Wytrzymałość projektowa powierzchni brutto dla stali Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Siła projektu = Powierzchnia przekroju brutto*Siła plonowania/1.1
P n = Ag*σy/1.1
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Siła projektu - (Mierzone w Newton) - Wytrzymałość projektowa to zmniejszona wartość rzeczywistej wytrzymałości materiału, którą uzyskuje się z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa.
Powierzchnia przekroju brutto - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Całkowita powierzchnia przekroju poprzecznego jest zdefiniowana jako całkowita powierzchnia przekroju prostopadłego do kierunku obciążenia.
Siła plonowania - (Mierzone w Pascal) - Granicę plastyczności można zdefiniować w następujący sposób, linia prosta jest konstruowana równolegle do sprężystej części krzywej naprężenie-odkształcenie przy przesunięciu odkształcenia 0,002.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Powierzchnia przekroju brutto: 24 Centymetr Kwadratowy --> 0.0024 Metr Kwadratowy (Sprawdź konwersję tutaj)
Siła plonowania: 35 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 35000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P n = Agy/1.1 --> 0.0024*35000000/1.1
Ocenianie ... ...
P n = 76363.6363636363
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
76363.6363636363 Newton --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
76363.6363636363 76363.64 Newton <-- Siła projektu
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Sanjay Shiva
krajowy instytut technologii hamirpur (NITH), hamirpur , himachal pradesh
Sanjay Shiva utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Ojas Kulkarni
Sardar Patel College of Engineering (SPCE), Bombaj
Ojas Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 8 więcej kalkulatorów!

8 Pomiar ciągliwości metalu Kalkulatory

Obciążenie podaną liczbą twardości Brinella
Iść Obciążenie = (Liczba twardości Brinella*pi*Średnica kulki stalowej*(Średnica kulki stalowej-sqrt(Średnica kulki stalowej^2-Średnica depresji^2)))/2
Całkowite wydłużenie podanej powierzchni pręta ze stali miękkiej
Iść Całkowite rozszerzenie = Współczynnik wydłużenia*sqrt(Pole przekroju próbki)+(Współczynnik rozszerzenia*Długość początkowa)
Procentowe wydłużenie pręta testowego ze stali miękkiej
Iść Wydłużenie procentowe = ((Długość początkowa-Długość pręta testowego przy złamaniu)/Długość pręta testowego przy złamaniu)*100
Pierwotna długość pręta testowego ze stali miękkiej z podanym całkowitym wydłużeniem
Iść Długość początkowa = (Całkowite rozszerzenie-Całkowite wydłużenie)/Współczynnik rozszerzenia
Całkowite wydłużenie pręta testowego ze stali miękkiej
Iść Całkowite rozszerzenie = Całkowite wydłużenie+Współczynnik rozszerzenia*Długość początkowa
Lokalne przedłużenie pręta ze stali miękkiej
Iść Lokalne rozszerzenie = Współczynnik wydłużenia*sqrt(Pole przekroju próbki)
Powierzchnia pręta ze stali miękkiej z podanym rozszerzeniem lokalnym
Iść Pole przekroju próbki = (Lokalne rozszerzenie/Współczynnik wydłużenia)^2
Wytrzymałość projektowa powierzchni brutto dla stali
Iść Siła projektu = Powierzchnia przekroju brutto*Siła plonowania/1.1

Wytrzymałość projektowa powierzchni brutto dla stali Formułę

Siła projektu = Powierzchnia przekroju brutto*Siła plonowania/1.1
P n = Ag*σy/1.1
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!