Zmiana darmowej energii Gibbsa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zmiana energii swobodnej Gibbsa = -Liczba moli elektronu*[Faraday]/Potencjał elektrody systemu
ΔG = -nelectron*[Faraday]/E
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[Faraday] - Faraday constant Wartość przyjęta jako 96485.33212 Coulomb / Mole
Używane zmienne
Zmiana energii swobodnej Gibbsa - (Mierzone w Dżul) - Zmiana energii swobodnej Gibbsa jest miarą maksymalnej ilości pracy, jaką można wykonać podczas procesu chemicznego (ΔG=wmax).
Liczba moli elektronu - Liczba moli elektronu to liczba moli elektronu potrzebna do zużycia lub wytworzenia określonej ilości substancji.
Potencjał elektrody systemu - (Mierzone w Wolt) - Potencjał elektrody układu to siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego zbudowanego ze standardowej elektrody odniesienia i innej elektrody, którą należy scharakteryzować.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba moli elektronu: 49 --> Nie jest wymagana konwersja
Potencjał elektrody systemu: 67 Wolt --> 67 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ΔG = -nelectron*[Faraday]/E --> -49*[Faraday]/67
Ocenianie ... ...
ΔG = -70563.8996101493
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-70563.8996101493 Dżul -->-70.5638996101492 Kilodżuli (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-70.5638996101492 -70.5639 Kilodżuli <-- Zmiana energii swobodnej Gibbsa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pragati Jaju
Wyższa Szkoła Inżynierska (COEP), Pune
Pragati Jaju utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

14 Termodynamika chemiczna Kalkulatory

Objętość podana Gibbsowi i Helmholtzowi Free Entropy
Iść Objętość podana Entropia Gibbsa i Helmholtza = ((Entropia Helmholtza-Swobodna entropia Gibbsa)*Temperatura)/Nacisk
Wolna entropia Gibbsa
Iść Swobodna entropia Gibbsa = Entropia-((Energia wewnętrzna+(Nacisk*Tom))/Temperatura)
Gibbs Free Entropia przyznana Helmholtzowi Free Entropy
Iść Swobodna entropia Gibbsa = Wolna entropia Helmholtza-((Nacisk*Tom)/Temperatura)
Potencjał komórki przy zmianie swobodnej energii Gibbsa
Iść Potencjał komórkowy = -Zmiana energii swobodnej Gibbsa /(Przenoszenie moli elektronów*[Faraday])
Zmiana darmowej energii Gibbsa
Iść Zmiana energii swobodnej Gibbsa = -Liczba moli elektronu*[Faraday]/Potencjał elektrody systemu
Klasyczna część swobodnej entropii Gibbsa podana część elektryczna
Iść Klasyczna część wypycha swobodną entropię = (Entropia swobodna Gibbsa systemu-Część elektryczna wypycha swobodną entropię)
Potencjał elektrody przy swobodnej energii Gibbsa
Iść Potencjał elektrody = -Zmiana energii swobodnej Gibbsa/(Liczba moli elektronu*[Faraday])
Klasyczna część swobodnej entropii Helmholtza podana część elektryczna
Iść Klasyczna swobodna entropia Helmholtza = (Wolna entropia Helmholtza-Elektryczna swobodna entropia Helmholtza)
Wolna entropia Helmholtza
Iść Wolna entropia Helmholtza = (Entropia-(Energia wewnętrzna/Temperatura))
Entropia przy danej energii wewnętrznej i swobodnej entropii Helmholtza
Iść Entropia = Wolna entropia Helmholtza+(Energia wewnętrzna/Temperatura)
Gibbs Free Energy
Iść Darmowa energia Gibbsa = Entalpia-Temperatura*Entropia
Energia swobodna Helmholtza podana entropia swobodna Helmholtza i temperatura
Iść Swobodna energia Helmholtza układu = -(Wolna entropia Helmholtza*Temperatura)
Wolna entropia Helmholtza przy swobodnej energii Helmholtza
Iść Wolna entropia Helmholtza = -(Swobodna energia Helmholtza układu/Temperatura)
Energia swobodna Gibbsa dana swobodna entropia Gibbsa
Iść Darmowa energia Gibbsa = (-Swobodna entropia Gibbsa*Temperatura)

