Początkowa grubość materiału przy nacisku na rolkach Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Grubość przed walcowaniem = (Średnia granica plastyczności naprężenia ścinającego materiału roboczego*Grubość w danym punkcie*exp(Współczynnik tarcia*(Współczynnik H w punkcie wejścia przedmiotu obrabianego-Współczynnik H w danym punkcie przedmiotu obrabianego)))/Ciśnienie działające na rolki
hi = (S*hs*exp(μfriction*(Hi-H)))/P
Ta formuła używa 1 Funkcje, 7 Zmienne
Używane funkcje
exp - Exponential function, exp(Number)
Używane zmienne
Grubość przed walcowaniem - (Mierzone w Metr) - Grubość przed walcowaniem to grubość blachy przed walcowaniem.
Średnia granica plastyczności naprężenia ścinającego materiału roboczego - Średnia granica plastyczności naprężenia ścinającego materiału obrabianego reprezentuje średnie naprężenie ścinające, przy którym materiał zaczyna ustępować lub ulegać odkształceniu plastycznemu.
Grubość w danym punkcie - (Mierzone w Metr) - Grubość w danym punkcie definiuje się jako grubość surowca w dowolnym punkcie pomiędzy punktem wejściowym a punktem neutralnym.
Współczynnik tarcia - Współczynnik tarcia (μ) to współczynnik określający siłę, która przeciwstawia się ruchowi jednego ciała w stosunku do drugiego ciała, które się z nim styka.
Współczynnik H w punkcie wejścia przedmiotu obrabianego - Współczynnik H w punkcie wejścia przedmiotu obrabianego jest współczynnikiem obliczanym na podstawie promienia rolek, grubości obróbki i kąta zgryzu.
Współczynnik H w danym punkcie przedmiotu obrabianego - Współczynnik H w danym punkcie przedmiotu obrabianego jest współczynnikiem obliczanym na podstawie promienia walców, grubości obróbki i położenia tego punktu.
Ciśnienie działające na rolki - (Mierzone w Pascal) - Nacisk działający na rolki to siła na jednostkę powierzchni rolek/płyt.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnia granica plastyczności naprężenia ścinającego materiału roboczego: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Grubość w danym punkcie: 2.5 Milimetr --> 0.0025 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Współczynnik tarcia: 0.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik H w punkcie wejścia przedmiotu obrabianego: 2.55 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik H w danym punkcie przedmiotu obrabianego: 0.75 --> Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie działające na rolki: 2.4E-06 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 2.4 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
hi = (S*hs*exp(μfriction*(Hi-H)))/P --> (4*0.0025*exp(0.4*(2.55-0.75)))/2.4
Ocenianie ... ...
hi = 0.00856013837768287
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00856013837768287 Metr -->8.56013837768287 Milimetr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
8.56013837768287 8.560138 Milimetr <-- Grubość przed walcowaniem
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

10+ Proces walcowania Kalkulatory

Nacisk z uwzględnieniem walcowania podobny do procesu spęczania płaszczyzny
Iść Ciśnienie działające na rolki = Szerokość paska sprężyny spiralnej*(2*Naprężenie przepływu materiału roboczego)/sqrt(3)*(1+(Współczynnik ścinania tarcia*Promień rolki*pi/180*Kąt zgryzu)/(2*(Grubość przed walcowaniem+Grubość po walcowaniu)))*Promień rolki*pi/180*Kąt zgryzu
Początkowa grubość materiału przy nacisku na rolkach
Iść Grubość przed walcowaniem = (Średnia granica plastyczności naprężenia ścinającego materiału roboczego*Grubość w danym punkcie*exp(Współczynnik tarcia*(Współczynnik H w punkcie wejścia przedmiotu obrabianego-Współczynnik H w danym punkcie przedmiotu obrabianego)))/Ciśnienie działające na rolki
Kąt oparty na punkcie neutralnym
Iść Kąt wyznaczony w punkcie neutralnym = sqrt(Grubość po walcowaniu/Promień rolki)*tan(Czynnik H w punkcie neutralnym/2*sqrt(Grubość po walcowaniu/Promień rolki))
Współczynnik H stosowany w obliczeniach kroczących
Iść Współczynnik H w danym punkcie przedmiotu obrabianego = 2*sqrt(Promień rolki/Grubość po walcowaniu)*atan(Kąt utworzony przez dany punkt, środek obrotu i normalny*sqrt(Promień rolki))
Czynnik H w punkcie neutralnym
Iść Czynnik H w punkcie neutralnym = (Współczynnik H w punkcie wejścia przedmiotu obrabianego-ln(Grubość przed walcowaniem/Grubość po walcowaniu)/Współczynnik tarcia)/2
Całkowite wydłużenie zapasu
Iść Całkowite wydłużenie półfabrykatu lub przedmiotu obrabianego = Początkowa powierzchnia przekroju/Ostateczna powierzchnia przekroju
Rzutowany obszar
Iść Przewidywany obszar = Szerokość*(Promień rolki*Zmiana grubości)^0.5
Kąt ugryzienia
Iść Kąt zgryzu = acos(1-Wysokość/(2*Promień rolki))
Długość w rzucie
Iść Przewidywana długość = (Promień rolki*Zmiana grubości)^0.5
Możliwe maksymalne zmniejszenie grubości
Iść Zmiana grubości = Współczynnik tarcia^2*Promień rolki

Początkowa grubość materiału przy nacisku na rolkach Formułę

Grubość przed walcowaniem = (Średnia granica plastyczności naprężenia ścinającego materiału roboczego*Grubość w danym punkcie*exp(Współczynnik tarcia*(Współczynnik H w punkcie wejścia przedmiotu obrabianego-Współczynnik H w danym punkcie przedmiotu obrabianego)))/Ciśnienie działające na rolki
hi = (S*hs*exp(μfriction*(Hi-H)))/P

Jak zmienia się nacisk na rolki?

Nacisk na rolki zaczyna się od punktu wejścia i narasta aż do punktu neutralnego. Podobnie ciśnienie wyjściowe wynosi zero w punkcie wyjścia i rośnie w kierunku punktu neutralnego. W dowolnej sekcji i, między punktem wejścia a punktem wyjścia w rolkach.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!