Współczynnik obciążenia przy średnim obciążeniu i maksymalnym zapotrzebowaniu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik obciążenia = Średnie obciążenie/Maksymalne zapotrzebowanie
Load Factor = Avg Load/Max Demand
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik obciążenia - Load Factor to stosunek średniego obciążenia do maksymalnego zapotrzebowania w danym okresie.
Średnie obciążenie - (Mierzone w Wat) - Średnie obciążenie to średnie obciążenie występujące w elektrowni w zadanym okresie zwanym średnim obciążeniem.
Maksymalne zapotrzebowanie - (Mierzone w Wat) - Maksymalne zapotrzebowanie jest definiowane jako szczytowe zużycie energii podłączonego obciążenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnie obciążenie: 1105 Kilowat --> 1105000 Wat (Sprawdź konwersję tutaj)
Maksymalne zapotrzebowanie: 1700 Kilowat --> 1700000 Wat (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Load Factor = Avg Load/Max Demand --> 1105000/1700000
Ocenianie ... ...
Load Factor = 0.65
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.65 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.65 <-- Współczynnik obciążenia
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

15 Czynniki operacyjne elektrowni Kalkulatory

Moc wiatru
Iść Moc wiatru = 0.5*Wydajność roślin*Gęstość powietrza*Obszar ostrza*Prędkość wiatru^3
Jednostka generowana rocznie
Iść Wygenerowane jednostki = Maksymalne zapotrzebowanie*Współczynnik obciążenia*8760
Współczynnik wykorzystania zakładu
Iść Współczynnik wykorzystania = Maksymalne zapotrzebowanie/Pojemność zakładu
Czynnik wykorzystania roślin
Iść Czynnik użytkowania roślin = Maksymalne zapotrzebowanie/Pojemność zakładu
Współczynnik obciążenia przy średnim obciążeniu i maksymalnym zapotrzebowaniu
Iść Współczynnik obciążenia = Średnie obciążenie/Maksymalne zapotrzebowanie
Maksymalne zapotrzebowanie przy danym współczynniku obciążenia
Iść Maksymalne zapotrzebowanie = Średnie obciążenie/Współczynnik obciążenia
Współczynnik różnorodności
Iść Współczynnik różnorodności = Połączony popyt/Maksymalne zapotrzebowanie
Średnie obciążenie
Iść Średnie obciążenie = Maksymalne zapotrzebowanie*Współczynnik obciążenia
Pojemność rezerwowa
Iść Pojemność rezerwowa = Pojemność zakładu-Maksymalne zapotrzebowanie
Maksymalne zapotrzebowanie przy użyciu współczynnika obciążenia
Iść Maksymalne zapotrzebowanie = Czynnik popytu*Podłączone obciążenie
Popyt Factor
Iść Czynnik popytu = Maksymalne zapotrzebowanie/Podłączone obciążenie
Współczynnik wydajności instalacji
Iść Współczynnik wydajności = Średni popyt/Pojemność zakładu
Czynnik operacyjny
Iść Czynnik operacyjny = Czas pracy/Czas całkowity
Współczynnik koincydencji
Iść Współczynnik koincydencji = 1/Współczynnik różnorodności
Średnie obciążenie dla krzywej obciążenia
Iść Średnie obciążenie = Obszar krzywej obciążenia/24

Współczynnik obciążenia przy średnim obciążeniu i maksymalnym zapotrzebowaniu Formułę

Współczynnik obciążenia = Średnie obciążenie/Maksymalne zapotrzebowanie
Load Factor = Avg Load/Max Demand

co to jest współczynnik obciążenia?

stosunek średniego obciążenia do maksymalnego zapotrzebowania w danym okresie jest znany jako współczynnik obciążenia.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!