17 Drugie zasady termodynamiki Kalkulatory

Objętość podana Gibbsowi i Helmholtzowi Free Entropy
Iść Objętość podana Entropia Gibbsa i Helmholtza = ((Entropia Helmholtza-Swobodna entropia Gibbsa)*Temperatura)/Nacisk
Gibbs Free Entropia przyznana Helmholtzowi Free Entropy
Iść Swobodna entropia Gibbsa = Wolna entropia Helmholtza-((Nacisk*Tom)/Temperatura)
Ciśnienie podane Gibbsowi i Helmholtzowi w wolnej entropii
Iść Nacisk = ((Wolna entropia Helmholtza-Wolna entropia Gibbsa)*Temperatura)/Tom
Potencjał komórki przy zmianie swobodnej energii Gibbsa
Iść Potencjał komórkowy = -Zmiana energii swobodnej Gibbsa /(Przenoszenie moli elektronów*[Faraday])
Zmiana darmowej energii Gibbsa
Iść Zmiana energii swobodnej Gibbsa = -Liczba moli elektronu*[Faraday]/Potencjał elektrody systemu
Klasyczna część swobodnej entropii Gibbsa podana część elektryczna
Iść Klasyczna część wypycha swobodną entropię = (Entropia swobodna Gibbsa systemu-Część elektryczna wypycha swobodną entropię)
Potencjał elektrody przy swobodnej energii Gibbsa
Iść Potencjał elektrody = -Zmiana energii swobodnej Gibbsa/(Liczba moli elektronu*[Faraday])
Klasyczna część swobodnej entropii Helmholtza podana część elektryczna
Iść Klasyczna swobodna entropia Helmholtza = (Wolna entropia Helmholtza-Elektryczna swobodna entropia Helmholtza)
Elektryczna część swobodnej entropii Helmholtza podana część klasyczna
Iść Elektryczna swobodna entropia Helmholtza = (Wolna entropia Helmholtza-Klasyczna swobodna entropia Helmholtza)
Helmholtz Free Entropy biorąc pod uwagę część klasyczną i elektryczną
Iść Wolna entropia Helmholtza = (Klasyczna swobodna entropia Helmholtza+Elektryczna swobodna entropia Helmholtza)
Wolna entropia Helmholtza
Iść Wolna entropia Helmholtza = (Entropia-(Energia wewnętrzna/Temperatura))
Entropia przy danej energii wewnętrznej i swobodnej entropii Helmholtza
Iść Entropia = Wolna entropia Helmholtza+(Energia wewnętrzna/Temperatura)
Energia wewnętrzna przy danych swobodnej entropii i entropii Helmholtza
Iść Energia wewnętrzna = (Entropia-Wolna entropia Helmholtza)*Temperatura
Gibbs Free Energy
Iść Darmowa energia Gibbsa = Entalpia-Temperatura*Entropia
Energia swobodna Helmholtza podana entropia swobodna Helmholtza i temperatura
Iść Swobodna energia Helmholtza układu = -(Wolna entropia Helmholtza*Temperatura)
Wolna entropia Helmholtza przy swobodnej energii Helmholtza
Iść Wolna entropia Helmholtza = -(Swobodna energia Helmholtza układu/Temperatura)
Energia swobodna Gibbsa dana swobodna entropia Gibbsa
Iść Darmowa energia Gibbsa = (-Swobodna entropia Gibbsa*Temperatura)

Zmiana darmowej energii Gibbsa Formułę

Zmiana energii swobodnej Gibbsa = -Liczba moli elektronu*[Faraday]/Potencjał elektrody systemu
ΔG = -nelectron*[Faraday]/E

Co to jest energia swobodna Gibbsa?

Energia swobodna Gibbsa (mierzona w dżulach w SI) to maksymalna ilość pracy bez ekspansji, którą można wydobyć z układu zamkniętego termodynamicznie (może wymieniać ciepło i współpracować z otoczeniem, ale nie ma znaczenia). To maksimum można osiągnąć tylko w całkowicie odwracalnym procesie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!