Interferencja fal o dwóch natężeniach Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wynikowa intensywność = Intensywność 1+Intensywność 2+2*sqrt(Intensywność 1*Intensywność 2)*cos(Różnica w fazach)
I = I1+I2+2*sqrt(I1*I2)*cos(Φ)
Ta formuła używa 2 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
cos - Trigonometric cosine function, cos(Angle)
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Wynikowa intensywność - (Mierzone w Candela) - Intensywność wynikowa jest wypadkową dwóch intensywności połączonych razem.
Intensywność 1 - (Mierzone w Candela) - Intensywność 1 to ilość energii, którą pierwsza fala przenosi w jednostce czasu na powierzchnię jednostki, a także jest równoważna gęstości energii pomnożonej przez prędkość fali.
Intensywność 2 - (Mierzone w Candela) - Intensywność 2 to ilość energii, którą druga fala przenosi w jednostce czasu na powierzchnię jednostki, a także jest równoważna gęstości energii pomnożonej przez prędkość fali.
Różnica w fazach - (Mierzone w Radian) - Różnica faz jest używana do opisania różnicy w stopniach lub radianach, gdy dwie lub więcej naprzemiennych wielkości osiąga swoje wartości maksymalne lub zerowe.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Intensywność 1: 9 Candela --> 9 Candela Nie jest wymagana konwersja
Intensywność 2: 18 Candela --> 18 Candela Nie jest wymagana konwersja
Różnica w fazach: 38.5 Stopień --> 0.67195176201769 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
I = I1+I2+2*sqrt(I1*I2)*cos(Φ) --> 9+18+2*sqrt(9*18)*cos(0.67195176201769)
Ocenianie ... ...
I = 46.9219512500029
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
46.9219512500029 Candela --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
46.9219512500029 46.92195 Candela <-- Wynikowa intensywność
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

3 Interferencja fal o dwóch natężeniach Kalkulatory

Interferencja fal o dwóch natężeniach
Iść Wynikowa intensywność = Intensywność 1+Intensywność 2+2*sqrt(Intensywność 1*Intensywność 2)*cos(Różnica w fazach)
Intensywność konstruktywnej interferencji
Iść Wynikowa intensywność = (sqrt(Intensywność 1)+sqrt(Intensywność 2))^2
Intensywność niszczącej interferencji
Iść Wynikowa intensywność = (sqrt(Intensywność 1)-sqrt(Intensywność 2))^2

Interferencja fal o dwóch natężeniach Formułę

Wynikowa intensywność = Intensywność 1+Intensywność 2+2*sqrt(Intensywność 1*Intensywność 2)*cos(Różnica w fazach)
I = I1+I2+2*sqrt(I1*I2)*cos(Φ)

Jak obliczana jest interferencja dwóch fal świetlnych?

interferencję dwóch fal świetlnych oblicza się według wzoru I = I

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!