Maksymalne naprężenie główne Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalne naprężenie główne = (Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x+Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2+sqrt( ((Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x-Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2)^2+Naprężenie ścinające działające w płaszczyźnie xy^2)
σmax = (σx+σy)/2+sqrt( ((σx-σy)/2)^2+ζxy^2)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Maksymalne naprężenie główne - (Mierzone w Pascal) - Maksymalne naprężenie główne to maksymalne naprężenie działające na płaszczyznę główną w wyniku przyłożonego obciążenia normalnego.
Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x jest wewnętrzną siłą oporową działającą wzdłużnie.
Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y to wewnętrzna siła oporu na jednostkę powierzchni działająca wzdłuż kierunku y.
Naprężenie ścinające działające w płaszczyźnie xy - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie ścinające działające w płaszczyźnie xy to naprężenie ścinające na płaszczyźnie xy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x: 80 Megapaskal --> 80000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y: 40 Megapaskal --> 40000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Naprężenie ścinające działające w płaszczyźnie xy: 30 Megapaskal --> 30000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
σmax = (σxy)/2+sqrt( ((σxy)/2)^2+ζxy^2) --> (80000000+40000000)/2+sqrt( ((80000000-40000000)/2)^2+30000000^2)
Ocenianie ... ...
σmax = 96055512.7546399
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
96055512.7546399 Pascal -->96.0555127546399 Megapaskal (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
96.0555127546399 96.05551 Megapaskal <-- Maksymalne naprężenie główne
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Santoshk
SZKOŁA INŻYNIERSKA BMS (BMSCE), BANGALORE
Santoshk utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

6 Analiza naprężeń Kalkulatory

Maksymalne naprężenie główne
Iść Maksymalne naprężenie główne = (Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x+Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2+sqrt( ((Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x-Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2)^2+Naprężenie ścinające działające w płaszczyźnie xy^2)
Minimalne naprężenie główne
Iść Minimalne naprężenie główne = (Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x+Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2-sqrt( ((Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x-Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2)^2+Naprężenie ścinające działające w płaszczyźnie xy^2)
Naprężenie ścinające w płaszczyźnie pochyłej
Iść Naprężenie ścinające na płaszczyźnie pochyłej = -Obciążenie rozciągające*sin(Teta)*cos(Teta)/Powierzchnia nachylonej płaszczyzny
Powierzchnia nachylonej płaszczyzny poddanej naprężeniu
Iść Powierzchnia nachylonej płaszczyzny = (Obciążenie rozciągające*(cos(Teta))^2)/Naprężenie na pochyłej płaszczyźnie
Obciążenie nachylonej płaszczyzny przy danym naprężeniu
Iść Obciążenie rozciągające = (Naprężenie na pochyłej płaszczyźnie*Powierzchnia nachylonej płaszczyzny)/(cos(Teta))^2
Naprężenie na pochyłej płaszczyźnie
Iść Naprężenie na pochyłej płaszczyźnie = (Obciążenie rozciągające*(cos(Teta))^2)/Powierzchnia nachylonej płaszczyzny

Maksymalne naprężenie główne Formułę

Maksymalne naprężenie główne = (Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x+Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2+sqrt( ((Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x-Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2)^2+Naprężenie ścinające działające w płaszczyźnie xy^2)
σmax = (σx+σy)/2+sqrt( ((σx-σy)/2)^2+ζxy^2)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!