Prędkość strumienia paliwa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość strumienia paliwa = Współczynnik rozładowania*sqrt(((2*(Ciśnienie wtrysku paliwa-Ciśnienie ładunku wewnątrz cylindra))/Gęstość paliwa))
Vf = Cd*sqrt(((2*(pin-pcy))/ρfuel))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Prędkość strumienia paliwa - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość strumienia paliwa to prędkość wtrysku paliwa na wyjściu z otworu.
Współczynnik rozładowania - Współczynnik rozładowania to stosunek rzeczywistego rozładowania do teoretycznego rozładowania.
Ciśnienie wtrysku paliwa - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie wtrysku paliwa to ciśnienie na wlocie wtryskiwacza, z jakim paliwo zostanie wtryskiwane do komory spalania silnika.
Ciśnienie ładunku wewnątrz cylindra - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie ładunku wewnątrz cylindra to ciśnienie panujące w komorze spalania lub ciśnienie ładunku podczas wtrysku.
Gęstość paliwa - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość paliwa to gęstość użytego paliwa.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik rozładowania: 0.66 --> Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie wtrysku paliwa: 200 Bar --> 20000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Ciśnienie ładunku wewnątrz cylindra: 50 Bar --> 5000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Gęstość paliwa: 0.00075 Kilogram na centymetr sześcienny --> 750 Kilogram na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vf = Cd*sqrt(((2*(pin-pcy))/ρfuel)) --> 0.66*sqrt(((2*(20000000-5000000))/750))
Ocenianie ... ...
Vf = 132
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
132 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
132 Metr na sekundę <-- Prędkość strumienia paliwa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Aditya Prakash Gautam
Indyjski Instytut Technologiczny (IIT (ISM)), Dhanbad, Jharkhand
Aditya Prakash Gautam utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Aditya verma
maulana azad krajowy instytut technologii (NIT bhopal), Bhopal mp indie
Aditya verma zweryfikował ten kalkulator i 4 więcej kalkulatorów!

22 Podstawy silnika IC Kalkulatory

Całkowity współczynnik przenikania ciepła silnika spalinowego
Iść Całkowity współczynnik przenikania ciepła = 1/((1/Współczynnik przenikania ciepła po stronie gazowej)+(Grubość ścianki silnika/Przewodność cieplna materiału)+(1/Współczynnik przenikania ciepła po stronie chłodziwa))
Szybkość konwekcyjnej wymiany ciepła między ścianą silnika a płynem chłodzącym
Iść Szybkość konwekcyjnego przenoszenia ciepła = Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję*Powierzchnia ściany silnika*(Temperatura powierzchni ścian silnika-Temperatura płynu chłodzącego)
Masa powietrza pobranego w każdym cylindrze
Iść Masa powietrza pobranego w każdym cylindrze = (Ciśnienie powietrza dolotowego*(Wolumen klirensu+Przesunięta objętość))/([R]*Temperatura powietrza wlotowego)
Przenikanie ciepła przez ścianę silnika przy danym ogólnym współczynniku przenikania ciepła
Iść Przenikanie ciepła przez ścianę silnika = Całkowity współczynnik przenikania ciepła*Powierzchnia ściany silnika*(Temperatura po stronie gazu-Temperatura po stronie płynu chłodzącego)
Prędkość strumienia paliwa
Iść Prędkość strumienia paliwa = Współczynnik rozładowania*sqrt(((2*(Ciśnienie wtrysku paliwa-Ciśnienie ładunku wewnątrz cylindra))/Gęstość paliwa))
Moc wytwarzana przez silnik spalinowy przy pracy wykonanej przez silnik
Iść Moc wytwarzana przez silnik spalinowy = Praca wykonana na cykl operacyjny*(Prędkość obrotowa silnika w obr./s/Obroty wału korbowego na skok mocy)
Pojemność skokowa silnika przy danej liczbie cylindrów
Iść Przemieszczenie silnika = Otwór silnika*Otwór silnika*Długość skoku*0.7854*Liczba cylindrów
Czas potrzebny do schłodzenia silnika
Iść Czas potrzebny na ochłodzenie silnika = (Temperatura silnika-Końcowa temperatura silnika)/Szybkość chłodzenia
Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym silnika spalinowego
Iść Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym = (Moment bezwładności koła zamachowego*(Prędkość kątowa koła zamachowego^2))/2
Szybkość chłodzenia silnika
Iść Szybkość chłodzenia = Stała szybkość chłodzenia*(Temperatura silnika-Temperatura otoczenia silnika)
Obroty silnika
Iść Obroty silnika = (Prędkość pojazdu w mph*Przełożenie skrzyni biegów*336)/Średnica opony
Stosunek równoważności
Iść Stosunek równoważności = Rzeczywisty stosunek paliwa do powietrza/Stochiometryczny stosunek paliwa do powietrza
Objętość przemiatania
Iść Objętość przemiatania = (((pi/4)*Średnica wewnętrzna cylindra^2)*Długość skoku)
Praca wykonana na cykl roboczy w silniku spalinowym
Iść Praca wykonana na cykl operacyjny = Średnie ciśnienie efektywne w paskalach*Objętość skokowa tłoka
Siła hamowania na przemieszczenie tłoka
Iść Moc hamulca na przemieszczenie = Siła hamowania na cylinder na skok/Przesunięta objętość
Specyficzna objętość silnika
Iść Specyficzna objętość silnika = Przesunięta objętość/Siła hamowania na cylinder na skok
Moc właściwa hamulca
Iść Moc właściwa hamulca = Siła hamowania na cylinder na skok/Obszar tłoka
Współczynnik kompresji przy danym prześwicie i objętości skokowej
Iść Stopień sprężania = 1+(Objętość przemiatania/Wolumen klirensu)
Praca hamulca na cylinder na skok
Iść Praca hamulca na cylinder na skok = Bmep*Przesunięta objętość
Pojemność silnika
Iść Pojemność silnika = Objętość przemiatania*Liczba cylindrów
Średnia prędkość tłoka
Iść Średnia prędkość tłoka = 2*Długość skoku*Prędkość silnika
Maksymalny moment obrotowy silnika
Iść Szczytowy moment obrotowy silnika = Przemieszczenie silnika*1.25

Prędkość strumienia paliwa Formułę

Prędkość strumienia paliwa = Współczynnik rozładowania*sqrt(((2*(Ciśnienie wtrysku paliwa-Ciśnienie ładunku wewnątrz cylindra))/Gęstość paliwa))
Vf = Cd*sqrt(((2*(pin-pcy))/ρfuel))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!