Izentropowa wydajność maszyny rozprężającej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Sprawność turbiny = Rzeczywista praca/Izentropowy wynik pracy
ηT = Wactual/Ws,out
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Sprawność turbiny - Sprawność turbiny reprezentuje stosunek rzeczywistej wydajności pracy turbiny do maksymalnej (izentropowej) wydajności pracy, jaką teoretycznie może ona osiągnąć.
Rzeczywista praca - (Mierzone w Dżul) - Praca rzeczywista odnosi się do efektywnej pracy wykonanej przez system lub urządzenie, biorąc pod uwagę straty i wydajność.
Izentropowy wynik pracy - (Mierzone w Dżul) - Izentropowy wynik pracy to transfer pracy, który nie wiąże się ze stratami związanymi z tarciem i przenoszeniem energii.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rzeczywista praca: 104 Kilodżuli --> 104000 Dżul (Sprawdź konwersję tutaj)
Izentropowy wynik pracy: 121 Kilodżuli --> 121000 Dżul (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ηT = Wactual/Ws,out --> 104000/121000
Ocenianie ... ...
ηT = 0.859504132231405
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.859504132231405 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.859504132231405 0.859504 <-- Sprawność turbiny
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vaibhav Malani
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

12 Metryki wydajności Kalkulatory

Wydajność netto w prostym cyklu turbiny gazowej
Iść Wynik pracy netto = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*((Temperatura na wlocie turbiny-Temperatura na wyjściu turbiny)-(Temperatura na wyjściu sprężarki-Temperatura na wlocie sprężarki))
Zmiana energii kinetycznej silnika odrzutowego
Iść Zmiana energii kinetycznej = (((Masowe natężenie przepływu+Natężenie przepływu paliwa)*Wyjdź z prędkości^2)-(Masowe natężenie przepływu*Prędkość lotu^2 ))/2
Moc napędowa
Iść Moc napędowa = 1/2*((Masowe natężenie przepływu+Natężenie przepływu paliwa)*Wyjdź z prędkości^2-(Masowe natężenie przepływu*Prędkość lotu^2))
Sprawność cieplna silników odrzutowych przy danym efektywnym stosunku prędkości
Iść Wydajność termiczna = (Wyjdź z prędkości^2*(1-Efektywny współczynnik prędkości^2))/(2*Stosunek powietrza do paliwa*Wartość opałowa paliwa)
Ogólna wydajność przy określonym zużyciu paliwa
Iść Ogólna wydajność = Prędkość lotu/(Zużycie paliwa w zależności od ciągu*Wartość opałowa paliwa)
Ogólna wydajność układu napędowego
Iść Ogólna wydajność = Wydajność termiczna*Efektywność transmisji*Wydajność napędowa
Sprawność napędu przy danej prędkości samolotu
Iść Wydajność napędowa = (2*Prędkość lotu)/(Wyjdź z prędkości+Prędkość lotu)
Wydajność napędu przy danym współczynniku prędkości efektywnej
Iść Wydajność napędowa = (2*Efektywny współczynnik prędkości)/(1+Efektywny współczynnik prędkości)
Wydajność transmisji przy danych wyjściowych i wejściowych transmisji
Iść Efektywność transmisji = Moc wyjściowa transmisji/Moc wejściowa transmisji
Efektywny współczynnik prędkości
Iść Efektywny współczynnik prędkości = Prędkość lotu/Wyjdź z prędkości
Izentropowa wydajność maszyny rozprężającej
Iść Sprawność turbiny = Rzeczywista praca/Izentropowy wynik pracy
Sprawność napędowa
Iść Wydajność napędowa = Moc ciągu/Moc napędowa

Izentropowa wydajność maszyny rozprężającej Formułę

Sprawność turbiny = Rzeczywista praca/Izentropowy wynik pracy
ηT = Wactual/Ws,out

czym jest sprawność izentropowa?

Sprawność izentropowa jest parametrem służącym do pomiaru stopnia degradacji energii. Obejmuje porównanie rzeczywistej wydajności urządzenia z wydajnością, która byłaby osiągnięta w wyidealizowanych warunkach dla tych samych warunków wlotu i wylotu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!