba elektronów powłoki walencyjnej-(Liczba elektronów par wiążących/2)-Liczba niewiążących par elektronów
FC = nvs-(nbp/2)-nnb

Czy opłata formalna to to samo co opłata czy opłata częściowa?

Ładunek formalny ma wartość dodatnią, ujemną lub zero. Częściowy ładunek zwykle ma dodatnią lub ujemną liczbę niecałkowitą. Każdy atom w cząsteczce ma oba, zdolne do obliczenia ładunku formalnego. Ładunek formalny wskazuje na wzrost lub utratę elektronów podczas tworzenia wiązań kowalencyjnych. Ładunek cząstkowy wskazuje, który atom w wiązaniu ma wyższą elektroujemność, a który mniejszą.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!