Masa adsorbentu przy użyciu izotermy adsorpcji Freundlicha Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Masa adsorbentu = Masa zaadsorbowanego gazu/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
m = xgas/(k*Pgas^(1/n))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Masa adsorbentu - (Mierzone w Kilogram) - Masa adsorbentu to masa materiału stałego, na którym zaadsorbowany jest gaz.
Masa zaadsorbowanego gazu - (Mierzone w Kilogram) - Masa zaadsorbowanego gazu to ilość gazu przereagowanego z adsorbentem.
Stała adsorpcji - Stała adsorpcji zależy od charakteru adsorbentu i gazu w określonej temperaturze.
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
Stała adsorpcji Freundlicha - Stała adsorpcji Freundlicha zależy od natury adsorbentu i gazu w określonej temperaturze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa zaadsorbowanego gazu: 8 Gram --> 0.008 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Stała adsorpcji: 3.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Stała adsorpcji Freundlicha: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
m = xgas/(k*Pgas^(1/n)) --> 0.008/(3.4*0.215^(1/3))
Ocenianie ... ...
m = 0.00392763917681224
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00392763917681224 Kilogram -->3.92763917681224 Gram (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3.92763917681224 3.927639 Gram <-- Masa adsorbentu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Shivam Sinha
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Surathkal
Shivam Sinha zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

9 Izoterma adsorpcji Freundlicha Kalkulatory

Ciśnienie równowagi gazowego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Ciśnienie równowagowe gazowego adsorbatu = ((Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji))^Stała adsorpcji Freundlicha)
Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu = (Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji)^Stała adsorpcji Freundlicha)
Masa adsorbentu przy użyciu izotermy adsorpcji Freundlicha
Iść Masa adsorbentu = Masa zaadsorbowanego gazu/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Stała adsorpcji k przy użyciu stałej adsorpcji Freundlicha
Iść Stała adsorpcji = Masa zaadsorbowanego gazu/(Masa adsorbentu*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Masa zaadsorbowanego gazu
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = Masa adsorbentu*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha)
Stała adsorpcji, jeśli n jest równe 1
Iść Stała adsorpcji = Masa zaadsorbowanego gazu/Masa adsorbentu*(1/Ciśnienie gazu dla n=1)
Ciśnienie gazu, jeśli n jest równe 1
Iść Ciśnienie gazu dla n=1 = Masa zaadsorbowanego gazu/Masa adsorbentu*(1/Stała adsorpcji)
Masa adsorbentu, jeśli n jest równe 1
Iść Masa adsorbentu = Masa zaadsorbowanego gazu/(Ciśnienie gazu dla n=1*Stała adsorpcji)
Masa zaadsorbowanego gazu, jeśli n jest równe 1
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = Masa adsorbentu*Ciśnienie gazu dla n=1*Stała adsorpcji

11 Ważne wzory izotermy adsorpcji Kalkulatory

Całkowita objętość gazu zaadsorbowanego w równowadze według równania BET
Iść Całkowita równowaga objętości gazu = (Jednowarstwowa objętość gazu*Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))/((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Objętość gazu jednowarstwowego według równania BET
Iść Jednowarstwowa objętość gazu = ((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)*Całkowita równowaga objętości gazu)/(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Masa zaadsorbowanego gazu w gramach dla adsorpcji Langmuira
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = (Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)/(1+(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))
Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira
Iść Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira = (Masa zaadsorbowanego gazu*(1+Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)
Ciśnienie równowagi gazowego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Ciśnienie równowagowe gazowego adsorbatu = ((Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji))^Stała adsorpcji Freundlicha)
Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu = (Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji)^Stała adsorpcji Freundlicha)
Stała adsorpcji k przy użyciu stałej adsorpcji Freundlicha
Iść Stała adsorpcji = Masa zaadsorbowanego gazu/(Masa adsorbentu*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Masa adsorbentu przy użyciu izotermy adsorpcji Freundlicha
Iść Masa adsorbentu = Masa zaadsorbowanego gazu/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Masa zaadsorbowanego gazu
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = Masa adsorbentu*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha)
Powierzchnia pokrytego adsorbentu
Iść Powierzchnia pokryta adsorbentem = (Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)/(1+(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))
Energia interakcji Van der Waalsa
Iść Energia interakcji Van der Waalsa = -(Współczynnik Hamakera)/(12*pi*(Separacja powierzchni)^2)

Masa adsorbentu przy użyciu izotermy adsorpcji Freundlicha Formułę

Masa adsorbentu = Masa zaadsorbowanego gazu/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
m = xgas/(k*Pgas^(1/n))

Czym jest izoterma adsorpcji Freundlicha?

Jest to empiryczna zależność między ilością gazu zaadsorbowanego przez jednostkę masy stałego adsorbentu a ciśnieniem w określonej temperaturze. Zależność jest ogólnie przedstawiana w postaci krzywej, na której masa gazu zaadsorbowanego na gram adsorbentu jest wykreślona w funkcji ciśnienia. Ta krzywa wskazuje, że przy stałym ciśnieniu następuje spadek adsorpcji fizycznej wraz ze wzrostem temperatury.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!