Maksymalna wysokość pocisku na płaszczyźnie poziomej przy średniej prędkości pionowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna wysokość = Średnia prędkość pionowa*Przedział czasowy
hmax = vver*tpr
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalna wysokość - (Mierzone w Metr) - Maksymalna wysokość jest oznaczana jako największa odległość, jaką obiekt pokonuje w kierunku pionowym w ruchu pocisku.
Średnia prędkość pionowa - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość pionowa jest średnią składowej pionowej prędkości początkowej pocisku i składowej pionowej prędkości końcowej.
Przedział czasowy - (Mierzone w Drugi) - Przedział czasu jest tym, co odczytuje zegar, jest to wielkość skalarna.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnia prędkość pionowa: 5.5 Metr na sekundę --> 5.5 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Przedział czasowy: 4.25 Drugi --> 4.25 Drugi Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
hmax = vver*tpr --> 5.5*4.25
Ocenianie ... ...
hmax = 23.375
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
23.375 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
23.375 Metr <-- Maksymalna wysokość
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

14 Ruch pocisku Kalkulatory

Kierunek pocisku na danej wysokości powyżej punktu rzutu
Iść Kierunek ruchu cząstki = atan((sqrt((Początkowa prędkość ruchu pocisku^2*(sin(Kąt projekcji))^2)-2*[g]*Wysokość))/(Początkowa prędkość ruchu pocisku*cos(Kąt projekcji)))
Maksymalna wysokość pocisku na płaszczyźnie poziomej
Iść Maksymalna wysokość = (Początkowa prędkość ruchu pocisku^2*sin(Kąt projekcji)^2)/(2*[g])
Prędkość początkowa cząstki przy danym czasie lotu pocisku
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = ([g]*Przedział czasowy)/(2*sin(Kąt projekcji))
Czas lotu pocisku w płaszczyźnie poziomej
Iść Przedział czasowy = (2*Początkowa prędkość ruchu pocisku*sin(Kąt projekcji))/[g]
Zasięg poziomy pocisku
Iść Zakres poziomy = (Początkowa prędkość ruchu pocisku^2*sin(2*Kąt projekcji))/[g]
Prędkość pocisku na danej wysokości nad punktem rzutu
Iść Prędkość pocisku = sqrt(Początkowa prędkość ruchu pocisku^2-2*[g]*Wysokość)
Pozioma składowa prędkości cząstki rzutowana w górę z punktu pod kątem
Iść Pozioma składowa prędkości = Początkowa prędkość ruchu pocisku*cos(Kąt projekcji)
Pionowa składowa prędkości cząstki rzutowana w górę z punktu pod kątem
Iść Pionowa składowa prędkości = Początkowa prędkość ruchu pocisku*sin(Kąt projekcji)
Prędkość początkowa cząstki przy danej poziomej składowej prędkości
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = Pozioma składowa prędkości/cos(Kąt projekcji)
Prędkość początkowa cząstki przy danym pionowym składniku prędkości
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = Pionowa składowa prędkości/sin(Kąt projekcji)
Prędkość początkowa podana Maksymalny zasięg poziomy pocisku
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = sqrt(Maksymalny zasięg poziomy*[g])
Maksymalna wysokość pocisku na płaszczyźnie poziomej przy średniej prędkości pionowej
Iść Maksymalna wysokość = Średnia prędkość pionowa*Przedział czasowy
Poziomy zasięg pocisku przy danej prędkości poziomej i czasie lotu
Iść Zakres poziomy = Pozioma składowa prędkości*Przedział czasowy
Maksymalny zasięg poziomy pocisku
Iść Zakres poziomy = Początkowa prędkość ruchu pocisku^2/[g]

Maksymalna wysokość pocisku na płaszczyźnie poziomej przy średniej prędkości pionowej Formułę

Maksymalna wysokość = Średnia prędkość pionowa*Przedział czasowy
hmax = vver*tpr

Co to jest ruch pocisku?

Kiedy cząstka jest rzucana ukośnie w pobliże powierzchni ziemi, porusza się po zakrzywionej ścieżce ze stałym przyspieszeniem, która jest skierowana w stronę środka ziemi (zakładamy, że cząstka pozostaje blisko powierzchni ziemi). Tor takiej cząstki nazywany jest pociskiem, a ruch nazywany jest ruchem pocisku.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!