Pole grawitacyjne pierścienia przy danym kącie w dowolnym punkcie na zewnątrz pierścienia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pole grawitacyjne = -([G.]*Masa*cos(Theta))/(Odległość od środka do punktu^2+Promień pierścienia^2)^2
I = -([G.]*m*cos(θ))/(a^2+rring^2)^2
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
[G.] - Gravitational constant Wartość przyjęta jako 6.67408E-11 * Meter³/Kiogram Second²
Używane funkcje
cos - Trigonometric cosine function, cos(Angle)
Używane zmienne
Pole grawitacyjne - (Mierzone w Newton / kilogram) - Pole grawitacyjne w dowolnym punkcie jest równe ujemnemu gradientowi w tym punkcie.
Masa - (Mierzone w Kilogram) - Masa to ilość materii w ciele, niezależnie od jego objętości i działających na nie sił.
Theta - (Mierzone w Radian) - Theta to kąt, który można zdefiniować jako figurę utworzoną przez dwa promienie spotykające się we wspólnym punkcie końcowym.
Odległość od środka do punktu - (Mierzone w Metr) - Odległość od środka do punktu to długość odcinka linii mierzona od środka ciała do określonego punktu.
Promień pierścienia - (Mierzone w Metr) - Promień pierścienia to odcinek linii rozciągający się od środka okręgu lub kuli do obwodu lub powierzchni ograniczającej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa: 33 Kilogram --> 33 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Theta: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Odległość od środka do punktu: 4 Metr --> 4 Metr Nie jest wymagana konwersja
Promień pierścienia: 5 Metr --> 5 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
I = -([G.]*m*cos(θ))/(a^2+rring^2)^2 --> -([G.]*33*cos(0.5235987755982))/(4^2+5^2)^2
Ocenianie ... ...
I = -1.1346665870753E-12
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-1.1346665870753E-12 Newton / kilogram --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-1.1346665870753E-12 -1.1E-12 Newton / kilogram <-- Pole grawitacyjne
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

6 Pole grawitacyjne Kalkulatory

Pole grawitacyjne pierścienia przy danym kącie w dowolnym punkcie na zewnątrz pierścienia
Iść Pole grawitacyjne = -([G.]*Masa*cos(Theta))/(Odległość od środka do punktu^2+Promień pierścienia^2)^2
Pole grawitacyjne pierścienia
Iść Pole grawitacyjne = -([G.]*Masa*Odległość od środka do punktu)/(Promień pierścienia^2+Odległość od środka do punktu^2)^(3/2)
Pole grawitacyjne cienkiego okrągłego dysku
Iść Pole grawitacyjne = -(2*[G.]*Masa*(1-cos(Theta)))/(Odległość między ośrodkami^2)
Pole grawitacyjne, gdy punkt znajduje się wewnątrz nieprzewodzącej kuli
Iść Pole grawitacyjne = -([G.]*Masa*Odległość od środka do punktu)/Promień^3
Pole grawitacyjne, gdy punkt znajduje się poza nieprzewodzącą kulą stałą
Iść Pole grawitacyjne = -([G.]*Masa)/(Odległość od środka do punktu^2)
Pole grawitacyjne, gdy punkt znajduje się poza przewodzącą stałą kulą
Iść Pole grawitacyjne = -([G.]*Masa)/Odległość od środka do punktu^2

Pole grawitacyjne pierścienia przy danym kącie w dowolnym punkcie na zewnątrz pierścienia Formułę

Pole grawitacyjne = -([G.]*Masa*cos(Theta))/(Odległość od środka do punktu^2+Promień pierścienia^2)^2
I = -([G.]*m*cos(θ))/(a^2+rring^2)^2

Jak obliczane jest pole grawitacyjne pierścienia?

Pole grawitacyjne pierścienia oblicza się według wzoru E = - GMcosθ / (a

Jaka jest jednostka i rozmiar pola grawitacyjnego pierścienia?

Jednostką natężenia pola grawitacyjnego jest N / kg. Wzór wymiarowy jest określony wzorem [M

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!