Procent masy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Procent masowy = (Msza Solute/Msza Rozwiązań)*100
Mass % = (msolute/mSolution)*100
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Procent masowy - Procent masy to sposób wyrażenia stężenia lub opisania składnika w danej mieszaninie.
Msza Solute - (Mierzone w Kilogram) - Masa Solute to masa substancji rozpuszczonej w innej substancji.
Msza Rozwiązań - (Mierzone w Kilogram) - Masa roztworu to masa roztworu, który powstaje po dodaniu substancji rozpuszczonej do rozpuszczalnika.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Msza Solute: 26 Gram --> 0.026 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Msza Rozwiązań: 58.44 Gram --> 0.05844 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Mass % = (msolute/mSolution)*100 --> (0.026/0.05844)*100
Ocenianie ... ...
Mass % = 44.4900752908966
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
44.4900752908966 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
44.4900752908966 44.49008 <-- Procent masowy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shivam Sinha
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Surathkal
Shivam Sinha utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

11 Warunki stężenia procentowego Kalkulatory

Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy objętości
Iść Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy/objętości = (Masa w procentach objętościowych*Objętość roztworu)/100
Procent chloru w proszku wybielającym
Iść Procent chloru = (Molarność*Objętość substancji rozpuszczonej*3.55)/Msza Rozwiązań
Objętość roztworu przy użyciu procentu objętości
Iść Objętość roztworu przy użyciu procentu objętości = (Objętość substancji rozpuszczonej/Procent objętości)*100
Objętość substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu objętości
Iść Objętość substancji rozpuszczonej za pomocą procentu objętości = (Procent objętości*Objętość roztworu)/100
Objętość roztworu przy użyciu procentu masy objętości
Iść Objętość roztworu przy użyciu procentu masy/objętości = (Msza Solute/Masa w procentach objętościowych)*100
Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy
Iść Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masowego = (Procent masowy*Msza Rozwiązań)/100
Procent objętości
Iść Procent objętości = (Objętość substancji rozpuszczonej/Objętość roztworu)*100
Masa roztworu podana procent masy
Iść Masa roztworu w procentach masowych = (Msza Solute/Procent masowy)*100
Procent objętości masy
Iść Masa w procentach objętościowych = (Msza Solute/Objętość roztworu)*100
Twardość wody
Iść Twardość wody = (Masa węglanu wapnia/Masa wody)*10^6
Procent masy
Iść Procent masowy = (Msza Solute/Msza Rozwiązań)*100

Procent masy Formułę

Procent masowy = (Msza Solute/Msza Rozwiązań)*100
Mass % = (msolute/mSolution)*100

Gdzie jest używany procent masowy?

Procent masowy jest używany do przedstawienia stężenia pierwiastka w związku lub składniku w mieszaninie. Zwykle masa jest wyrażana w gramach, ale każda jednostka miary jest odpowiednia, o ile stosuje się równoważną jednostkę zarówno dla masy składnika lub substancji rozpuszczonej, a tym samym dla masy całkowitej lub roztworu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!