Kalkulatory Utworzone Przez Himanshi Sharma

Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
4
Formuły Utworzony
831
Formuły Zweryfikowano
322
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Himanshi Sharma

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Himanshi Sharma. Himanshi Sharma utworzył 4 i zweryfikował 831 kalkulatory w 322 różnych kategoriach do daty.
Zweryfikowano Kapitał własny przyznany kapitał zakładowy, zysk zatrzymany i akcje własne
Zweryfikowano Kapitał własny z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań ogółem
Zweryfikowano Operating Cash Flow
Zweryfikowano Opłata za utratę wartości na jednostkę
Zweryfikowano Rabat procentowy
Zweryfikowano Rabat Zagubiona
Zweryfikowano Roczna stopa procentowa
Zweryfikowano Wartość rezydualna
Zweryfikowano Wydatki na wyczerpanie
14 Więcej kalkulatorów Rachunkowość finansowa
Zweryfikowano Prąd wirnika w silniku indukcyjnym przy danym napięciu stojana
4 Więcej kalkulatorów Aktualny
Belki (1)
Zweryfikowano Szerokość belki podana poziome naprężenie ścinające
12 Więcej kalkulatorów Belki
Zweryfikowano Moduł sprężystości dla betonu o normalnej masie w jednostkach UCSC
1 Więcej kalkulatorów Beton o normalnej masie i normalnej gęstości
Biznes (19)
Zweryfikowano Całkowity koszt zapasów
Zweryfikowano Dni w magazynie
Zweryfikowano Dywidendy na akcję
Zweryfikowano Inventory cel inwestycyjny
Zweryfikowano Margines wkładu za Jednostkę
Zweryfikowano Preferowany czas
Zweryfikowano Procent off
Zweryfikowano Przewidywane Zarobki
Zweryfikowano Punkt Break-Even
Zweryfikowano Rozwodniony zysk na jedną akcję
Zweryfikowano Średni ważony koszt kapitału
Zweryfikowano Szacowanie po zakończeniu
Zweryfikowano Wskaźnik kosztów operacyjnych
Zweryfikowano Wskaźnik pokrycia zadłużenia
Zweryfikowano Współczynnik retencji
Zweryfikowano Współczynnik testu kwasowego
Zweryfikowano Współczynnik wypłacalności
Zweryfikowano Zamówienie ekonomiczny Ilość
Zweryfikowano Zwrot z zaangażowanego kapitału
3 Więcej kalkulatorów Biznes
Zweryfikowano Marża zysku brutto biorąc pod uwagę zysk brutto i sprzedaż
Zweryfikowano Marża zysku brutto firmy podana zysk brutto i sprzedaż
Zweryfikowano Marża zysku brutto firmy podany przychód i koszt sprzedanych towarów
Zweryfikowano Marża zysku brutto przychodu i kosztu sprzedanych towarów
Zweryfikowano Boczne pole powierzchni cylindra
11 Więcej kalkulatorów Boczne pole powierzchni cylindra
Zweryfikowano Strona A trójkąta
8 Więcej kalkulatorów Bok Trójkąta
Zweryfikowano Aktualny Bond Yield
Zweryfikowano Wartość obligacji zerokuponowych
Zweryfikowano Wydajność do dojrzałości
Zweryfikowano Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność
6 Więcej kalkulatorów Bond Yield
Zweryfikowano Dyskontowane Payback Period
Zweryfikowano Począwszy Inventory
Zweryfikowano Wartość bieżąca netto (NPV) dla nawet przepływów pieniężnych
15 Więcej kalkulatorów Budżetowanie kapitałowe
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia cylindra
12 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia cylindra
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia dwudziestościanu podana objętość
11 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia dwudziestościanu
Zweryfikowano Powierzchnia kapsułki
2 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia kapsułki
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia stożka przy danym polu podstawowym
13 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia stożka
Zweryfikowano TDEE kobiet dla ekstremalnie aktywnego stylu życia
Zweryfikowano TDEE kobiet dla lekko aktywnego stylu życia
Zweryfikowano TDEE kobiet dla siedzącego trybu życia
Zweryfikowano TDEE kobiet dla umiarkowanie aktywnego stylu życia
Zweryfikowano TDEE kobiet za bardzo aktywny tryb życia
Zweryfikowano TDEE mężczyzn dla umiarkowanie aktywnego stylu życia
Zweryfikowano TDEE mężczyzn do siedzącego trybu życia
Zweryfikowano TDEE mężczyzny dla bardzo aktywnego stylu życia
Zweryfikowano TDEE mężczyzny dla ekstremalnie aktywnego stylu życia
Zweryfikowano TDEE mężczyzny dla lekko aktywnego stylu życia
Zweryfikowano Koncentracja wady Schottky'ego
Zweryfikowano Moduł Younga porowatego materiału
Zweryfikowano Procent znaku jonowego
7 Więcej kalkulatorów Ceramika i kompozyty
Zweryfikowano Sprawność mechaniczna przy indukowanym napięciu i prądzie twornika
15 Więcej kalkulatorów Charakterystyka maszyny prądu stałego
Zweryfikowano Całkowita moc fali AM
Zweryfikowano Przepustowość fali AM
Zweryfikowano Wielkość sygnału modulującego
15 Więcej kalkulatorów Charakterystyka modulacji amplitudy
Zweryfikowano Poziom Fermiego samoistnych półprzewodników
12 Więcej kalkulatorów Charakterystyka półprzewodników
Zweryfikowano Bond Order
Zweryfikowano Ciśnienie pary
Zweryfikowano Formuła molekularna
Zweryfikowano Objętość molowa
Zweryfikowano Procent wagi
Zweryfikowano Punkt wrzenia
Zweryfikowano Specyficzna pojemność cieplna
Zweryfikowano Uczucie ciepła
Zweryfikowano Ułamek molowy
Zweryfikowano Współczynnik podziału
Zweryfikowano Wydajność teoretyczna
Zweryfikowano Zmiana stanu wrzenia rozpuszczalnika
15 Więcej kalkulatorów Chemia podstawowa
Zweryfikowano Obliczeniowe ścinanie przy zbrojeniu na ścinanie przy tarciu powierzchni
Zweryfikowano Powierzchnia wzmocniona tarciem ścinającym
Zweryfikowano Zbrojenie Granica plastyczności przy tarciu ścinającym Powierzchnia zbrojenia
1 Więcej kalkulatorów Chwile kolumnowe
Zweryfikowano Dodatek na zginanie
Zweryfikowano Odkształcenie przy ścinaniu
Zweryfikowano Odkształcenie ścinające przy przesunięciu stycznym i pierwotnej długości
Zweryfikowano Wytłaczanie i ciągnienie drutu
16 Więcej kalkulatorów Cięcie metalu
Zweryfikowano Promień okręgu kwadratu o danym obwodzie
6 Więcej kalkulatorów Circumradius of Square
Zweryfikowano Circumradius trapezów równoramiennych
2 Więcej kalkulatorów Circumradius trapezów równoramiennych
Zweryfikowano Promień okręgu trójkąta południowego o danych bokach i polu
5 Więcej kalkulatorów Circumradius Trójkąta Skalnego
Zweryfikowano Ciśnienie podane Gęstość i Wysokość
Zweryfikowano Ciśnienie podane Siła i Powierzchnia
1 Więcej kalkulatorów Ciśnienie
Zweryfikowano STP
19 Więcej kalkulatorów Ciśnienie gazu
Zweryfikowano Zapewnij ciśnienie przekraczające ciśnienie atmosferyczne
4 Więcej kalkulatorów Ciśnienie wewnętrzne
Zweryfikowano Skorygowana wartość projektowa dla rozciągania
Zweryfikowano Skorygowana wartość projektowa dla ściskania prostopadłego do ziarna
Zweryfikowano Skorygowano wartość projektową dla ściskania równoległego do ziarna
Zweryfikowano Skorygowano wartość projektową dla zarysu końca łożyska równoległego do ziaren
1 Więcej kalkulatorów Czynniki korygujące dla wartości projektowych
Zweryfikowano Współczynnik obciążenia przy średnim obciążeniu i maksymalnym zapotrzebowaniu
14 Więcej kalkulatorów Czynniki operacyjne elektrowni
Zweryfikowano Pojedyncze wygładzanie wykładnicze
12 Więcej kalkulatorów Czynniki operacyjne i finansowe
Zweryfikowano Specyficzna stała gazowa
Zweryfikowano wilgotność bezwzględna
11 Więcej kalkulatorów Czynniki termodynamiki
Zweryfikowano Bikarb Vd dla Kobiet
Zweryfikowano Bikarb Vd dla mężczyzn
Zweryfikowano Wodorowęglan sodu Deficyt dla Kobiet
Zweryfikowano Wodorowęglan sodu Deficyt dla Mężczyzn
Zweryfikowano Maksymalna fluktuacja energii
Zweryfikowano Naprężenie odśrodkowe lub naprężenie obwodowe
Zweryfikowano Naprężenie rozciągające lub naprężenie obręczy w kole zamachowym
Zweryfikowano Praca wykonana dla dziurkowania
Zweryfikowano Uderzenie ciosu
7 Więcej kalkulatorów Diagramy momentów obrotowych i koło zamachowe
Zweryfikowano Długa przekątna równoległoboku
3 Więcej kalkulatorów Długa przekątna równoległoboku
Zweryfikowano Długa przekątna trapezu
9 Więcej kalkulatorów Długa przekątna trapezu
