Średnica wylotu wirnika Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnica końcówki wirnika = (60*Szybkość wskazówki)/(pi*obr./min)
Dt = (60*Ut)/(pi*N)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Średnica końcówki wirnika - (Mierzone w Metr) - Średnica końcówki wirnika to odległość końcówki od środka wału.
Szybkość wskazówki - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość końcówki to prędkość ostrza na czubku.
obr./min - RPM to liczba obrotów obiektu podzielona przez czas, określona jako obroty na minutę (rpm).
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Szybkość wskazówki: 510 Metr na sekundę --> 510 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
obr./min: 17000 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Dt = (60*Ut)/(pi*N) --> (60*510)/(pi*17000)
Ocenianie ... ...
Dt = 0.572957795130823
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.572957795130823 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.572957795130823 0.572958 Metr <-- Średnica końcówki wirnika
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vaibhav Malani
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

14 Kompresor Kalkulatory

Minimalny stosunek temperatur
Iść Stosunek temperatur = (Stosunek ciśnień^((Stosunek pojemności cieplnej-1)/Stosunek pojemności cieplnej))/(Izentropowa wydajność sprężarki*Sprawność turbiny)
Sprawność sprężarki w rzeczywistym cyklu turbiny gazowej
Iść Izentropowa wydajność sprężarki = (Temperatura na wyjściu sprężarki-Temperatura na wlocie sprężarki)/(Rzeczywista temperatura na wyjściu sprężarki-Temperatura na wlocie sprężarki)
Wydajność sprężarki przy danej entalpii
Iść Izentropowa wydajność sprężarki = (Idealna entalpia po kompresji-Entalpia na wlocie sprężarki)/(Rzeczywista entalpia po ściskaniu-Entalpia na wlocie sprężarki)
Praca wymagana do napędzania sprężarki, łącznie ze stratami mechanicznymi
Iść Praca kompresora = (1/Wydajność mechaniczna)*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Temperatura na wyjściu sprężarki-Temperatura na wlocie sprężarki)
Praca wału w maszynach ściśliwych przepływowych
Iść Praca wału = (Entalpia na wlocie sprężarki+Prędkość wlotowa sprężarki^2/2)-(Entalpia na wyjściu sprężarki+Prędkość wyjściowa sprężarki^2/2)
Prędkość końcówki wirnika o podanej średnicy piasty
Iść Szybkość wskazówki = pi*obr./min/60*sqrt((Średnica końcówki wirnika^2+Średnica piasty wirnika^2)/2)
Prędkość końcówki wirnika przy danej średniej średnicy
Iść Szybkość wskazówki = pi*(2*Średnia średnica wirnika^2-Średnica piasty wirnika^2)^0.5*obr./min/60
Praca sprężarki w turbinie gazowej w zadanej temperaturze
Iść Praca kompresora = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Temperatura na wyjściu sprężarki-Temperatura na wlocie sprężarki)
Średnia średnica wirnika
Iść Średnia średnica wirnika = sqrt((Średnica końcówki wirnika^2+Średnica piasty wirnika^2)/2)
Średnica wylotu wirnika
Iść Średnica końcówki wirnika = (60*Szybkość wskazówki)/(pi*obr./min)
Izentropowa wydajność maszyny do kompresji
Iść Izentropowa wydajność sprężarki = Izentropowy wkład pracy/Rzeczywisty wkład pracy
Praca sprężarki
Iść Praca kompresora = Entalpia na wyjściu sprężarki-Entalpia na wlocie sprężarki
Praca wału w maszynach ściśliwych z pominięciem prędkości wlotu i wylotu
Iść Praca wału = Entalpia na wlocie sprężarki-Entalpia na wyjściu sprężarki
Stopień reakcji sprężarki
Iść Stopień reakcji = (Wzrost entalpii wirnika)/(Wzrost entalpii na etapie)

Średnica wylotu wirnika Formułę

Średnica końcówki wirnika = (60*Szybkość wskazówki)/(pi*obr./min)
Dt = (60*Ut)/(pi*N)

Co to jest wirnik?

Wirnik to obracający się element pompy odśrodkowej, który przyspiesza płyn na zewnątrz od środka obrotu, przenosząc w ten sposób energię z silnika napędzającego pompę do pompowanej cieczy.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!