Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira = (Masa zaadsorbowanego gazu*(1+Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)
mL = (xgas*(1+k*Pgas))/(k*Pgas)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira - (Mierzone w Kilogram) - Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira to masa ciała stałego, na którym zaadsorbowany jest gaz.
Masa zaadsorbowanego gazu - (Mierzone w Kilogram) - Masa zaadsorbowanego gazu to ilość gazu przereagowanego z adsorbentem.
Stała adsorpcji - Stała adsorpcji zależy od charakteru adsorbentu i gazu w określonej temperaturze.
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa zaadsorbowanego gazu: 8 Gram --> 0.008 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Stała adsorpcji: 3.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
mL = (xgas*(1+k*Pgas))/(k*Pgas) --> (0.008*(1+3.4*0.215))/(3.4*0.215)
Ocenianie ... ...
mL = 0.0189439124487004
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0189439124487004 Kilogram -->18.9439124487004 Gram (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
18.9439124487004 18.94391 Gram <-- Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Shivam Sinha
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Surathkal
Shivam Sinha zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

5 Izoterma adsorpcji Langmuira Kalkulatory

Masa zaadsorbowanego gazu w gramach dla adsorpcji Langmuira
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = (Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)/(1+(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))
Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira
Iść Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira = (Masa zaadsorbowanego gazu*(1+Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)
Powierzchnia pokrytego adsorbentu
Iść Powierzchnia pokryta adsorbentem = (Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)/(1+(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))
Ułamkowe zajęcie miejsc adsorpcji według równania adsorpcji Langmuira
Iść Ułamkowe zajęcie miejsc adsorpcji = Objętość gazu zaadsorbowanego na ciele stałym/Objętość monowarstwy gazu pokrywającej całą powierzchnię
Pole powierzchni adsorbentu pokrytego przy niskim ciśnieniu
Iść Powierzchnia pokryta adsorbentem = Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu

11 Ważne wzory izotermy adsorpcji Kalkulatory

Całkowita objętość gazu zaadsorbowanego w równowadze według równania BET
Iść Całkowita równowaga objętości gazu = (Jednowarstwowa objętość gazu*Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))/((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Objętość gazu jednowarstwowego według równania BET
Iść Jednowarstwowa objętość gazu = ((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)*Całkowita równowaga objętości gazu)/(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Masa zaadsorbowanego gazu w gramach dla adsorpcji Langmuira
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = (Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)/(1+(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))
Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira
Iść Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira = (Masa zaadsorbowanego gazu*(1+Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)
Ciśnienie równowagi gazowego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Ciśnienie równowagowe gazowego adsorbatu = ((Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji))^Stała adsorpcji Freundlicha)
Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu = (Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji)^Stała adsorpcji Freundlicha)
Stała adsorpcji k przy użyciu stałej adsorpcji Freundlicha
Iść Stała adsorpcji = Masa zaadsorbowanego gazu/(Masa adsorbentu*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Masa adsorbentu przy użyciu izotermy adsorpcji Freundlicha
Iść Masa adsorbentu = Masa zaadsorbowanego gazu/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Masa zaadsorbowanego gazu
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = Masa adsorbentu*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha)
Powierzchnia pokrytego adsorbentu
Iść Powierzchnia pokryta adsorbentem = (Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)/(1+(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))
Energia interakcji Van der Waalsa
Iść Energia interakcji Van der Waalsa = -(Współczynnik Hamakera)/(12*pi*(Separacja powierzchni)^2)

Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira Formułę

Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira = (Masa zaadsorbowanego gazu*(1+Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)
mL = (xgas*(1+k*Pgas))/(k*Pgas)

Jakie są postulaty izotermy adsorpcji Langmuira?

1) Warstwa zaadsorbowanego gazu ma grubość tylko jednej cząsteczki, co oznacza, że jest z natury warstwą jednocząsteczkową. 2) Adsorpcja obejmuje dwa przeciwstawne procesy, które oznaczają kondensację cząsteczek gazu i odparowanie tych cząsteczek. 3) Szybkość kondensacji gazu jest proporcjonalna do niezajętej powierzchni adsorbentu, podczas gdy parowanie do jego pokrytej powierzchni.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!