Zweryfikowano Długi bok latawca z uwzględnieniem obszaru, promienia i krótkiego boku
2 Więcej kalkulatorów Długi bok latawca
Zweryfikowano Długość cięciwy okręgu
Zweryfikowano Długość cięciwy okręgu podana długość prostopadła
3 Więcej kalkulatorów Długość cięciwy koła
Zweryfikowano Długość dwusiecznej kąta trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Długość dwusiecznej kąta trójkąta równobocznego
Zweryfikowano Zmiana długości fali przy danej częstotliwości kątowej
6 Więcej kalkulatorów Długość fali
Zweryfikowano Długość krawędzi bocznej prawego ostrosłupa kwadratowego
Zweryfikowano Długość krawędzi bocznej prawego ostrosłupa kwadratowego przy danej objętości
Zweryfikowano Długość krawędzi bocznej prawego ostrosłupa kwadratowego przy danej wysokości nachylenia
Zweryfikowano Długość krawędzi podstawy prawego ostrosłupa kwadratowego przy danej wysokości nachylenia
Zweryfikowano Długość krawędzi podstawy prawej kwadratowej piramidy przy danej objętości
Zweryfikowano Długość krawędzi regularnego wielokąta z danym obwodem
3 Więcej kalkulatorów Długość krawędzi regularnego wielokąta
Zweryfikowano Maksymalne obciążenie jednostkowe mostów wykorzystujących konstrukcyjną stal węglową
5 Więcej kalkulatorów Dodatkowe formuły kolumn mostowych
Zweryfikowano Względna dokładność dla klasy I drugiego rzędu
Zweryfikowano Względna dokładność dla klasy I pierwszego rzędu
Zweryfikowano Względna dokładność dla klasy II drugiego rzędu
Zweryfikowano Względna dokładność dla klasy II pierwszego rzędu
Zweryfikowano Względna dokładność dla trzeciego rzędu
Zweryfikowano Skorygowana wartość projektowa obciążenia bocznego dla śrub
Zweryfikowano Skorygowano wartość projektową obciążenia bocznego dla siatek kolczastych
Zweryfikowano Skorygowano wartość projektową obciążenia bocznego dla śrub i kołków wybijakowych
10 Więcej kalkulatorów Dopasowanie wartości projektowych dla połączeń z łącznikami
Zweryfikowano Moc podana Różnica potencjałów elektrycznych i prąd elektryczny
10 Więcej kalkulatorów Doprowadzanie ciepła podczas spawania
Zweryfikowano Dopuszczalne naprężenie jednostkowe przy zginaniu
Zweryfikowano Graniczna granica plastyczności stali przy dopuszczalnym naprężeniu jednostkowym przy zginaniu
1 Więcej kalkulatorów Dopuszczalne obliczenia naprężeń dla belek mostowych
Zweryfikowano Dopuszczalne naprężenia w kolumnach obciążonych koncentrycznie w oparciu o specyfikacje projektowe mostów AASHTO
Zweryfikowano Dopuszczalne naprężenie, gdy współczynnik smukłości jest mniejszy niż Cc
Zweryfikowano Dopuszczalne naprężenie w stali strzemion podanej powierzchni w nogach strzemion pionowych
Zweryfikowano Nadmierne ścinanie podanej powierzchni w nogach strzemion pionowych
Zweryfikowano Nadmierne ścinanie przy danej powierzchni nogi strzemienia dla grupy prętów wygiętych na różne odległości
Zweryfikowano Nadmierne ścinanie w obszarze pionowej nogi strzemienia dla pojedynczego pręta wygiętego pod kątem a
Zweryfikowano Nominalne jednostkowe naprężenie ścinające
Zweryfikowano Obszar pionowej nogi strzemienia, gdy pojedynczy pręt jest wygięty pod kątem a
Zweryfikowano Odległość od ekstremalnego ściskania do środka ciężkości danego obszaru w nogach pionowego strzemienia
Zweryfikowano Odległość od ekstremalnego ściskania do środka ciężkości przy nominalnym jednostkowym naprężeniu ścinającym
Zweryfikowano Rozstaw strzemion podany Powierzchnia nogi strzemienia dla grupy prętów wygiętych na różne odległości
Zweryfikowano Rozstaw strzemion za pomocą obszaru w nogach strzemion pionowych
Zweryfikowano Ścinanie podane nominalne jednostkowe naprężenie ścinające
Zweryfikowano Wymagana powierzchnia nóg strzemion pionowych
1 Więcej kalkulatorów Dopuszczalne ścinanie
Zweryfikowano Energia fotonu przy użyciu długości fali
7 Więcej kalkulatorów Efekt fotoelektryczny
Zweryfikowano Ekscentryczność elipsy
Zweryfikowano Mimośród elipsy z uwzględnieniem mimośrodowości liniowej i półosi małej
Zweryfikowano Mimośród elipsy z uwzględnieniem mimośrodowości liniowej i półosi wielkiej
5 Więcej kalkulatorów Ekscentryczność elipsy
Zweryfikowano Ekscentryczność liniowa hiperboli
5 Więcej kalkulatorów Ekscentryczność liniowa hiperboli
Zweryfikowano Masa atomowa
15 Więcej kalkulatorów Elektrony
Zweryfikowano Pole elektryczne między dwoma przeciwnie naładowanymi równoległymi płytami
12 Więcej kalkulatorów Elektrostatyka
Elipsa (1)
Zweryfikowano Spłaszczenie elipsy
3 Więcej kalkulatorów Elipsa
Zweryfikowano Energia kinetyczna
Zweryfikowano Energia potencjalna
Zweryfikowano Masa na jednostkę długości sznurka
Zweryfikowano Prędkość dźwięku w cieczy
14 Więcej kalkulatorów Fale i dźwięk
Zweryfikowano Formuła Dickena dla maksymalnego odprowadzania powodzi
5 Więcej kalkulatorów Formuła Dickena (1865)
Zweryfikowano Długość zlewiska przy danym współczynniku kształtu
Zweryfikowano Współczynnik kształtu przy danej długości zlewiska
8 Więcej kalkulatorów Formy czynników
Zweryfikowano Prawo gazu doskonałego do obliczania ciśnienia
Zweryfikowano Prawo gazu doskonałego do obliczania objętości
Zweryfikowano Wilgotność względna
17 Więcej kalkulatorów Gaz doskonały
Zweryfikowano Długość wszystkich strumieni przy danej gęstości drenażu
Zweryfikowano Gęstość drenażu
Zweryfikowano Obszar zlewni przy danej gęstości drenażu
Zweryfikowano Energia zmagazynowana w kondensatorze przy danym naładowaniu i napięciu
Zweryfikowano Energia zmagazynowana w kondensatorze przy danym naładowaniu i pojemności
5 Więcej kalkulatorów Gęstość energii i zmagazynowana energia
Zweryfikowano Gęstość gazu podana objętość i ilość substancji gazowej
Zweryfikowano Gęstość gazu przy danym ciśnieniu i temperaturze gazu
Zweryfikowano Długość przepływu lądowego
Zweryfikowano Gęstość strumienia
Zweryfikowano Liczba strumieni przy danej gęstości strumienia
Zweryfikowano Obszar zlewni przy danej gęstości strumienia
Zweryfikowano Górny obszar ściętego stożka
2 Więcej kalkulatorów Górny obszar ściętego stożka
Zweryfikowano Całkowite dopuszczalne obciążenie boczne gwoździa lub kolca
Zweryfikowano Dopuszczalne obciążenie na cal penetracji w punkcie przyjmowania pręta
Zweryfikowano Średnica gwoździa lub kolca przy danym dopuszczalnym obciążeniu na cal penetracji
Zweryfikowano Miesięczne płatności hipoteczne
Zweryfikowano Wskaźnik zadłużenia
22 Więcej kalkulatorów Hipotecznych i nieruchomości
Zweryfikowano Całkowita głowa
Zweryfikowano Wysokość podnoszenia dla danej całkowitej wysokości podnoszenia
Zweryfikowano Wysokość podnoszenia przy użyciu Total Head
Zweryfikowano Liczba przekątnych regularnego wielokąta
1 Więcej kalkulatorów Inne formuły regularnego wielokąta
Zweryfikowano Promień trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Inpromień trójkąta równobocznego
Zweryfikowano Alpha Jensena
Zweryfikowano Amortyzacja linii prostej
Zweryfikowano Całkowity zwrot z akcji
Zweryfikowano Certyfikat Depozytowy
Zweryfikowano Metoda aktuarialna niespłacony kredyt odsetkowy
Zweryfikowano Odsetki złożone
Zweryfikowano Płatność renty
Zweryfikowano Premia ryzyka
Zweryfikowano Realna stopa zwrotu
Zweryfikowano Sharpe Ratio
Zweryfikowano Stopa zwrotu
Zweryfikowano Wskaźnik rentowności
Zweryfikowano Zyski kapitałowe Wydajność
9 Więcej kalkulatorów Inwestycja
Zweryfikowano Nominalna stopa procentowa
Zweryfikowano Roczna stopa procentowa
Zweryfikowano Karboplatyną AUC Dawka dla Kobiet
Zweryfikowano Karboplatyną AUC Dawka dla Mężczyzn
Zweryfikowano Kąt łuku kołowego przy danej długości łuku
3 Więcej kalkulatorów Kąt łuku kołowego
Zweryfikowano Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego z daną sumą kątów wewnętrznych
Zweryfikowano Kąt zewnętrzny regularnego wielokąta
2 Więcej kalkulatorów Kąty regularnego wielokąta
Zweryfikowano Trzeci kąt trójkąta przy danych dwóch kątach
