Siła jonowa dla jednowartościowego elektrolitu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Siła jonowa = (1/2)*(Molalność kationu*((Wartościowości kationu)^2)+Molalność anionu*((Wartościowości Anionu)^2))
I = (1/2)*(m+*((Z+)^2)+m-*((Z-)^2))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Siła jonowa - (Mierzone w Kret / kilogram) - Siła jonowa roztworu jest miarą natężenia elektrycznego spowodowanego obecnością jonów w roztworze.
Molalność kationu - (Mierzone w Kret / kilogram) - Molalność kationu definiuje się jako liczbę moli kationu na kg rozpuszczalnika.
Wartościowości kationu - Wartościowości kationu to dodatni ładunek jonu w elektrolicie.
Molalność anionu - (Mierzone w Kret / kilogram) - Molalność anionu definiuje się jako liczbę moli anionu na kg rozpuszczalnika.
Wartościowości Anionu - Wartościowości anionów to ładunek ujemny jonu w elektrolicie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Molalność kationu: 0.01 Kret / kilogram --> 0.01 Kret / kilogram Nie jest wymagana konwersja
Wartościowości kationu: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
Molalność anionu: 0.002 Kret / kilogram --> 0.002 Kret / kilogram Nie jest wymagana konwersja
Wartościowości Anionu: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
I = (1/2)*(m+*((Z+)^2)+m-*((Z-)^2)) --> (1/2)*(0.01*((2)^2)+0.002*((2)^2))
Ocenianie ... ...
I = 0.024
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.024 Kret / kilogram --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.024 Kret / kilogram <-- Siła jonowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

8 Siła jonowa Kalkulatory

Siła jonowa przy użyciu prawa ograniczającego Debeya-Huckela
Iść Siła jonowa = (-(ln(Średni współczynnik aktywności))/(Debye Huckel ograniczający stałą prawa*(Liczba ładunków gatunków jonów^2)))^2
Siła jonowa bi-trójwartościowego elektrolitu
Iść Siła jonowa = (1/2)*(2*Molalność kationu*((Wartościowości kationu)^2)+3*Molalność anionu*((Wartościowości Anionu)^2))
Siła jonowa jedno-biwalentnego elektrolitu
Iść Siła jonowa = (1/2)*(Molalność kationu*((Wartościowości kationu)^2)+(2*Molalność anionu*((Wartościowości Anionu)^2)))
Siła jonowa dla jednowartościowego elektrolitu
Iść Siła jonowa = (1/2)*(Molalność kationu*((Wartościowości kationu)^2)+Molalność anionu*((Wartościowości Anionu)^2))
Siła jonowa dla elektrolitu bi-biwalentnego
Iść Siła jonowa = (1/2)*(Molalność kationu*((Wartościowości kationu)^2)+Molalność anionu*((Wartościowości Anionu)^2))
Siła jonowa dla elektrolitu dwuwartościowego, jeśli molowość kationów i anionów jest taka sama
Iść Siła jonowa = (4*Molalność)
Siła jonowa dwuwartościowego elektrolitu, jeśli molowość kationu i anionu jest taka sama
Iść Siła jonowa = 15*Molalność
Siła jonowa jedno-biwalentnego elektrolitu, jeśli molowość kationów i anionów jest taka sama
Iść Siła jonowa = 3*Molalność

13 Ważne wzory aktywności jonowej Kalkulatory

Średni współczynnik aktywności przy użyciu prawa ograniczającego Debeya-Huckela
Iść Średni współczynnik aktywności = exp(-Debye Huckel ograniczający stałą prawa*(Liczba ładunków gatunków jonów^2)*(sqrt(Siła jonowa)))
Siła jonowa przy użyciu prawa ograniczającego Debeya-Huckela
Iść Siła jonowa = (-(ln(Średni współczynnik aktywności))/(Debye Huckel ograniczający stałą prawa*(Liczba ładunków gatunków jonów^2)))^2
Siła jonowa bi-trójwartościowego elektrolitu
Iść Siła jonowa = (1/2)*(2*Molalność kationu*((Wartościowości kationu)^2)+3*Molalność anionu*((Wartościowości Anionu)^2))
Siła jonowa jedno-biwalentnego elektrolitu
Iść Siła jonowa = (1/2)*(Molalność kationu*((Wartościowości kationu)^2)+(2*Molalność anionu*((Wartościowości Anionu)^2)))
Siła jonowa dla jednowartościowego elektrolitu
Iść Siła jonowa = (1/2)*(Molalność kationu*((Wartościowości kationu)^2)+Molalność anionu*((Wartościowości Anionu)^2))
Siła jonowa dla elektrolitu bi-biwalentnego
Iść Siła jonowa = (1/2)*(Molalność kationu*((Wartościowości kationu)^2)+Molalność anionu*((Wartościowości Anionu)^2))
Średnia aktywność jonowa dla jedno-biwalentnego elektrolitu
Iść Średnia aktywność jonowa = ((4)^(1/3))*(Molalność)*(Średni współczynnik aktywności)
Średni współczynnik aktywności dla jednowartościowego elektrolitu
Iść Średni współczynnik aktywności = Średnia aktywność jonowa/((27^(1/4))*Molalność)
Średni współczynnik aktywności dla jednowartościowego elektrolitu
Iść Średni współczynnik aktywności = Średnia aktywność jonowa/((4^(1/3))*Molalność)
Średnia aktywność jonowa dla elektrolitu dwutrójwartościowego
Iść Średnia aktywność jonowa = (108^(1/5))*Średni współczynnik aktywności*Molalność
Średnia aktywność jonowa dla jednowartościowego elektrolitu
Iść Średnia aktywność jonowa = (27^(1/4))*Molalność*Średni współczynnik aktywności
Średnia aktywność jonowa dla jednowartościowego elektrolitu
Iść Średnia aktywność jonowa = (Molalność)*(Średni współczynnik aktywności)
Średni współczynnik aktywności dla jednowartościowego elektrolitu
Iść Średni współczynnik aktywności = Średnia aktywność jonowa/Molalność

Siła jonowa dla jednowartościowego elektrolitu Formułę

Siła jonowa = (1/2)*(Molalność kationu*((Wartościowości kationu)^2)+Molalność anionu*((Wartościowości Anionu)^2))
I = (1/2)*(m+*((Z+)^2)+m-*((Z-)^2))

Co to jest siła jonowa?

Siła jonowa roztworu jest miarą natężenia elektrycznego wynikającego z obecności jonów w roztworze. Podaje się ją jako połowę sumy wszystkich wyrażeń otrzymanych przez pomnożenie molalności każdego jonu przez kwadrat jego wartościowości. Innymi słowy, siła jonowa jest sumaryczną miarą obu ładunków jonu, jak również jego stężenia w roztworze. Pojęcie siły jonowej ma zawsze zastosowanie do silnych elektrolitów (tj. Soli) i nie można go stosować do słabych elektrolitów.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!