Intensywność światła w efekcie fotoelektrycznym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Intensywność światła = Liczba fotonów/(Obszar*Czas na efekt fotoelektryczny)
I = np/(A*Tphotoelectric)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Intensywność światła - (Mierzone w Candela) - Intensywność światła jest miarą mocy ważonej długością fali emitowanej przez źródło światła w określonym kierunku na jednostkę kąta bryłowego.
Liczba fotonów - Liczba fotonów to całkowita liczba bezmasowych fotonów poruszających się z prędkością światła w próżni.
Obszar - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia to ilość dwuwymiarowej przestrzeni zajmowanej przez obiekt.
Czas na efekt fotoelektryczny - (Mierzone w Drugi) - Czas na efekt fotoelektryczny to ciągła sekwencja egzystencji i zdarzeń, która pojawia się w pozornie nieodwracalnej kolejności od przeszłości, przez teraźniejszość, do przyszłości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba fotonów: 90 --> Nie jest wymagana konwersja
Obszar: 50 Metr Kwadratowy --> 50 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Czas na efekt fotoelektryczny: 5 Rok --> 157784760 Drugi (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
I = np/(A*Tphotoelectric) --> 90/(50*157784760)
Ocenianie ... ...
I = 1.14079458624521E-08
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.14079458624521E-08 Candela --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.14079458624521E-08 1.1E-8 Candela <-- Intensywność światła
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Suman Ray Pramanik
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

7 Efekt fotoelektryczny Kalkulatory

Energia kinetyczna podana długość fali progowej
Iść Energia kinetyczna = [hP]*[c]*(Długość fali progowej-Długość fali)/(Długość fali*Długość fali progowej)
Energia kinetyczna fotoelektronów
Iść Energia kinetyczna fotonu = [hP]*(Częstotliwość fotonu-Częstotliwość progowa)
Intensywność światła w efekcie fotoelektrycznym
Iść Intensywność światła = Liczba fotonów/(Obszar*Czas na efekt fotoelektryczny)
Energia fotonu w efekcie fotoelektrycznym
Iść Energia fotonu EEF = Energia progowa+Energia kinetyczna
Energia kinetyczna fotoelektronów przy danej energii progowej
Iść Energia kinetyczna = Energia fotonu-Energia progowa
Energia progowa podana Energia fotonu
Iść Energia progowa = Energia fotonu-Energia kinetyczna
Częstotliwość progowa podana Energia progowa
Iść Częstotliwość progowa = Energia progowa/[hP]

Intensywność światła w efekcie fotoelektrycznym Formułę

Intensywność światła = Liczba fotonów/(Obszar*Czas na efekt fotoelektryczny)
I = np/(A*Tphotoelectric)

Czym jest natężenie światła w efekcie fotoelektrycznym?

W efekcie fotoelektrycznym światło padające na powierzchnię metalu powoduje wyrzucanie elektronów. Liczbę wyemitowanych elektronów i ich energię kinetyczną można zmierzyć jako funkcję natężenia i częstotliwości światła. Liczba wyemitowanych fotoelektronów jest proporcjonalna do natężenia padającego światła.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!