3 Więcej kalkulatorów Kąty trójkąta
Zweryfikowano Opór powietrza Siła
16 Więcej kalkulatorów Kinematyka przepływu
Zweryfikowano Całkowita zmiana energii swobodnej podczas krzepnięcia
Zweryfikowano Krytyczna energia swobodna do zarodkowania (z energii swobodnej objętości)
Zweryfikowano Krytyczny promień jądra (od wolnej energii objętości)
Zweryfikowano Równanie Avramiego
Zweryfikowano Wolna energia objętościowa
6 Więcej kalkulatorów Kinetyka przemian fazowych
Zweryfikowano Całkowita objętość próbki gleby lub skały przy danej retencji specyficznej
Zweryfikowano Objętość wody zatrzymanej w całkowitej objętości próbki gleby lub skały
Zweryfikowano Określona retencja
Zweryfikowano Naprężenie obliczone w kontroli pęknięć
Zweryfikowano Równanie dla określonych granic kontroli pęknięć
Zweryfikowano Przemieszczenie podana Odległość w kilometrach
Zweryfikowano Przemieszczenie podana Odległość w milach
Zweryfikowano Przemieszczenie podane Odległość w stopach
Zweryfikowano Wyjazd podana odległość w kilometrach
Zweryfikowano Wyjazd podana odległość w stopach
Zweryfikowano Korekta naprężenia do mierzonej długości
Zweryfikowano Moduł sprężystości taśmy przy korekcji naprężenia do zmierzonej długości
Zweryfikowano Pole przekroju taśmy do korekcji naprężenia do zmierzonej długości
2 Więcej kalkulatorów Korekta naprężenia i zwisu do zmierzonej długości
Zweryfikowano Korekta do odjęcia od odległości nachylenia
Zweryfikowano Korekta temperatury do mierzonej długości
Zweryfikowano Poprawka, którą należy odjąć od odległości skarpy przy różnicy rzędnej
Zweryfikowano Zmierzona długość przy podanej korekcji temperatury
1 Więcej kalkulatorów Korekta temperatury i pomiarów na zboczu
Zweryfikowano Ciężar taśmy na stopę do korekcji zwisu między punktami podparcia
Zweryfikowano Korekcja ugięcia między punktami podparcia
Zweryfikowano Naciągnięta taśma z korekcją zwisu między punktami podparcia
Zweryfikowano Nieobsługiwana długość taśmy z uwzględnieniem korekcji ugięcia między punktami podparcia
1 Więcej kalkulatorów Korekty temperatury
Zweryfikowano Kosmiczna przekątna sześcianu
13 Więcej kalkulatorów Kosmiczna przekątna sześcianu
Zweryfikowano Krótka przekątna równoległoboku
3 Więcej kalkulatorów Krótka przekątna równoległoboku
Zweryfikowano Krótka przekątna trapezu
9 Więcej kalkulatorów Krótka przekątna trapezu
Zweryfikowano Krótka strona latawca z podanym obszarem, promieniem i długim bokiem
2 Więcej kalkulatorów Krótki bok latawca
Zweryfikowano Latus Rectum elipsy
Zweryfikowano Latus Rectum elipsy z uwzględnieniem głównych i mniejszych osi
Zweryfikowano Semi Latus Rectum elipsy
Zweryfikowano Semi Latus Rectum elipsy z uwzględnieniem głównych i mniejszych osi
6 Więcej kalkulatorów Latus Rectum elipsy
Zweryfikowano Semi Latus Rectum hiperboli
11 Więcej kalkulatorów Latus Rectum hiperboli
Zweryfikowano Normalność
22 Więcej kalkulatorów Liczba ekwiwalentów i normalność
Liczby (2)
Zweryfikowano N-ta potęga liczby
Zweryfikowano Silnia liczby
4 Więcej kalkulatorów Liczby
Zweryfikowano Współczynnik bezpieczeństwa przy ostatecznym naprężeniu i naprężeniu roboczym
16 Więcej kalkulatorów Maksymalne naprężenie ścinające i teoria naprężenia głównego
Zweryfikowano Mała oś elipsy
Zweryfikowano Mała oś elipsy z danym obszarem i większa oś
Zweryfikowano Półoś mała elipsy
Zweryfikowano Półoś mała elipsy z uwzględnieniem ekscentryczności liniowej i półoś wielka
7 Więcej kalkulatorów Mała oś elipsy
Zweryfikowano Mediana trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Mediana trójkąta równobocznego
Zweryfikowano Bilans energii do powierzchni parującej w okresie jednego dnia
Zweryfikowano Energia cieplna zużywana podczas parowania
Zweryfikowano Odparowanie z metody budżetu energetycznego
Zweryfikowano Stosunek Bowena
Zweryfikowano Pomiar wyładowania metodą elektromagnetyczną
2 Więcej kalkulatorów Metoda elektromagnetyczna
Zweryfikowano Czas przejazdu między dwoma pionami podana Szerokość między pionami
Zweryfikowano Częściowe wyładowanie w podobszarze pomiędzy dwoma pionami przy danej prędkości przepływu
Zweryfikowano Prędkość poruszającej się łodzi
Zweryfikowano Prędkość poruszania się łodzi przy danej szerokości pomiędzy dwoma pionami
Zweryfikowano Prędkość przepływu
Zweryfikowano Szerokość między dwoma pionami
Zweryfikowano Wyładowanie częściowe w podobszarze pomiędzy dwoma pionami, przy danej prędkości wypadkowej
Zweryfikowano Wynikowa prędkość podana prędkość poruszającej się łodzi
Zweryfikowano Wynikowa prędkość podana prędkość przepływu
Zweryfikowano Moduł Younga
11 Więcej kalkulatorów Metoda równowagi
Zweryfikowano Długość podanej ścieżki Czas upływu sygnału ultradźwiękowego
Zweryfikowano Długość ścieżki dla czasu upływu sygnału ultradźwiękowego
Zweryfikowano Prędkość dźwięku w wodzie podana Czas upływu sygnału ultradźwiękowego wysłanego przez A
Zweryfikowano Średnia prędkość wzdłuż ścieżki AB na określonej wysokości nad łóżkiem
Zweryfikowano Upływ czasu sygnału ultradźwiękowego wysłanego przez A
Zweryfikowano Upływ czasu sygnału ultradźwiękowego wysłanego przez B
Zweryfikowano Głębokość zwierciadła wody przy danej odległości w metodzie znacznika
Zweryfikowano Szacowana odległość przy danej szerokości kanału
Zweryfikowano Szacowana odległość przy wyładowaniu w metodzie znacznika
Zweryfikowano Prędkość powierzchniowa rzeki w metodzie pływakowej
Zweryfikowano Średnia prędkość rzeki w metodzie pływakowej
Zweryfikowano Współczynnik konwersji strony
7 Więcej kalkulatorów Metryki marketingowe
Zweryfikowano Obszar kryzy określony obszar w sekcji 2 lub w Vena Contracta
Zweryfikowano Współczynnik skurczu podany Współczynnik rozładowania
9 Więcej kalkulatorów Miernik kryzy
Zweryfikowano Pole przekroju poprzecznego miernika łokciowego podanego wyładowania
Zweryfikowano Wyładowanie przez rurę w Elbowmeter
2 Więcej kalkulatorów Miernik łokciowy
Zweryfikowano Cenowa elastyczność popytu
Zweryfikowano Eksport netto towarów i usług
Zweryfikowano Produkt krajowy brutto
Zweryfikowano Stopa inflacji
8 Więcej kalkulatorów Mikroekonomia
Zweryfikowano Długość mikroskopu złożonego, gdy obraz tworzy się w nieskończoności
5 Więcej kalkulatorów Mikroskop złożony
Zweryfikowano Mimośród liniowy elipsy
5 Więcej kalkulatorów Mimośród liniowy elipsy
Moc (1)
Zweryfikowano Moc mechaniczna brutto w silniku indukcyjnym
4 Więcej kalkulatorów Moc
Zweryfikowano Całkowity koszt zakupu modelu nie brakuje
Zweryfikowano Liczba zamówień na zakup modeli nie brakuje
Zweryfikowano Maksymalny model zakupu zapasów
Zweryfikowano Model produkcji EOQ nie brakuje
Zweryfikowano Model zakupu EOQ nie brakuje
Zweryfikowano Model zakupu EOQ z niedoborem
6 Więcej kalkulatorów Model produkcji i zakupu
Zweryfikowano Moc górnej wstęgi bocznej
20 Więcej kalkulatorów Modulacja pasma bocznego i częstotliwości
Zweryfikowano Molalność
4 Więcej kalkulatorów Molalność
Zweryfikowano Sprawność wirnika w silniku indukcyjnym
5 Więcej kalkulatorów Moment obrotowy
Zweryfikowano Moment obrotowy na wale A w celu przyspieszenia wału B przy danej sprawności przekładni
Zweryfikowano Moment obrotowy na wale B w celu przyspieszenia samego siebie przy danym przełożeniu
Zweryfikowano Moment obrotowy na wale B w celu przyspieszenia samego siebie przy zawale serca i przyspieszeniu kątowym
Zweryfikowano Moment obrotowy wymagany na wale A w celu przyspieszenia wału B, jeśli podano MI z B, przełożenie i przyspieszenie kątowe wału A
4 Więcej kalkulatorów Moment obrotowy na wale
Zweryfikowano Ciężar właściwy cieczy podana Siła wywierana na zbiornik z powodu Jet
Zweryfikowano Ciężar właściwy cieczy podana Współczynnik prędkości dla Jet
5 Więcej kalkulatorów Napęd odrzutowy zbiornika kryzowego
Zweryfikowano Głębokość przekroju poprzecznego podana Naprężenie promieniowe w pręcie
