Wysokość wznoszenia lub opadania naczyń włosowatych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wysokość wznoszenia/opadania kapilar = 4*Napięcie powierzchniowe*cos(Kąt kontaktu między cieczą a rurką kapilarną)/(Gęstość*[g]*Średnica rury)
hc = 4*σ*cos(θ)/(ρ*[g]*d)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
[g] - Gravitational acceleration on Earth Wartość przyjęta jako 9.80665 Meter/Second²
Używane funkcje
cos - Trigonometric cosine function, cos(Angle)
Używane zmienne
Wysokość wznoszenia/opadania kapilar - (Mierzone w Metr) - Wysokość wznoszenia/opadania kapilary to poziom, do którego woda podnosi się lub opada w rurce kapilarnej.
Napięcie powierzchniowe - (Mierzone w Newton na metr) - Napięcie powierzchniowe to słowo związane z powierzchnią cieczy. Jest to fizyczna właściwość płynów, w której cząsteczki są przyciągane ze wszystkich stron.
Kąt kontaktu między cieczą a rurką kapilarną - (Mierzone w Radian) - Kąt kontaktu między cieczą a rurką kapilarną to kąt podany w radianach między poziomem cieczy w rurce kapilarnej a powierzchnią rurki kapilarnej.
Gęstość - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość materiału pokazuje gęstość tego materiału na określonym obszarze. Jest to traktowane jako masa na jednostkę objętości danego obiektu.
Średnica rury - (Mierzone w Metr) - Średnica rurki to średnica rurki kapilarnej wprowadzonej do cieczy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Napięcie powierzchniowe: 72.75 Newton na metr --> 72.75 Newton na metr Nie jest wymagana konwersja
Kąt kontaktu między cieczą a rurką kapilarną: 15 Stopień --> 0.2617993877991 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Gęstość: 997.3 Kilogram na metr sześcienny --> 997.3 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Średnica rury: 0.002 Metr --> 0.002 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
hc = 4*σ*cos(θ)/(ρ*[g]*d) --> 4*72.75*cos(0.2617993877991)/(997.3*[g]*0.002)
Ocenianie ... ...
hc = 14.3701160959548
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
14.3701160959548 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
14.3701160959548 14.37012 Metr <-- Wysokość wznoszenia/opadania kapilar
(Obliczenie zakończone za 00.008 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Ishan Gupta
Birla Institute of Technology (BITY), Pilani
Ishan Gupta utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

9 Podstawowe formuły Kalkulatory

Siła hydrostatyczna na zakrzywionej zanurzonej powierzchni
Iść Siła hydrostatyczna = sqrt((Gęstość*[g]*Tom)^2+(Gęstość*[g]*Głębokość pionowa od swobodnej powierzchni środka obszaru*Obszar)^2)
Wysokość wznoszenia lub opadania naczyń włosowatych
Iść Wysokość wznoszenia/opadania kapilar = 4*Napięcie powierzchniowe*cos(Kąt kontaktu między cieczą a rurką kapilarną)/(Gęstość*[g]*Średnica rury)
Lepkość za pomocą wiskozymetru
Iść Lepkość dynamiczna = ((Moment obrotowy*Grubość warstwy płynu)/(4*(pi^2)*(Promień cylindra wewnętrznego^3)*Obroty na sekundę*Długość cylindra))
Utrata głowy z powodu tarcia
Iść Utrata głowy = Współczynnik tarcia Darcy*Prędkość płynu^(2)*Długość rury/(Średnica rury*2*[g])
Siła ścinająca działająca na newtonowską warstwę płynu
Iść Siła ścinająca = (Lepkość dynamiczna*Obszar kontaktu*Prędkość płynu)/(Odległość między dwiema płytami)
Siła hydrostatyczna na zanurzonej powierzchni w płaszczyźnie poziomej
Iść Siła hydrostatyczna = Gęstość*[g]*Głębokość pionowa od swobodnej powierzchni środka obszaru*Obszar
Szybkość odprowadzania cieczy z kryzy w zbiorniku
Iść Przepływ = Obszar kryzy*(sqrt(2*[g]*Wysokość zbiornika))
Dyfuzyjność pędu
Iść Dyfuzyjność pędu = Lepkość dynamiczna/Gęstość
Współczynnik tarcia wachlującego z wykorzystaniem współczynnika tarcia Darcy'ego
Iść Współczynnik tarcia wentylatora = Współczynnik tarcia Darcy/4

Wysokość wznoszenia lub opadania naczyń włosowatych Formułę

Wysokość wznoszenia/opadania kapilar = 4*Napięcie powierzchniowe*cos(Kąt kontaktu między cieczą a rurką kapilarną)/(Gęstość*[g]*Średnica rury)
hc = 4*σ*cos(θ)/(ρ*[g]*d)

Co to jest działanie kapilarne?

Działanie kapilarne (czasem kapilarność, ruch kapilarny, efekt kapilarny lub przesiąkanie) to zdolność cieczy do przepływu w wąskich przestrzeniach bez pomocy lub nawet w opozycji do sił zewnętrznych, takich jak grawitacja.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!