Maksymalna temperatura w strefie wtórnego odkształcenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia = Wzrost temperatury przy wtórnym odkształceniu+Wzrost temperatury w pierwotnym odkształceniu+Temperatura początkowa przedmiotu obrabianego
θmax = θm+θs+θ0
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia - (Mierzone w Celsjusz) - Maksymalna temperatura wióra w strefie odkształcenia wtórnego jest definiowana jako maksymalna ilość ciepła, do której może osiągnąć wiór.
Wzrost temperatury przy wtórnym odkształceniu - (Mierzone w kelwin) - Wzrost temperatury przy odkształceniu wtórnym jest definiowany jako wzrost temperatury, gdy materiał przechodzi przez strefę odkształcenia wtórnego.
Wzrost temperatury w pierwotnym odkształceniu - (Mierzone w kelwin) - Wzrost temperatury w pierwotnym odkształceniu definiuje się jako wielkość wzrostu temperatury, gdy materiał przechodzi przez strefę pierwotnego odkształcenia.
Temperatura początkowa przedmiotu obrabianego - (Mierzone w Celsjusz) - Temperatura początkowa przedmiotu obrabianego jest definiowana jako temperatura przedmiotu obrabianego przed procesem cięcia metalu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wzrost temperatury przy wtórnym odkształceniu: 372 Stopień Celsjusza --> 372 kelwin (Sprawdź konwersję tutaj)
Wzrost temperatury w pierwotnym odkształceniu: 275 Stopień Celsjusza --> 275 kelwin (Sprawdź konwersję tutaj)
Temperatura początkowa przedmiotu obrabianego: 22 Celsjusz --> 22 Celsjusz Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
θmax = θms0 --> 372+275+22
Ocenianie ... ...
θmax = 669
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
942.15 kelwin -->669 Celsjusz (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
669 Celsjusz <-- Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath utworzył ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

18 Temperatury w obróbce metali Kalkulatory

Grubość niezdeformowanego wióra przy średnim wzroście temperatury materiału pod podstawową strefą ścinania
Iść Niezdeformowana grubość wiórów = ((1-Frakcja ciepła przewodzonego do przedmiotu obrabianego)*Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania)/(Gęstość obrabianego przedmiotu*Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Prędkość cięcia*Średni wzrost temperatury*Głębokość cięcia)
Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury materiału pod pierwotną strefą ścinania
Iść Gęstość obrabianego przedmiotu = ((1-Frakcja ciepła przewodzonego do przedmiotu obrabianego)*Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania)/(Średni wzrost temperatury*Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Szybkość skrawania przy średnim wzroście temperatury materiału pod podstawową strefą ścinania
Iść Prędkość cięcia = ((1-Frakcja ciepła przewodzonego do przedmiotu obrabianego)*Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania)/(Gęstość obrabianego przedmiotu*Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Średni wzrost temperatury*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Ciepło właściwe przy średnim wzroście temperatury materiału pod pierwotną strefą ścinania
Iść Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego = ((1-Frakcja ciepła przewodzonego do przedmiotu obrabianego)*Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania)/(Gęstość obrabianego przedmiotu*Średni wzrost temperatury*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Głębokość cięcia przy średnim wzroście temperatury materiału pod główną strefą ścinania
Iść Głębokość cięcia = ((1-Frakcja ciepła przewodzonego do przedmiotu obrabianego)*Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania)/(Gęstość obrabianego przedmiotu*Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Średni wzrost temperatury)
Niezdeformowana grubość wióra przy użyciu średniego wzrostu temperatury wióra z wtórnego odkształcenia
Iść Niezdeformowana grubość wiórów = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Gęstość obrabianego przedmiotu*Prędkość cięcia*Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*Głębokość cięcia)
Ciepło właściwe z wykorzystaniem średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia
Iść Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*Gęstość obrabianego przedmiotu*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia
Iść Głębokość cięcia = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Gęstość obrabianego przedmiotu*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania)
Prędkość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia
Iść Prędkość cięcia = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Gęstość obrabianego przedmiotu*Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia
Iść Gęstość obrabianego przedmiotu = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Początkowa temperatura przedmiotu obrabianego przy użyciu maksymalnej temperatury w strefie wtórnego odkształcenia
Iść Temperatura początkowa przedmiotu obrabianego = Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia-Wzrost temperatury przy wtórnym odkształceniu-Wzrost temperatury w pierwotnym odkształceniu
Maksymalna temperatura w strefie wtórnego odkształcenia
Iść Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia = Wzrost temperatury przy wtórnym odkształceniu+Wzrost temperatury w pierwotnym odkształceniu+Temperatura początkowa przedmiotu obrabianego
Szybkość przewodzenia ciepła do przedmiotu obrabianego przy podanej całkowitej szybkości wytwarzania ciepła
Iść Szybkość przewodzenia ciepła do przedmiotu obrabianego = Całkowite tempo wytwarzania ciepła podczas skrawania metalu-Szybkość transportu ciepła przez chip-Szybkość przewodzenia ciepła do narzędzia
Szybkość przewodzenia ciepła do narzędzia podana całkowita szybkość wytwarzania ciepła
Iść Szybkość przewodzenia ciepła do narzędzia = Całkowite tempo wytwarzania ciepła podczas skrawania metalu-Szybkość transportu ciepła przez chip-Szybkość przewodzenia ciepła do przedmiotu obrabianego
Szybkość transportu ciepła przez chip podana całkowita szybkość wytwarzania ciepła
Iść Szybkość transportu ciepła przez chip = Całkowite tempo wytwarzania ciepła podczas skrawania metalu-Szybkość przewodzenia ciepła do przedmiotu obrabianego-Szybkość przewodzenia ciepła do narzędzia
Długość źródła ciepła na grubość wióra przy maksymalnym wzroście temperatury w wtórnej strefie ścinania
Iść Długość źródła ciepła na grubość wióra = Numer termiczny/((Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia/(Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*1.13))^2)
Liczba termiczna przy maksymalnym wzroście temperatury w chipie w strefie wtórnego odkształcenia
Iść Numer termiczny = Długość źródła ciepła na grubość wióra*((Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia/(Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*1.13))^2)
Szybkość zużycia energii przy użyciu szybkości wytwarzania ciepła podczas obróbki
Iść Szybkość zużycia energii podczas obróbki = Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania+Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania

Maksymalna temperatura w strefie wtórnego odkształcenia Formułę

Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia = Wzrost temperatury przy wtórnym odkształceniu+Wzrost temperatury w pierwotnym odkształceniu+Temperatura początkowa przedmiotu obrabianego
θmax = θm+θs+θ0

Jaki jest maksymalny wzrost temperatury wióra w strefie wtórnego odkształcenia?

Maksymalny wzrost temperatury wióra w strefie wtórnego odkształcenia definiuje się jako maksymalny wzrost temperatury wióra w wtórnej strefie odkształcenia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!