Zweryfikowano Moment zginający przy danym naprężeniu promieniowym w pręcie
Zweryfikowano Naprężenie promieniowe wywołane momentem zginającym w pręcie
Zweryfikowano Podana szerokość przekroju poprzecznego Naprężenie promieniowe w pręcie
Zweryfikowano Promień krzywizny przy danym naprężeniu promieniowym w pręcie
Zweryfikowano Współczynnik krzywizny do korekty wartości projektowej dla zakrzywionych części drewna
1 Więcej kalkulatorów Naprężenia promieniowe i współczynnik krzywizny
Zweryfikowano Numer strukturalny dla warstwy podstawowej
Zweryfikowano Numer strukturalny dla warstwy powierzchniowej
Zweryfikowano Numer strukturalny kursu podstawowego
Zweryfikowano Numer strukturalny wytrzymujący przewidywane obciążenia osi
Zweryfikowano Rzeczywista grubość warstwy podbudowy o podanym numerze konstrukcyjnym
Zweryfikowano Rzeczywista grubość warstwy podstawowej podana numer konstrukcyjny
Zweryfikowano Rzeczywista grubość warstwy powierzchni podana numer strukturalny
Zweryfikowano Współczynnik drenażu dla warstwy podstawowej o podanym numerze konstrukcyjnym
Zweryfikowano Współczynnik drenażu podłoża przy użyciu numeru strukturalnego
Zweryfikowano Współczynnik warstwy dla podbudowy z wykorzystaniem numeru strukturalnego
Zweryfikowano Współczynnik warstwy warstwy bazowej o podanym numerze konstrukcyjnym
Zweryfikowano Współczynnik warstwy warstwy wierzchniej przy użyciu numeru strukturalnego
Zweryfikowano Aktualna wartość zapasów przy stałym wzroście
Zweryfikowano Aktualna wartość zapasów przy zerowym wzroście
Zweryfikowano Bieżąca wartość przyszłej sumy podana całkowita liczba okresów
Zweryfikowano Bieżąca wartość przyszłej sumy podana liczba okresów
Zweryfikowano PV perpetuity
Zweryfikowano Wartość bieżąca przyszłej sumy w określonych okresach kapitalizacji
Zweryfikowano Wartość bieżąca renty
12 Więcej kalkulatorów Obecna wartość
Zweryfikowano Objętość cylindra
11 Więcej kalkulatorów Objętość cylindra
Zweryfikowano Objętość dwudziestościanu
10 Więcej kalkulatorów Objętość dwudziestościanu
Zweryfikowano Objętość kuli
4 Więcej kalkulatorów Objętość kuli
Zweryfikowano Objętość półkuli
5 Więcej kalkulatorów Objętość półkuli
Zweryfikowano Objętość ostrosłupa prawego kwadratu przy danej wysokości skośnej
1 Więcej kalkulatorów Objętość prawej piramidy kwadratowej
Zweryfikowano Objętość stożka ściętego
19 Więcej kalkulatorów Objętość stożka ściętego
Zweryfikowano Objętość graniastosłupa trójkątnego
Zweryfikowano Objętość graniastosłupa trójkątnego przy danych dwóch bokach i trzecim kącie
Zweryfikowano Objętość graniastosłupa trójkątnego przy danych dwóch kątach i trzecim boku
Zweryfikowano Objętość graniastosłupa trójkątnego przy danym polu podstawy
1 Więcej kalkulatorów Objętość trójkątnego pryzmatu
Zweryfikowano Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator i źródło oddalają się od siebie
Zweryfikowano Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator i źródło zbliżają się do siebie
Zweryfikowano Obserwowana częstotliwość, gdy źródło zbliża się do obserwatora, a obserwator się oddala
7 Więcej kalkulatorów Obserwowana częstotliwość
Zweryfikowano Pole ćwiartki okręgu o danym promieniu
Zweryfikowano Pole ćwiartki okręgu o podanej średnicy koła
3 Więcej kalkulatorów Obszar ćwiartki koła
Zweryfikowano Pole elipsy przy danych głównych i mniejszych osiach
5 Więcej kalkulatorów Obszar elipsy
Zweryfikowano Obszar koła
Zweryfikowano Pole koła o danym obwodzie
Zweryfikowano Pole koła o podanej średnicy
1 Więcej kalkulatorów Obszar koła
Zweryfikowano Powierzchnia latawca o danych bokach i kącie symetrii
Zweryfikowano Powierzchnia latawca podana w promieniu
1 Więcej kalkulatorów Obszar latawca
Zweryfikowano Obszar Oktagonu
10 Więcej kalkulatorów Obszar ośmiokąta
Zweryfikowano Obszar półkola dany obszar koła
Zweryfikowano Pole półkola podane Średnica półkola
3 Więcej kalkulatorów Obszar półkola
Zweryfikowano Obszar prostokąta
Zweryfikowano Obszar prostokąta o podanej długości i przekątnej
Zweryfikowano Obszar prostokąta o podanej szerokości i przekątnej
Zweryfikowano Obszar prostokąta o podanym obwodzie i długości
Zweryfikowano Obszar prostokąta o podanym obwodzie i przekątnej
29 Więcej kalkulatorów Obszar prostokąta
Zweryfikowano Obszar regularnego wielokąta
Zweryfikowano Pole wielokąta foremnego o podanym promieniu
Zweryfikowano Pole wielokąta foremnego o promieniu okręgu
2 Więcej kalkulatorów Obszar regularnego wielokąta
Zweryfikowano Pole rombu przy danych obu przekątnych
5 Więcej kalkulatorów Obszar Rombu
Zweryfikowano Obszar sektora cyrkularnego
2 Więcej kalkulatorów Obszar sektora cyrkularnego
Zweryfikowano Obszar sześciokąta
8 Więcej kalkulatorów Obszar sześciokąta
Zweryfikowano Obszar trapezu
Zweryfikowano Pole trapezu przy danej środkowej środkowej
Zweryfikowano Pole trapezu, dany obwód i obie nogi
Zweryfikowano Pole trójkąta o podanej podstawie i wysokości
Zweryfikowano Pole trójkąta według wzoru Herona
9 Więcej kalkulatorów Obszar Trójkąta
Zweryfikowano Obszar trójkąta równoramiennego
Zweryfikowano Pole trójkąta równoramiennego o podanej wysokości i podstawie
1 Więcej kalkulatorów Obszar trójkąta równoramiennego
Zweryfikowano Górny obszar graniastosłupa trójkątnego o danej objętości i wysokości
Zweryfikowano Górny obszar graniastosłupa trójkątnego o danych bokach
Zweryfikowano Pole podstawy graniastosłupa trójkątnego
Zweryfikowano Pole podstawy graniastosłupa trójkątnego o określonej objętości
Zweryfikowano Pole podstawy graniastosłupa trójkątnego z danym bokiem i wysokością
Zweryfikowano Pole powierzchni bocznej graniastosłupa trójkątnego
2 Więcej kalkulatorów Obszar trójkątnego pryzmatu
Zweryfikowano Obwód ćwiartki koła
Zweryfikowano Obwód ćwiartki okręgu przy danej średnicy okręgu
3 Więcej kalkulatorów Obwód ćwiartki koła
Zweryfikowano Obwód koła
4 Więcej kalkulatorów Obwód koła
Zweryfikowano Obwód kwadratu
Zweryfikowano Obwód kwadratu o podanym obszarze
Zweryfikowano Obwód kwadratu podany Diagonal
4 Więcej kalkulatorów Obwód kwadratu
Zweryfikowano Obwód latawca
Zweryfikowano Obwód latawca podany w promieniu
Zweryfikowano Obwód półkola o podanej średnicy
4 Więcej kalkulatorów Obwód półkola
Zweryfikowano Obwód prostokąta
Zweryfikowano Obwód prostokąta o podanej przekątnej i długości
Zweryfikowano Obwód prostokąta o podanej przekątnej i szerokości
33 Więcej kalkulatorów Obwód prostokąta
Zweryfikowano Obwód regularnego wielokąta o danym promieniu okręgu i polu
Zweryfikowano Obwód regularnego wielokąta o podanym promieniu i polu
3 Więcej kalkulatorów Obwód regularnego wielokąta
Zweryfikowano Obwód Rombu
8 Więcej kalkulatorów Obwód rombu
Zweryfikowano Obwód równoległoboku
Zweryfikowano Obwód równoległoboku przy danych przekątnych i dłuższej krawędzi
Zweryfikowano Obwód równoległościanu
6 Więcej kalkulatorów Obwód równoległościanu
Zweryfikowano Obwód trójkąta prostokątnego równoramiennego
5 Więcej kalkulatorów Obwód równoramiennego trójkąta prostokątnego
Zweryfikowano Obwód sektora kołowego przy danym obwodzie koła
2 Więcej kalkulatorów Obwód sektora cyrkularnego
Zweryfikowano Obwód sześcianu
13 Więcej kalkulatorów Obwód sześcianu
Zweryfikowano Obwód trapezu
1 Więcej kalkulatorów Obwód trapezu
Zweryfikowano Obwód trójkąta prostokątnego
2 Więcej kalkulatorów Obwód trójkąta prostokątnego
Zweryfikowano Obwód trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Obwód trójkąta równobocznego
Zweryfikowano Obwód trójkąta równoramiennego
Zweryfikowano Półobwód trójkąta równoramiennego
Zweryfikowano Moduł masowy
Zweryfikowano Naprężenie rozciągające
5 Więcej kalkulatorów Odkształcenie mechaniczne
Zweryfikowano Ciśnienie pary wody w określonej temperaturze do parowania w zbiornikach wodnych
Zweryfikowano Prawo parowania Daltona
Zweryfikowano Prężność pary powietrza na podstawie prawa Daltona
