Energia kinetyczna podana długość fali progowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia kinetyczna = [hP]*[c]*(Długość fali progowej-Długość fali)/(Długość fali*Długość fali progowej)
KE = [hP]*[c]*(λo-λ)/(λ*λo)
Ta formuła używa 2 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[hP] - Planck constant Wartość przyjęta jako 6.626070040E-34 Kilogram Meter² / Second
[c] - Light speed in vacuum Wartość przyjęta jako 299792458.0 Meter/Second
Używane zmienne
Energia kinetyczna - (Mierzone w Dżul) - Energię kinetyczną definiuje się jako pracę potrzebną do przyspieszenia ciała o danej masie od spoczynku do określonej prędkości. Uzyskawszy tę energię podczas przyspieszania, ciało utrzymuje tę energię kinetyczną, dopóki nie zmieni się jego prędkość.
Długość fali progowej - (Mierzone w Metr) - Długość fali progowej jest zdefiniowana jako maksymalna długość fali, jaką musi mieć promieniowanie padające, aby wystąpił efekt fotoelektryczny.
Długość fali - (Mierzone w Metr) - Długość fali to odległość między identycznymi punktami (sąsiadującymi grzbietami) w sąsiednich cyklach sygnału fali propagowanego w przestrzeni lub wzdłuż przewodu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Długość fali progowej: 500 Nanometr --> 5E-07 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Długość fali: 2.1 Nanometr --> 2.1E-09 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
KE = [hP]*[c]*(λo-λ)/(λ*λo) --> [hP]*[c]*(5E-07-2.1E-09)/(2.1E-09*5E-07)
Ocenianie ... ...
KE = 9.41953691290589E-17
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
9.41953691290589E-17 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
9.41953691290589E-17 9.4E-17 Dżul <-- Energia kinetyczna
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

7 Efekt fotoelektryczny Kalkulatory

Energia kinetyczna podana długość fali progowej
Iść Energia kinetyczna = [hP]*[c]*(Długość fali progowej-Długość fali)/(Długość fali*Długość fali progowej)
Energia kinetyczna fotoelektronów
Iść Energia kinetyczna fotonu = [hP]*(Częstotliwość fotonu-Częstotliwość progowa)
Intensywność światła w efekcie fotoelektrycznym
Iść Intensywność światła = Liczba fotonów/(Obszar*Czas na efekt fotoelektryczny)
Energia fotonu w efekcie fotoelektrycznym
Iść Energia fotonu EEF = Energia progowa+Energia kinetyczna
Energia kinetyczna fotoelektronów przy danej energii progowej
Iść Energia kinetyczna = Energia fotonu-Energia progowa
Energia progowa podana Energia fotonu
Iść Energia progowa = Energia fotonu-Energia kinetyczna
Częstotliwość progowa podana Energia progowa
Iść Częstotliwość progowa = Energia progowa/[hP]

Energia kinetyczna podana długość fali progowej Formułę

Energia kinetyczna = [hP]*[c]*(Długość fali progowej-Długość fali)/(Długość fali*Długość fali progowej)
KE = [hP]*[c]*(λo-λ)/(λ*λo)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!