Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy objętości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy/objętości = (Masa w procentach objętościowych*Objętość roztworu)/100
msolute = (wV%*Vsol)/100
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy/objętości - (Mierzone w Kilogram) - Masę substancji rozpuszczonej za pomocą procentu masy/objętości można zdefiniować jako iloczyn procentu masy/objętości składnika w mieszaninie i całkowitej objętości mieszaniny.
Masa w procentach objętościowych - Masa na objętość Procent roztworu definiuje się jako stosunek masy substancji rozpuszczonej obecnej w roztworze do objętości roztworu jako całości.
Objętość roztworu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość rozwiązania to przestrzeń zajmowana przez rozwiązanie w kontenerze, w którym jest ono przechowywane.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa w procentach objętościowych: 35 --> Nie jest wymagana konwersja
Objętość roztworu: 15 Mililitr --> 1.5E-05 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
msolute = (wV%*Vsol)/100 --> (35*1.5E-05)/100
Ocenianie ... ...
msolute = 5.25E-06
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.25E-06 Kilogram -->0.00525 Gram (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.00525 Gram <-- Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy/objętości
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shivam Sinha
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Surathkal
Shivam Sinha utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

11 Warunki stężenia procentowego Kalkulatory

Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy objętości
Iść Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy/objętości = (Masa w procentach objętościowych*Objętość roztworu)/100
Procent chloru w proszku wybielającym
Iść Procent chloru = (Molarność*Objętość substancji rozpuszczonej*3.55)/Msza Rozwiązań
Objętość roztworu przy użyciu procentu objętości
Iść Objętość roztworu przy użyciu procentu objętości = (Objętość substancji rozpuszczonej/Procent objętości)*100
Objętość substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu objętości
Iść Objętość substancji rozpuszczonej za pomocą procentu objętości = (Procent objętości*Objętość roztworu)/100
Objętość roztworu przy użyciu procentu masy objętości
Iść Objętość roztworu przy użyciu procentu masy/objętości = (Msza Solute/Masa w procentach objętościowych)*100
Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy
Iść Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masowego = (Procent masowy*Msza Rozwiązań)/100
Procent objętości
Iść Procent objętości = (Objętość substancji rozpuszczonej/Objętość roztworu)*100
Masa roztworu podana procent masy
Iść Masa roztworu w procentach masowych = (Msza Solute/Procent masowy)*100
Procent objętości masy
Iść Masa w procentach objętościowych = (Msza Solute/Objętość roztworu)*100
Twardość wody
Iść Twardość wody = (Masa węglanu wapnia/Masa wody)*10^6
Procent masy
Iść Procent masowy = (Msza Solute/Msza Rozwiązań)*100

Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy objętości Formułę

Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy/objętości = (Masa w procentach objętościowych*Objętość roztworu)/100
msolute = (wV%*Vsol)/100

Co to jest procent masy / objętości?

Wzór na procent masowo-objętościowy definiuje się jako stosunek masy substancji rozpuszczonej obecnej w roztworze do objętości roztworu jako całości. Ponieważ ten rodzaj stężenia jest wyrażony w procentach, wskazaną proporcję należy pomnożyć przez 100.

Kiedy do obliczeń potrzebny jest procent masy / objętości?

Procent masowy / objętościowy służy do wyrażenia stężenia roztworu, gdy podana jest masa substancji rozpuszczonej i objętość roztworu. Ponieważ licznik i mianownik mają różne jednostki, ta jednostka stężenia nie jest prawdziwą jednostką względną (np. Procentem), jednak często jest używana jako łatwa jednostka stężenia, ponieważ objętości rozpuszczalnika i roztworów są łatwiejsze do zmierzenia niż wagi.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!