3 Więcej kalkulatorów Odparowanie
Zweryfikowano Ilość wody straconej podczas parowania w miesiącu
Zweryfikowano Średnia powierzchnia zbiornika w ciągu miesiąca przy podanej objętości wody utraconej podczas parowania
Zweryfikowano Stosowny współczynnik panwi podana objętość wody straconej podczas parowania w miesiącu
Zweryfikowano Utrata parowania miski podana Objętość wody straconej podczas parowania w miesiącu
1 Więcej kalkulatorów Odparowywanie zbiorników i metody redukcji
Zweryfikowano Powierzchnia kołowego kwadrantu przy danym polu koła
3 Więcej kalkulatorów Okrągły kwadrant
Zweryfikowano Model produkcyjny z okresu t2 nie brakuje
Zweryfikowano Okres t1 Zakup z niedoborem
Zweryfikowano Produkcja okresu t1 nie brakuje
5 Więcej kalkulatorów Okres produkcji
Zweryfikowano Całkowita objętość próbek gleby lub skał
Zweryfikowano Objętość wody spływającej z całkowitej objętości próbki gleby lub skały
Zweryfikowano Określona wydajność
Zweryfikowano Głębokość opadów przy podanej objętości opadów
Zweryfikowano Objętość opadów
Zweryfikowano Współczynnik korekcji w teście spójności zapisu
2 Więcej kalkulatorów Opad atmosferyczny
Zweryfikowano Czas potrzebny na zakup modelu bez braków
Zweryfikowano Czas potrzebny na zakup modelu z niedoborem
14 Więcej kalkulatorów Oszacowanie czasu
Zweryfikowano UDL otrzymał napięcie w Midspan dla UDL na kablu parabolicznym
2 Więcej kalkulatorów Parabola
Zweryfikowano Dopuszczalne naprężenie elementów ściskanych dla mostów autostradowych
Zweryfikowano Maksymalne zwis podana długość kabla dla UDL na kablu parabolicznym
Zweryfikowano Maksymalne zwis przy danym naprężeniu w połowie rozpiętości dla UDL na kablu parabolicznym
Zweryfikowano Napięcie na wspornikach dla UDL na kablu parabolicznym
Zweryfikowano Napięcie w Midspan dla UDL na kablu parabolicznym
Zweryfikowano Naprężenie w połowie rozpiętości przy naprężeniu w podporach dla UDL na kablu parabolicznym
Zweryfikowano Rozpiętość kabla przy naprężeniu na wspornikach dla UDL na kablu parabolicznym
Zweryfikowano Rozpiętość kabla przy naprężeniu w połowie rozpiętości dla UDL na kablu parabolicznym
Zweryfikowano UDL podane napięcie na wspornikach dla UDL na kablu parabolicznym
3 Więcej kalkulatorów Paraboliczne naprężenie i długość kabla
Zweryfikowano Jakość par
10 Więcej kalkulatorów Parametry chłodnicze
Zweryfikowano Błąd prognozowania
11 Więcej kalkulatorów Parametry przemysłowe
Zweryfikowano Ciepło właściwe mieszaniny gazów
Zweryfikowano Entalpia właściwa dla mieszaniny nasyconej
15 Więcej kalkulatorów Parametry termiczne
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia piramidy
Zweryfikowano Objętość piramidy
Zweryfikowano Obszar podstawy piramidy
1 Więcej kalkulatorów Piramida
Zweryfikowano Całkowite pole powierzchni równobocznej piramidy kwadratowej
Zweryfikowano Objętość piramidy równobocznej kwadratowej
Zweryfikowano Wysokość równobocznej piramidy kwadratowej
Zweryfikowano Siła wyporu
Zweryfikowano Zasada Archimedesa
9 Więcej kalkulatorów Pławność
Zweryfikowano Wysokość metacentryczna
19 Więcej kalkulatorów Płyn hydrostatyczny
Zweryfikowano Całkowity podatek od sprzedaży
Zweryfikowano Kwota podatku od sprzedaży
Zweryfikowano Podatek równoważny Wydajność
3 Więcej kalkulatorów Podatek
Zweryfikowano Iloraz dwóch liczb
Zweryfikowano Produkt dwóch liczb
Zweryfikowano Różnica między dwiema liczbami
Zweryfikowano Suma dwóch liczb
Zweryfikowano Funkcja transferu dla systemu z zamkniętą i otwartą pętlą
18 Więcej kalkulatorów Podstawowe parametry
Zweryfikowano Amplituda
Zweryfikowano Magnetyczny strumień
Zweryfikowano Moment obrotowy
Zweryfikowano Momentum kątowe
Zweryfikowano Odcedzić
Zweryfikowano Pracować
Zweryfikowano Przemieszczenie kątowe
Zweryfikowano Przyśpieszenie
Zweryfikowano Stres
Zweryfikowano Szybkość cieplna
Zweryfikowano Współczynnik załamania światła
4 Więcej kalkulatorów Podstawy fizyki
Zweryfikowano Moc wymagana do pokonania oporu tarcia w przepływie laminarnym
8 Więcej kalkulatorów Podstawy hydrodynamiki
Zweryfikowano Amplituda sygnału nośnego
Zweryfikowano Indeks modulacji
Zweryfikowano Sprawność transmisji w odniesieniu do wskaźnika modulacji
Zweryfikowano Współczynnik szczytu
20 Więcej kalkulatorów Podstawy komunikacji analogowej
Zweryfikowano Lepkość kinematyczna
Zweryfikowano Liczba kawitacji
Zweryfikowano Numer Knudsena
Zweryfikowano Równanie płynów nieściśliwych w ciągłości
Zweryfikowano Równanie płynów ściśliwych w ciągłości
9 Więcej kalkulatorów Podstawy mechaniki płynów
Zweryfikowano Naprężenie w stali rozciąganej na naprężenie przy ekstremalnym współczynniku powierzchni ściskania
Zweryfikowano Wytrzymałość na moment stali na rozciąganie podanej powierzchni
7 Więcej kalkulatorów Podwójnie wzmocnione przekroje prostokątne
Zweryfikowano Odległość od powierzchni ekstremalnego ściskania do osi neutralnej w przypadku uszkodzenia przy ściskaniu
Zweryfikowano Wytrzymałość na moment zginający przy danej wytrzymałości na rozciąganie przy danym obszarze zbrojenia na rozciąganie
1 Więcej kalkulatorów Pojedynczo wzmocnione przekroje prostokątne
Zweryfikowano Naprężenia w stali tylko ze wzmocnieniem na rozciąganie
Zweryfikowano Obszar zbrojenia na rozciąganie przy danym współczynniku stali
Zweryfikowano Odległość od skrajnej kompresji do środka ciężkości przy danym współczynniku stali
Zweryfikowano Stosunek stali
Zweryfikowano Szerokość belki przy danym współczynniku stali
Zweryfikowano Współczynnik głębokości ramienia dźwigni
Zweryfikowano Współczynnik modułowy
Zweryfikowano Wytrzymałość momentowa stali
Zweryfikowano Wytrzymałość na moment betonu przy danej grubości kołnierza
1 Więcej kalkulatorów Pojedynczo wzmocnione sekcje kołnierzowe
Zweryfikowano Wytrzymałość na moment stali przy danych naprężeniach i powierzchni
Zweryfikowano Wytrzymałość na moment stali przy danym współczynniku stali
7 Więcej kalkulatorów Pojedynczo wzmocnione sekcje prostokątne
Zweryfikowano Pole podstawy stożka ściętego
2 Więcej kalkulatorów Pole podstawy stożka ściętego
Zweryfikowano Całkowite pole powierzchni prawego ostrosłupa kwadratowego przy danej wysokości nachylenia
Zweryfikowano Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawego kwadratu przy danej wysokości nachylenia
3 Więcej kalkulatorów Pole powierzchni prawostronnej piramidy
Zweryfikowano Pole równoramiennego trójkąta prostokątnego
4 Więcej kalkulatorów Pole równoramiennego trójkąta prostokątnego
Zweryfikowano Pole trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Pole trójkąta równobocznego
Zweryfikowano Półobwód trójkąta równobocznego
Zweryfikowano Półobwód trójkąta równobocznego podany Circumradius
7 Więcej kalkulatorów Półobwód trójkąta równobocznego
Zweryfikowano Czas przebytej odległości przy danej prędkości powierzchniowej
Zweryfikowano Prędkość powierzchniowa
Zweryfikowano Przebyta odległość przy danej prędkości powierzchniowej
9 Więcej kalkulatorów Pomiar prędkości
Zweryfikowano Natychmiastowe wyładowanie przy danym chwilowym strumieniu masowym
Zweryfikowano Obliczanie strumienia masowego
1 Więcej kalkulatorów Pomiar przepływu strumienia
Zweryfikowano Całkowita objętość próbki gleby lub skały o podanej porowatości
Zweryfikowano Porowatość
Zweryfikowano Porowatość przy określonej wydajności i określonej retencji
2 Więcej kalkulatorów Porowatość
Zweryfikowano Pole kwadratu o danym obwodzie
Zweryfikowano Pole kwadratu o podanej przekątnej
Zweryfikowano Powierzchnia placu
4 Więcej kalkulatorów Powierzchnia kwadratu
Zweryfikowano Powierzchnia podstawy cylindra
6 Więcej kalkulatorów Powierzchnia podstawy cylindra
Zweryfikowano Pole równoległoboku podane przekątne i kąt rozwarty między przekątnymi
Zweryfikowano Pole równoległoboku przy danych wysokościach i kącie ostrym
