Maksymalny zasięg poziomy pocisku Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zakres poziomy = Początkowa prędkość ruchu pocisku^2/[g]
H = vpm^2/[g]
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
[g] - Gravitational acceleration on Earth Wartość przyjęta jako 9.80665 Meter/Second²
Używane zmienne
Zakres poziomy - (Mierzone w Metr) - Zasięg poziomy to całkowita odległość pozioma przebyta przez cząstkę w pocisku.
Początkowa prędkość ruchu pocisku - (Mierzone w Metr na sekundę) - Początkowa prędkość ruchu pocisku to prędkość, od której rozpoczyna się ruch.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Początkowa prędkość ruchu pocisku: 30.01 Metr na sekundę --> 30.01 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
H = vpm^2/[g] --> 30.01^2/[g]
Ocenianie ... ...
H = 91.8356523379544
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
91.8356523379544 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
91.8356523379544 91.83565 Metr <-- Zakres poziomy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

14 Ruch pocisku Kalkulatory

Kierunek pocisku na danej wysokości powyżej punktu rzutu
Iść Kierunek ruchu cząstki = atan((sqrt((Początkowa prędkość ruchu pocisku^2*(sin(Kąt projekcji))^2)-2*[g]*Wysokość))/(Początkowa prędkość ruchu pocisku*cos(Kąt projekcji)))
Maksymalna wysokość pocisku na płaszczyźnie poziomej
Iść Maksymalna wysokość = (Początkowa prędkość ruchu pocisku^2*sin(Kąt projekcji)^2)/(2*[g])
Prędkość początkowa cząstki przy danym czasie lotu pocisku
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = ([g]*Przedział czasowy)/(2*sin(Kąt projekcji))
Czas lotu pocisku w płaszczyźnie poziomej
Iść Przedział czasowy = (2*Początkowa prędkość ruchu pocisku*sin(Kąt projekcji))/[g]
Zasięg poziomy pocisku
Iść Zakres poziomy = (Początkowa prędkość ruchu pocisku^2*sin(2*Kąt projekcji))/[g]
Prędkość pocisku na danej wysokości nad punktem rzutu
Iść Prędkość pocisku = sqrt(Początkowa prędkość ruchu pocisku^2-2*[g]*Wysokość)
Pozioma składowa prędkości cząstki rzutowana w górę z punktu pod kątem
Iść Pozioma składowa prędkości = Początkowa prędkość ruchu pocisku*cos(Kąt projekcji)
Pionowa składowa prędkości cząstki rzutowana w górę z punktu pod kątem
Iść Pionowa składowa prędkości = Początkowa prędkość ruchu pocisku*sin(Kąt projekcji)
Prędkość początkowa cząstki przy danej poziomej składowej prędkości
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = Pozioma składowa prędkości/cos(Kąt projekcji)
Prędkość początkowa cząstki przy danym pionowym składniku prędkości
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = Pionowa składowa prędkości/sin(Kąt projekcji)
Prędkość początkowa podana Maksymalny zasięg poziomy pocisku
Iść Początkowa prędkość ruchu pocisku = sqrt(Maksymalny zasięg poziomy*[g])
Maksymalna wysokość pocisku na płaszczyźnie poziomej przy średniej prędkości pionowej
Iść Maksymalna wysokość = Średnia prędkość pionowa*Przedział czasowy
Poziomy zasięg pocisku przy danej prędkości poziomej i czasie lotu
Iść Zakres poziomy = Pozioma składowa prędkości*Przedział czasowy
Maksymalny zasięg poziomy pocisku
Iść Zakres poziomy = Początkowa prędkość ruchu pocisku^2/[g]

Maksymalny zasięg poziomy pocisku Formułę

Zakres poziomy = Początkowa prędkość ruchu pocisku^2/[g]
H = vpm^2/[g]

Co to jest ruch pocisku?

Kiedy cząstka jest rzucana ukośnie w pobliże powierzchni ziemi, porusza się po zakrzywionej ścieżce ze stałym przyspieszeniem, która jest skierowana w stronę środka ziemi (zakładamy, że cząstka pozostaje blisko powierzchni ziemi). Tor takiej cząstki nazywany jest pociskiem, a ruch nazywany jest ruchem pocisku.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!