Prędkość wiatru w strumieniu swobodnym przy danym współczynniku oporu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość wiatru swobodnego strumienia = sqrt(Siła tarcia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Współczynnik przeciągania))
V = sqrt(FD/(0.5*ρvc*pi*R^2*CD))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Prędkość wiatru swobodnego strumienia - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość wiatru swobodnego strumienia to prędkość swobodnego strumienia, czyli powietrza znajdującego się daleko przed ciałem aerodynamicznym, tj. zanim ciało będzie miało szansę odchylić się, spowolnić lub skompresować powietrze.
Siła tarcia - (Mierzone w Newton) - Siła oporu to siła oporu doświadczana przez obiekt poruszający się w płynie.
Gęstość powietrza VC - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość powietrza VC to gęstość powietrza w normalnych warunkach.
Promień wirnika - (Mierzone w Metr) - Promień wirnika to promień obrotu wirnika.
Współczynnik przeciągania - Współczynnik oporu to bezwymiarowa wielkość używana do ilościowego określenia oporu lub oporu obiektu w płynnym środowisku, takim jak powietrze lub woda.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Siła tarcia: 80 Newton --> 80 Newton Nie jest wymagana konwersja
Gęstość powietrza VC: 1.225 Kilogram na metr sześcienny --> 1.225 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Promień wirnika: 7 Metr --> 7 Metr Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik przeciągania: 30 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V = sqrt(FD/(0.5*ρvc*pi*R^2*CD)) --> sqrt(80/(0.5*1.225*pi*7^2*30))
Ocenianie ... ...
V = 0.168173802241389
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.168173802241389 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.168173802241389 0.168174 Metr na sekundę <-- Prędkość wiatru swobodnego strumienia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez ADITYA RAWAT
DIT UNIWERSYTET (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

12 Inne odnawialne źródła energii Kalkulatory

Prędkość wiatru w strumieniu swobodnym przy danym współczynniku oporu
Iść Prędkość wiatru swobodnego strumienia = sqrt(Siła tarcia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Współczynnik przeciągania))
Współczynnik podnoszenia łopaty wirnika wiatru
Iść Współczynnik podnoszenia łopaty wirnika wiatrowego = Siła podnoszenia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^2)
Siła nośna podana Współczynnik nośności ostrza
Iść Siła podnoszenia = Współczynnik podnoszenia łopaty wirnika wiatrowego*0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^2
Moc pobierana przez wirnik przy danym współczynniku mocy maszyny wiatrowej
Iść Moc wydobywana przez rotor = Współczynnik mocy maszyny wiatrowej*(0.5*Gęstość powietrza*pi*(Promień wirnika^2)*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^3)
Współczynnik mocy maszyny wiatrowej
Iść Współczynnik mocy maszyny wiatrowej = Moc wydobywana przez rotor/(0.5*Gęstość powietrza*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^3)
Współczynnik oporu ostrza wirnika wiatru
Iść Współczynnik przeciągania = Siła tarcia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^2)
Solidność maszyny wiatrowej
Iść Solidność maszyny wiatrowej = (Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej*Wredny akord ostrzy)/(pi*Promień wirnika)
Liczba ostrzy turbiny wiatrowej podana Solidność turbiny wiatrowej
Iść Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej = (Solidność maszyny wiatrowej*pi*Promień wirnika)/Wredny akord ostrzy
Średnia akord ostrzy ze względu na solidność maszyny wiatrowej
Iść Wredny akord ostrzy = (Solidność maszyny wiatrowej*pi*Promień wirnika)/Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej
Prędkość kątowa wirnika przy danym współczynniku prędkości końcówki
Iść Prędkość kątowa wirnika = (Współczynnik prędkości końcówki*Prędkość wiatru swobodnego strumienia)/Promień wirnika
Promień wirnika podany stosunek prędkości końcówki
Iść Promień wirnika = (Współczynnik prędkości końcówki*Prędkość wiatru swobodnego strumienia)/Prędkość kątowa wirnika
Stosunek prędkości końcówki
Iść Współczynnik prędkości końcówki = (Prędkość kątowa wirnika*Promień wirnika)/Prędkość wiatru swobodnego strumienia

Prędkość wiatru w strumieniu swobodnym przy danym współczynniku oporu Formułę

Prędkość wiatru swobodnego strumienia = sqrt(Siła tarcia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Współczynnik przeciągania))
V = sqrt(FD/(0.5*ρvc*pi*R^2*CD))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!