Zweryfikowano Pole równoległoboku przy danych wysokościach i kącie rozwartym
6 Więcej kalkulatorów Powierzchnia równoległoboku
Zweryfikowano Powierzchnia odcinka kołowego przy danej długości cięciwy
1 Więcej kalkulatorów Powierzchnia segmentu kołowego
Zweryfikowano Cukrzyca Poziom insuliny typu 2 dla mężczyzn
Zweryfikowano Poziom dawki insuliny dla kobiet
Zweryfikowano EMI kredytu samochodowego
Zweryfikowano Kwota pożyczki
Zweryfikowano Pożyczka EMI
1 Więcej kalkulatorów Pożyczka
Zweryfikowano Wykonana praca izobaryczna
8 Więcej kalkulatorów Praca w systemie zamkniętym
Zweryfikowano Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub B
8 Więcej kalkulatorów Prawdopodobieństwo dwóch zdarzeń
Zweryfikowano Czas trwania ekstremalnej głębokości opadów
Zweryfikowano Ekstremalna głębokość opadów
1 Więcej kalkulatorów Prawdopodobne maksymalne opady (PMP)
Zweryfikowano Prawo Darcy'ego
10 Więcej kalkulatorów Prawo Darcy’ego
Zweryfikowano Prędkość kątowa
2 Więcej kalkulatorów Prędkość
Zweryfikowano Prędkość synchroniczna w silniku indukcyjnym
7 Więcej kalkulatorów Prędkość
Zweryfikowano X Procent liczby Y
6 Więcej kalkulatorów Procent liczb
Zweryfikowano Ciśnienie izentropowe w punkcie 1
Zweryfikowano Ciśnienie izentropowe w punkcie 2
Zweryfikowano Izentropowa temperatura 2 przy danej objętości właściwej
Zweryfikowano Izentropowa temperatura 2 przy danym stosunku ciśnień
Zweryfikowano Stosunek ciśnień proces izentropowy
Zweryfikowano Stosunek temperatur podana Izentropowa objętość właściwa
Zweryfikowano Stosunek temperatur przy ciśnieniu izentropowym
Zweryfikowano Temperatura izentropowa 1 przy danej objętości właściwej
Zweryfikowano Temperatura izentropowa 1 przy danym stosunku ciśnień
Zweryfikowano wydajność cyklu otto
12 Więcej kalkulatorów Produkcja energii z ciepła
Zweryfikowano Równanie obliczania ścinania na przebicie
2 Więcej kalkulatorów Projekt dwukierunkowego systemu płyt
Zweryfikowano Zdolność ścinania dla dźwigarów z poprzecznymi usztywnieniami
Zweryfikowano Zdolność ścinania dla prętów giętkich
Zweryfikowano Moment osiowy w stanie zrównoważonym
Zweryfikowano Moment zginający dla kolumn spiralnych
Zweryfikowano Moment zginający dla kolumn wiązanych
Zweryfikowano Obciążenie osiowe w stanie zrównoważonym
Zweryfikowano Powierzchnia zbrojenia na rozciąganie przy obciążeniu osiowym dla słupów wiązanych
Zweryfikowano Zbrojenie Granica plastyczności przy obciążeniu osiowym dla słupów wiązanych
4 Więcej kalkulatorów Projektowanie pod ściskaniem osiowym ze zginaniem dwuosiowym
Zweryfikowano Promień kwadratu o podanej przekątnej
Zweryfikowano Promień kwadratu przy danym promieniu okręgu
5 Więcej kalkulatorów Promień kwadratu
Zweryfikowano Promień koła danego obszaru
Zweryfikowano Promień okręgu o danym obwodzie
Zweryfikowano Promień okręgu o podanej średnicy
1 Więcej kalkulatorów Promień okręgu
Zweryfikowano Promień okręgu trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Promień okręgu trójkąta równobocznego
Zweryfikowano Promień półkola o podanej średnicy
Zweryfikowano Promień półkola o podanym obwodzie
3 Więcej kalkulatorów Promień półkola
Zweryfikowano Promień torusa przy danym promieniu otworu i stosunku powierzchni do objętości
3 Więcej kalkulatorów Promień torusa
Zweryfikowano Promień okręgu trójkąta równoramiennego z podanymi nogami i wysokością
Zweryfikowano Promień trójkąta równoramiennego
4 Więcej kalkulatorów Promień trójkąta równoramiennego
Zweryfikowano Okresowy czas jednego uderzenia SHM
5 Więcej kalkulatorów Proste wahadło
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia graniastosłupa prostokątnego
Zweryfikowano Objętość pryzmatu prostokątnego
Zweryfikowano Pole podstawy graniastosłupa prostokątnego
1 Więcej kalkulatorów Prostopadłościan
Zweryfikowano Całkowita liczba środków chwilowych w mechanizmie
Zweryfikowano Liczba ogniw w łańcuchu kinematycznym
Zweryfikowano Liczba połączeń w łańcuchu kinematycznym
Zweryfikowano Liczba połączeń w łańcuchu kinematycznym, gdy występuje również wyższa para
Zweryfikowano Liczba stopni swobody w łańcuchu kinematycznym według kryterium Kutzbacha
Zweryfikowano Powiększanie mocy prostego mikroskopu
2 Więcej kalkulatorów Prosty mikroskop
Zweryfikowano Objętość pięciokątnego pryzmatu
Zweryfikowano Pole podstawy graniastosłupa pięciokątnego
Zweryfikowano Pole powierzchni bocznej graniastosłupa pięciokątnego
1 Więcej kalkulatorów Pryzmat pięciokątny
Zweryfikowano Przekątna cylindra
11 Więcej kalkulatorów Przekątna cylindra
Zweryfikowano Przekątna kwadratu
Zweryfikowano Przekątna kwadratu danego obszaru
Zweryfikowano Przekątna kwadratu o danym obwodzie
4 Więcej kalkulatorów Przekątna kwadratu
Zweryfikowano Przekątna prostokąta
Zweryfikowano Przekątna prostokąta o podanej powierzchni i długości
Zweryfikowano Przekątna prostokąta o podanej powierzchni i szerokości
Zweryfikowano Przekątna prostokąta o podanym kącie między długością a przekątną
Zweryfikowano Przekątna prostokąta o podanym obwodzie i długości
Zweryfikowano Przekątna prostokąta o podanym obwodzie i szerokości
17 Więcej kalkulatorów Przekątna prostokąta
Zweryfikowano Przekątna trapezu równoramiennego
10 Więcej kalkulatorów Przekątna trapezu równoramiennego
Zweryfikowano Przenikanie ciepła zgodnie z prawem Fouriera
12 Więcej kalkulatorów Przenoszenie ciepła i masy
Zweryfikowano Szybkość przepływu (lub) zrzut
7 Więcej kalkulatorów Przepływ
Zweryfikowano Funkcja transportowa określona przez prawo Manninga
Zweryfikowano Nachylenie tarcia
Zweryfikowano Natychmiastowe wyładowanie przy danym nachyleniu tarcia
Zweryfikowano Pole przekroju przy użyciu prawa Manninga
Zweryfikowano Zwilżony obwód z prawa Manninga
3 Więcej kalkulatorów Przepływy średnie i wysokie
Zweryfikowano Przyszła wartość aktualnej sumy przy danych okresach skumulowanych
Zweryfikowano Przyszła wartość aktualnej sumy przy podanej łącznej liczbie okresów
Zweryfikowano Przyszła wartość obecnej sumy podana liczba okresów
Zweryfikowano Przyszła wartość renty
10 Więcej kalkulatorów Przyszła wartość
Zweryfikowano Współczynnik dyfuzji w kierowaniu powodzią adwekcyjną i dyfuzyjną
8 Więcej kalkulatorów Relacja pomiędzy etapem a absolutorium
Zweryfikowano Środek nacisku na płaszczyźnie nachylonej
24 Więcej kalkulatorów Relacje ciśnienia
Zweryfikowano Głębokość wody przy danej prędkości przepływu w ciągłych pomiarach wypływu
Zweryfikowano Magazynowanie wody w zlewni
Zweryfikowano Opady dzienne z równania ciągłości budżetu wodnego
Zweryfikowano Opady w relacji spływu deszczu
Zweryfikowano Podana masa w przepływie Zmiana w pamięci masowej
Zweryfikowano Podane magazynowanie wód podziemnych Magazynowanie wody w zlewni
Zweryfikowano Podane magazynowanie wód powierzchniowych Magazynowanie wody w zlewni
Zweryfikowano Przechowywanie wilgoci w glebie podane Przechowywanie wody
Zweryfikowano Relacja z odpływem deszczu
Zweryfikowano Równanie budżetu wodnego dla zlewni w danym przedziale czasowym
Zweryfikowano Równanie ciągłości bilansu wodnego
Zweryfikowano Straty odpływu w zależności od odpływu deszczu
Zweryfikowano Wypływ masy podany Zmiana w pamięci masowej
Zweryfikowano Zmiana w magazynowaniu wody w zlewni
2 Więcej kalkulatorów Równanie budżetu wodnego dla zlewni
Zweryfikowano Codzienna utrata transpiracji
Zweryfikowano Codzienny dopływ wód gruntowych
Zweryfikowano Codzienny napływ powierzchni do jeziora
Zweryfikowano Codzienny odpływ powierzchniowy z jeziora
Zweryfikowano Codzienny wypływ z wycieków
Zweryfikowano Równanie dziennego parowania jeziora
Zweryfikowano Wzrost w Lake Storage w ciągu dnia
Zweryfikowano Nachylenie gradientu koryta strumienia przy danym rozładowaniu w równaniu Manninga
Zweryfikowano Promień hydrauliczny przy użyciu równania Manninga
Zweryfikowano Promień hydrauliczny we wzorze Manninga
Zweryfikowano Równanie Manninga
