Średnia akord ostrzy ze względu na solidność maszyny wiatrowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wredny akord ostrzy = (Solidność maszyny wiatrowej*pi*Promień wirnika)/Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej
c = (ɣ*pi*R)/N
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Wredny akord ostrzy - (Mierzone w Metr) - Średnia cięciwa łopat to linia prosta łącząca krawędź natarcia łopaty śruby napędowej z jej krawędzią spływu.
Solidność maszyny wiatrowej - Solidność maszyny wiatrowej to stosunek pola powierzchni łopaty do omiatanej powierzchni czołowej (powierzchni czołowej) maszyny.
Promień wirnika - (Mierzone w Metr) - Promień wirnika to promień obrotu wirnika.
Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej - Liczba łopatek w turbinie wiatrowej to całkowita liczba łopatek w kształcie płata, które wykorzystują energię wiatru i napędzają wirnik turbiny wiatrowej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Solidność maszyny wiatrowej: 0.1 --> Nie jest wymagana konwersja
Promień wirnika: 7 Metr --> 7 Metr Nie jest wymagana konwersja
Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
c = (ɣ*pi*R)/N --> (0.1*pi*7)/2
Ocenianie ... ...
c = 1.09955742875643
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.09955742875643 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.09955742875643 1.099557 Metr <-- Wredny akord ostrzy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez ADITYA RAWAT
DIT UNIWERSYTET (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

12 Inne odnawialne źródła energii Kalkulatory

Prędkość wiatru w strumieniu swobodnym przy danym współczynniku oporu
Iść Prędkość wiatru swobodnego strumienia = sqrt(Siła tarcia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Współczynnik przeciągania))
Współczynnik podnoszenia łopaty wirnika wiatru
Iść Współczynnik podnoszenia łopaty wirnika wiatrowego = Siła podnoszenia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^2)
Siła nośna podana Współczynnik nośności ostrza
Iść Siła podnoszenia = Współczynnik podnoszenia łopaty wirnika wiatrowego*0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^2
Moc pobierana przez wirnik przy danym współczynniku mocy maszyny wiatrowej
Iść Moc wydobywana przez rotor = Współczynnik mocy maszyny wiatrowej*(0.5*Gęstość powietrza*pi*(Promień wirnika^2)*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^3)
Współczynnik mocy maszyny wiatrowej
Iść Współczynnik mocy maszyny wiatrowej = Moc wydobywana przez rotor/(0.5*Gęstość powietrza*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^3)
Współczynnik oporu ostrza wirnika wiatru
Iść Współczynnik przeciągania = Siła tarcia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^2)
Solidność maszyny wiatrowej
Iść Solidność maszyny wiatrowej = (Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej*Wredny akord ostrzy)/(pi*Promień wirnika)
Liczba ostrzy turbiny wiatrowej podana Solidność turbiny wiatrowej
Iść Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej = (Solidność maszyny wiatrowej*pi*Promień wirnika)/Wredny akord ostrzy
Średnia akord ostrzy ze względu na solidność maszyny wiatrowej
Iść Wredny akord ostrzy = (Solidność maszyny wiatrowej*pi*Promień wirnika)/Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej
Prędkość kątowa wirnika przy danym współczynniku prędkości końcówki
Iść Prędkość kątowa wirnika = (Współczynnik prędkości końcówki*Prędkość wiatru swobodnego strumienia)/Promień wirnika
Promień wirnika podany stosunek prędkości końcówki
Iść Promień wirnika = (Współczynnik prędkości końcówki*Prędkość wiatru swobodnego strumienia)/Prędkość kątowa wirnika
Stosunek prędkości końcówki
Iść Współczynnik prędkości końcówki = (Prędkość kątowa wirnika*Promień wirnika)/Prędkość wiatru swobodnego strumienia

Średnia akord ostrzy ze względu na solidność maszyny wiatrowej Formułę

Wredny akord ostrzy = (Solidność maszyny wiatrowej*pi*Promień wirnika)/Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej
c = (ɣ*pi*R)/N
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!