Moc obróbki z wykorzystaniem ogólnej wydajności Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moc obróbki = Ogólna wydajność obróbki*Energia elektryczna dostępna do obróbki
Pmachining = ηm*Pe
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Moc obróbki - (Mierzone w Wat) - Moc obróbki jest zdefiniowana jako moc wymagana w etykiecie narzędzia do wykonania różnych procesów obróbki.
Ogólna wydajność obróbki - Ogólna Wydajność Obróbki jest definiowana jako iloczyn wszystkich wydajności na każdym etapie przenoszenia mocy w Operacji Obróbki.
Energia elektryczna dostępna do obróbki - (Mierzone w Wat) - Moc elektryczna dostępna do obróbki jest definiowana jako maksymalna moc, jaką można wprowadzić do operacji obróbki.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ogólna wydajność obróbki: 0.85 --> Nie jest wymagana konwersja
Energia elektryczna dostępna do obróbki: 14 Kilowat --> 14000 Wat (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pmachining = ηm*Pe --> 0.85*14000
Ocenianie ... ...
Pmachining = 11900
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
11900 Wat -->11.9 Kilowat (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
11.9 Kilowat <-- Moc obróbki
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Kumar Siddhant
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych, Projektowania i Produkcji (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath zweryfikował ten kalkulator i 1200+ więcej kalkulatorów!

17 Obrabiarki i operacje maszynowe Kalkulatory

Średnia prędkość skrawania
Iść Średnia prędkość skrawania = Prędkość kątowa zadania lub przedmiotu obrabianego*pi*(Średnica powierzchni roboczej+Średnica powierzchni maszyny)/2
Energia na jednostkę Usunięcie materiału przy danej sprawności układu napędowego silnika
Iść Szybkość zużycia energii podczas obróbki = Energia elektryczna dostępna do obróbki*Ogólna wydajność obróbki/Szybkość usuwania metalu
Minimalna długość podejścia wymagana przy frezowaniu stropów
Iść Długość podejścia = sqrt(Głębokość cięcia*(Średnica narzędzia tnącego-Głębokość cięcia))
Średnica wiertła podana długość podejścia
Iść Średnica wiertła = 2*Długość podejścia/tan((pi/2)-(Kąt wierzchołka wiertła/2))
Długość cięcia przy użyciu czasu obróbki
Iść Długość cięcia = Szybkość posuwu*Czas obróbki*Prędkość kątowa zadania lub przedmiotu obrabianego
Kąt zaangażowania narzędzia we frezowaniu płyt przy użyciu głębokości skrawania
Iść Kąt zaangażowania narzędzia = acos(1-(2*Głębokość cięcia/Średnica narzędzia tnącego))
Głębokość skrawania we frezowaniu stropów przy użyciu kąta przyłożenia narzędzia
Iść Głębokość cięcia = (1-cos(Kąt zaangażowania narzędzia))*Średnica narzędzia tnącego/2
Prędkość skrawania w toczeniu
Iść Prędkość cięcia = pi*Średnica przedmiotu obrabianego*Prędkość wrzeciona
Wypadkowa prędkość cięcia
Iść Wynikowa prędkość cięcia = Prędkość cięcia/cos((Kąt prędkości skrawania))
Kąt prędkości skrawania przy użyciu wynikowej prędkości skrawania
Iść Kąt prędkości skrawania = acos(Prędkość cięcia/Wynikowa prędkość cięcia)
Kąt punktu wiertła dla danej długości podejścia
Iść Kąt wierzchołka wiertła = 2*atan(0.5*Średnica wiertła/Długość podejścia)
Długość najazdu dla operacji wiercenia
Iść Długość podejścia = 0.5*Średnica wiertła*cot(Kąt wierzchołka wiertła/2)
Pole przekroju poprzecznego nieodciętego wióra
Iść Pole przekroju poprzecznego nieobrobionego wióra = Szybkość posuwu*Głębokość cięcia
Moc wymagana do operacji obróbki
Iść Moc obróbki = Szybkość usuwania metalu*Szybkość zużycia energii podczas obróbki
Ogólna sprawność układu napędu obrabiarki i silnika
Iść Ogólna wydajność obróbki = Moc obróbki/Energia elektryczna dostępna do obróbki
Moc obróbki z wykorzystaniem ogólnej wydajności
Iść Moc obróbki = Ogólna wydajność obróbki*Energia elektryczna dostępna do obróbki
Minimalna długość dojścia wymagana przy frezowaniu czołowym
Iść Długość podejścia = Średnica narzędzia tnącego/2

Moc obróbki z wykorzystaniem ogólnej wydajności Formułę

Moc obróbki = Ogólna wydajność obróbki*Energia elektryczna dostępna do obróbki
Pmachining = ηm*Pe

Energia właściwa w obróbce skrawaniem

W obróbce skrawaniem energia właściwa jest definiowana jako stosunek mocy obróbki do szybkości usuwania materiału. Wydajny proces powoduje niską energię właściwą, a nieefektywny proces wymaga dużej energii właściwej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!