Zweryfikowano Ciśnienie w sekcji 1 z równania Bernoulliego
Zweryfikowano Głowica piezometryczna do stałego przepływu nielepkiego
Zweryfikowano Prędkość w sekcji 1 z równania Bernoulliego
Zweryfikowano Wysokość odniesienia przy użyciu głowicy piezometrycznej dla stałego przepływu nielepkiego
Zweryfikowano Wysokość odniesienia w sekcji 1 z równania Bernoulliego
4 Więcej kalkulatorów Równanie ruchu Eulera
Zweryfikowano Dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa
7 Więcej kalkulatorów Rozkład dwumianowy
Zweryfikowano Napięcie powierzchniowe przy danej sile i długości
5 Więcej kalkulatorów Różne cechy
Zweryfikowano Moment bezwładności wahadła Bob
7 Więcej kalkulatorów Ruch obrotowy
Utworzony Prędkość początkowa przy użyciu zakresu
Utworzony Zasięg ruchu pocisku
5 Więcej kalkulatorów Ruch pocisku (obiekt rzucony pod pewnym kątem 'theta')
Zweryfikowano Teoretyczna prędkość płynącego strumienia
Zweryfikowano Wysokość płynu podniesionego w rurze przy danej prędkości teoretycznej przepływającego strumienia
2 Więcej kalkulatorów Rurka Pitota
Zweryfikowano Maksymalna wytrzymałość na ścinanie
7 Więcej kalkulatorów Ściąć ściany
Zweryfikowano Pole koła podane Pole sektora
3 Więcej kalkulatorów Sektor cyrkularny
Serce (3)
Zweryfikowano Maksymalna częstość tętna
Zweryfikowano Spalanie kalorii na podstawie tętna dla kobiet
Zweryfikowano Spalanie kalorii na podstawie tętna u mężczyzn
Zweryfikowano Optymalna liczba stacji deszczomierza
Siły (2)
Zweryfikowano Siła dośrodkowa
Zweryfikowano Siła magnetyczna
1 Więcej kalkulatorów Siły
Zweryfikowano Siła lepkości podana suma całkowitych sił wpływających na ruch płynu
Zweryfikowano Siła nacisku podana suma całkowitych sił wpływających na ruch płynu
Zweryfikowano Siła napięcia powierzchniowego przy danej sumie całkowitych sił wpływających na ruch płynu
Zweryfikowano Siła ściśliwości podana suma całkowitych sił wpływających na ruch płynu
Zweryfikowano Suma wszystkich sił wpływających na ruch płynu
4 Więcej kalkulatorów Siły działające na płyn w ruchu
Zweryfikowano Dyfuzja w stanie nieustalonym
Zweryfikowano Entropia mieszania
Zweryfikowano Koncentracja pustostanów w równowadze
Zweryfikowano Współczynnik dyfuzji zależny od temperatury
5 Więcej kalkulatorów Skład i dyfuzja
Zweryfikowano Dopuszczalne obciążenie jednostkowe dla tarcicy sosnowej długolistnej żółtej
3 Więcej kalkulatorów Solidne kolumny prostokątne lub kwadratowe z płaskimi końcami
Zweryfikowano 28-dniowa wytrzymałość na ściskanie betonu przy danym stosunku objętości stali spiralnej do rdzenia betonowego
Zweryfikowano Objętość stali spiralnej do objętości rdzenia betonu
Zweryfikowano Wytrzymałość plastyczności stali spiralnej podana stosunek objętości stali spiralnej do rdzenia betonowego
Zweryfikowano Liczba miesięcy
Zweryfikowano Miesięczna płatność
1 Więcej kalkulatorów Spłata pożyczki
Zweryfikowano Przywracanie siły dzięki sprężynie
Zweryfikowano Ugięcie sprężyny, gdy jest do niej przymocowana masa m
4 Więcej kalkulatorów Sprężyna spiralna ściśle zwinięta
Zweryfikowano Marża zysku
Zweryfikowano Odsetek Markup Markdown
Zweryfikowano Zysk brutto
Zweryfikowano Średnica koła
Zweryfikowano Średnica koła danego obszaru
Zweryfikowano Średnica okręgu dany obwód
1 Więcej kalkulatorów Średnica koła
Zweryfikowano Średnica kuli przy danej objętości
Zweryfikowano Średnica kuli przy danym stosunku powierzchni do objętości
3 Więcej kalkulatorów Średnica kuli
Zweryfikowano Współczynnik smukłości dla belek
1 Więcej kalkulatorów Stateczność słupa i współczynnik sztywności wyboczeniowej
Zweryfikowano Stosunek powierzchni do objętości kuli o danej średnicy
Zweryfikowano Stosunek powierzchni do objętości kuli przy danej objętości
3 Więcej kalkulatorów Stosunek powierzchni do objętości kuli
Zweryfikowano Equity Mnożnik
Zweryfikowano Sprzedaż do wskaźników należności
Zweryfikowano Średni okres zbierania
1 Więcej kalkulatorów Stosunek pracy
Straty (1)
Zweryfikowano Utrata miedzi wirnika przy danej mocy wejściowej wirnika
2 Więcej kalkulatorów Straty
Stres (2)
Zweryfikowano Liczba twardości Brinella
Zweryfikowano Masowy stres
14 Więcej kalkulatorów Stres
Zweryfikowano Moduł sprężystości
17 Więcej kalkulatorów Stres i wysiłek
Zweryfikowano Przepływ podwodny przez jaz przy użyciu formuły Villemonte
Zweryfikowano Rozładowanie w strukturze
Zweryfikowano Swobodny przepływ pod głowicą za pomocą zanurzonego przepływu przez jaz
Zweryfikowano Udaj się do Weira, który otrzymał zwolnienie
Zweryfikowano Objętość sześciokątnego pryzmatu
Zweryfikowano Pole podstawy graniastosłupa sześciokątnego
Zweryfikowano Pole powierzchni bocznej graniastosłupa sześciokątnego
10 Więcej kalkulatorów Sześciokątny pryzmat
Tarcie (1)
Zweryfikowano Siła tarcia między cylindrem a powierzchnią pochyłej płaszczyzny dla toczenia bez poślizgu
1 Więcej kalkulatorów Tarcie
Zweryfikowano Długość zasięgu
Zweryfikowano Rozładowanie w strumieniu metodą wtrysku o stałej szybkości
Zweryfikowano Średnia głębokość strumienia przy danej długości zasięgu
Zweryfikowano Średnia szerokość strumienia przy użyciu długości mieszania
1 Więcej kalkulatorów Technika rozcieńczania pomiarów przepływu strumieniowego
Zweryfikowano Długość teleskopu astronomicznego, gdy obraz tworzy się w nieskończoności
3 Więcej kalkulatorów Teleskop astronomiczny
Zweryfikowano Powiększająca moc teleskopu naziemnego, gdy obraz tworzy się w najmniejszej odległości wyraźnego widzenia
Zweryfikowano Powiększająca moc teleskopu naziemnego, gdy obraz tworzy się w nieskończoności
2 Więcej kalkulatorów Teleskop naziemny
Zweryfikowano Podany błąd średni Określony błąd pojedynczego pomiaru
Zweryfikowano Prawdopodobny błąd średniej
Zweryfikowano Średni błąd podana suma błędów
18 Więcej kalkulatorów Teoria błędów
Zweryfikowano Gibbs Free Energy
13 Więcej kalkulatorów Termodynamika chemiczna
Zweryfikowano Anion Gap
Zweryfikowano Zawartość tlenu w tętnicach
2 Więcej kalkulatorów Test różnicowy krwi
Zweryfikowano Oryginalne nachylenie krzywej podwójnej masy przy danych skorygowanych opadach
Zweryfikowano Oryginalne zarejestrowane opady podane skorygowane opady w dowolnym okresie
Zweryfikowano Poprawione nachylenie krzywej podwójnej masy
Zweryfikowano Skorygowany opad w dowolnym okresie na stacji „X”
Zweryfikowano Klirens kreatyniny Wartość dla Kobiet
Zweryfikowano Klirens kreatyniny Wartość dla mężczyzn
Zweryfikowano Serium Ascites Albumin Gradient
Zweryfikowano Stosunek albuminy do kreatyniny w moczu
1 Więcej kalkulatorów Testy funkcji nerek
Zweryfikowano Krytyczne naprężenie dla propagacji pęknięć
11 Więcej kalkulatorów Testy uszkodzeń materiałów
Trapez (2)
Zweryfikowano Promień trapezu
Zweryfikowano Współrzędna X środka ciężkości trapezu
Utworzony ArcSin A dany ArcCos A
5 Więcej kalkulatorów Trygonometria odwrotna
Zweryfikowano Kapilarność przez okrągłą rurkę wstawioną do cieczy S1 powyżej cieczy S2
Zweryfikowano Kapilarność przez przestrzeń pierścieniową
Zweryfikowano Kapilarność przez równoległe płytki
Zweryfikowano Wysokość wzniesienia kapilarnego
5 Więcej kalkulatorów Urządzenia do pomiaru właściwości cieczy
Zweryfikowano Rzeczywiste rozładowanie podane Współczynnik rozładowania
Zweryfikowano Teoretyczne rozładowanie przez rurę
Zweryfikowano Współczynnik rozładowania danych rozładowania
Zweryfikowano Wyładowanie teoretyczne przy danym współczynniku wyładowania
6 Więcej kalkulatorów Venturimeter
Waga (11)
Zweryfikowano BMI w jednostkach amerykańskich
Zweryfikowano BMI w jednostkach metrycznych
Zweryfikowano Dostosowana masa ciała dla kobiet
Zweryfikowano Lean Body Weight dla kobiety
Zweryfikowano Lean Body Weight dla mężczyzny
Zweryfikowano Skorygowana masa ciała dla mężczyzn
Zweryfikowano Stosunek talia do wysokości
Zweryfikowano Talia do Hip Ratio
Zweryfikowano Tkanka tłuszczowa kobiecego ciała
Zweryfikowano Tkanka tłuszczowa męskiego ciała
Zweryfikowano Wskaźnik otyłości ciała u mężczyzn
1 Więcej kalkulatorów Waga
Utworzony Kąt ugryzienia
1 Więcej kalkulatorów Walcowanie
Zweryfikowano Podwojenie czasu
Zweryfikowano Podwojenie czasu (ciągłe mieszanie)
Zweryfikowano Podwojenie czasu (Proste Zainteresowanie)
Zweryfikowano Zasada 72
6 Więcej kalkulatorów Wartość pieniądza w czasie
Zweryfikowano Empiryczne prawdopodobieństwo
Zweryfikowano Prawdopodobieństwo zdarzenia
4 Więcej kalkulatorów Ważne wzory na prawdopodobieństwo
Zweryfikowano Duża oś elipsy z danym obszarem i mniejsza oś
Zweryfikowano Półoś wielka elipsy
Zweryfikowano Półoś wielka elipsy z uwzględnieniem ekscentryczności liniowej i półoś mała
Zweryfikowano Wielka oś elipsy
6 Więcej kalkulatorów Wielka oś elipsy
Zweryfikowano Hall - Relacja Petcha
1 Więcej kalkulatorów Wielkość ziarna
Zweryfikowano Całkowite dopuszczalne obciążenie boczne dla wkrętów do drewna
Zweryfikowano Dopuszczalne obciążenie na cal penetracji części gwintowanej do punktu mocowania pręta
Zweryfikowano Średnica wkrętu do drewna podana Dopuszczalne obciążenie na cal penetracji
Zweryfikowano Średnica wkrętu do drewna przy uwzględnieniu całkowitego dopuszczalnego obciążenia bocznego
Zweryfikowano Ciśnienie bezwzględne
Zweryfikowano Gęstość
8 Więcej kalkulatorów Właściwości termodynamiczne
Zweryfikowano Kąt wpisany w okrąg przy danym innym kącie wpisanym
2 Więcej kalkulatorów Wpisany kąt okręgu
Zweryfikowano Darmowy przepływ środków pieniężnych do firmy
Zweryfikowano Wolne przepływy pieniężne
2 Więcej kalkulatorów Wskaźnik przepływu środków pieniężnych
Zweryfikowano Wskaźnik zadłużenia do aktywów
Zweryfikowano Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego
Zweryfikowano Cena wartości księgowej Stosunek
Zweryfikowano Stosunek cena sprzedaży
Zweryfikowano Stosunek ceny do zysku
Zweryfikowano Wypłata dywidendy Stosunek
Zweryfikowano Zysk na akcję
1 Więcej kalkulatorów Wskaźnik zapasów
Zweryfikowano Zwrot na kapitale za dany zysk operacyjny
Zweryfikowano Zwrot z kapitału przy danym dochodzie netto
Zweryfikowano Stopień dźwigni finansowej
Zweryfikowano Stopień dźwigni operacyjnej
2 Więcej kalkulatorów Wskaźniki dźwigni
Zweryfikowano EBIT
6 Więcej kalkulatorów Wskaźniki finansowe
Zweryfikowano Całkowity obrót aktywami
Zweryfikowano Wskaźnik rotacji zapasów
3 Więcej kalkulatorów Wskaźniki obrotu
Zweryfikowano Biznes wskaźnik płynności
Zweryfikowano Biznesu Współczynnik Bieżącej
Zweryfikowano Wskaźnik płynności
Zweryfikowano Współczynnik bieżącej
2 Więcej kalkulatorów Wskaźniki płynności
Zweryfikowano GFR dla kobiet
Zweryfikowano GFR dla mężczyzn
Zweryfikowano Granica plastyczności stali przy danym naprężeniu wyboczeniowym dla współczynnika Q mniejszego lub równego 1
Zweryfikowano Granica plastyczności stali, biorąc pod uwagę naprężenie wyboczeniowe dla współczynnika Q większego niż 1
Zweryfikowano Graniczna granica plastyczności stali przy podanym współczynniku Q
Zweryfikowano Maksymalna siła dla prętów ściskanych
Zweryfikowano Naprężenie wyboczeniowe dla współczynnika Q mniejszego lub równego 1
Zweryfikowano Naprężenie wyboczeniowe przy danej wytrzymałości maksymalnej
Zweryfikowano Naprężenie wyboczeniowe, gdy współczynnik Q jest większy niż 1
Zweryfikowano Powierzchnia efektywna brutto kolumny podana Maksymalna wytrzymałość
Zweryfikowano Q Factor
Zweryfikowano Długość łożyska podana Współczynnik powierzchni łożyska
1 Więcej kalkulatorów Współczynnik powierzchni łożyska
Zweryfikowano Biznes Net Profit Margin
Zweryfikowano Marża zysku netto
Zweryfikowano Marża zysku operacyjnego
Zweryfikowano Marża zysku operacyjnego biznesu
3 Więcej kalkulatorów Współczynnik rentowności
Zweryfikowano Kapitał obrotowy
Zweryfikowano Stosunek długu do wartości
1 Więcej kalkulatorów Współczynnik wypłacalności
Zweryfikowano Długość rozwoju dla prostego wsparcia
Zweryfikowano Obliczona wytrzymałość na zginanie, biorąc pod uwagę długość rozwinięcia dla prostego podparcia
Zweryfikowano Zastosowane ścinanie w sekcji rozwijającej długość prostego podparcia
4 Więcej kalkulatorów Wymagania dotyczące długości rozwoju
Zweryfikowano Wysokość czworościanu przy danym promieniu okręgu
7 Więcej kalkulatorów Wysokość czworościanu
Zweryfikowano Mediana trójkąta równoramiennego od wierzchołka
Zweryfikowano Wysokość trójkąta równoramiennego od wierzchołka
Zweryfikowano Wysokość nachylenia prawej kwadratowej piramidy przy danej objętości
Zweryfikowano Wysokość prawej kwadratowej piramidy przy danej objętości
Zweryfikowano Wysokość prawostronnej piramidy przy danej wysokości skośnej
1 Więcej kalkulatorów Wysokość prawej kwadratowej piramidy
Zweryfikowano Wysokość rombu przy danym inpromieniu
5 Więcej kalkulatorów Wysokość Rombu
Zweryfikowano Wysokość trapezu przy danej krótkiej nodze i mniejszym kącie rozwartym
10 Więcej kalkulatorów Wysokość trapezu
Zweryfikowano Wysokość trapezu równoramiennego
7 Więcej kalkulatorów Wysokość trapezu równoramiennego
Zweryfikowano Wysokość graniastosłupa trójkątnego przy danej objętości
Zweryfikowano Wysokość graniastosłupa trójkątnego przy danym polu powierzchni bocznej
Zweryfikowano Przepływ wody deszczowej
3 Więcej kalkulatorów Wyznaczanie przepływu wód burzowych
Zweryfikowano Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego
19 Więcej kalkulatorów Zakrzywiona powierzchnia stożka ściętego
Zweryfikowano Maksymalna intensywność w ogólnej formie
Zweryfikowano Okres zwrotu ze względu na maksymalną intensywność
1 Więcej kalkulatorów Zależność między intensywnością a czasem trwania i częstotliwością
Zweryfikowano Normalny stres
11 Więcej kalkulatorów Zastosowania siły płynu
Zweryfikowano Zawartość alkoholu we krwi dla kobiet
Zweryfikowano Zawartość alkoholu we krwi dla mężczyzn
Zweryfikowano Ekscentryczność lub rzut ekscentryczności
Zweryfikowano Kąt natarcia mimośrodu
Zweryfikowano Okrążenie parowe przy przyjęciu i odcięciu (pozycja korby)
Zweryfikowano Okrążenie wydechowe
Zweryfikowano Siła odśrodkowa działająca na kulę dla danej masy kuli
Zweryfikowano Siła odśrodkowa działająca na kulę dla danej masy kuli
2 Więcej kalkulatorów Zawory silnika parowego i przekładnie zmiany biegów
Zweryfikowano 28-dniowa wytrzymałość betonu na ściskanie przy danej długości konstrukcyjnej dla pręta hakowego
Zweryfikowano Długość rozwojowa dla pręta hakowego
Zweryfikowano Nominalna wytrzymałość betonu na ścinanie
Zweryfikowano Nominalna wytrzymałość na ścinanie zapewniana przez zbrojenie
Zweryfikowano Nominalna wytrzymałość zbrojenia na ścinanie dla obszaru strzemion z kątem podparcia
Zweryfikowano Obszar strzemion dla nachylonych strzemion
Zweryfikowano Obszar strzemion o podanym kącie podparcia
Zweryfikowano Ostateczna nośność na ścinanie sekcji belki
Zweryfikowano Podana średnica pręta Długość rozwinięcia dla pręta haczykowatego
Zweryfikowano Powierzchnia stali wymagana w strzemionach pionowych
Zweryfikowano Powierzchnia strzemion z uwzględnieniem odstępów między strzemionami w projekcie praktycznym
Zweryfikowano Rozstaw strzemion dla praktycznego projektowania
Zweryfikowano Bieganie Pace
Zweryfikowano BMR dla kobiet
Zweryfikowano BMR dla mężczyzn
Zweryfikowano Procent tkanki tłuszczowej u kobiet
Zweryfikowano Procent tkanki tłuszczowej u mężczyzn
Zweryfikowano Ilość wody w stanie ustalonym nienasycony ruch w dół
Zweryfikowano Ilość wody w stanie ustalonym przepływu nienasyconego w kierunku ruchu do góry
Zweryfikowano Przepłyń przez dowolny kwadrat, korzystając z prawa Darcy'ego dla sieci przepływu wód gruntowych
3 Więcej kalkulatorów Zmodyfikowane prawa Darcy'ego
Zweryfikowano Zwrot z inwestycji
Zweryfikowano Zwrot z inwestycji przy danym zysku netto
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!