Średnia prędkość liniowa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia prędkość liniowa = (Maksymalna prędkość liniowa podczas cyklu+Minimalna prędkość liniowa podczas cyklu)/2
v = (v1+v2)/2
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Średnia prędkość liniowa - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość liniowa to średnia prędkości liniowych poszczególnych pojazdów.
Maksymalna prędkość liniowa podczas cyklu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Maksymalna prędkość liniowa podczas cyklu jest miarą szybkości zmiany przemieszczenia w funkcji czasu.
Minimalna prędkość liniowa podczas cyklu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Minimalna prędkość liniowa podczas cyklu jest miarą szybkości zmiany przemieszczenia w funkcji czasu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalna prędkość liniowa podczas cyklu: 28 Metr na sekundę --> 28 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Minimalna prędkość liniowa podczas cyklu: 12 Metr na sekundę --> 12 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
v = (v1+v2)/2 --> (28+12)/2
Ocenianie ... ...
v = 20
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
20 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
20 Metr na sekundę <-- Średnia prędkość liniowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

12 Diagramy momentów obrotowych i koło zamachowe Kalkulatory

Współczynnik stałości
Iść Współczynnik stałości = Średnia prędkość w obr./min/(Maksymalna prędkość w obr./min podczas cyklu-Minimalna prędkość w obr./min podczas cyklu)
Maksymalna fluktuacja energii
Iść Maksymalne wahania energii = Masa koła zamachowego*Średnia prędkość liniowa^2*Współczynnik stałości
Średnia prędkość w obr./min
Iść Średnia prędkość w obr./min = (Maksymalna prędkość w obr./min podczas cyklu+Minimalna prędkość w obr./min podczas cyklu)/2
Zwiększanie momentu obrotowego na obracających się częściach silnika
Iść Przyspieszający moment obrotowy = Moment obrotowy na wale korbowym w każdej chwili-Średni moment obrotowy oporowy
Średnia prędkość liniowa
Iść Średnia prędkość liniowa = (Maksymalna prędkość liniowa podczas cyklu+Minimalna prędkość liniowa podczas cyklu)/2
Średnia prędkość kątowa
Iść Średnia prędkość kątowa = (Maksymalna prędkość kątowa podczas cyklu+Minimalna prędkość kątowa podczas cyklu)/2
Naprężenie odśrodkowe lub naprężenie obwodowe
Iść Naprężenie odśrodkowe = 2*Naprężenie rozciągające*Powierzchnia przekroju
Maksymalna siła ścinająca wymagana do wykrawania
Iść Siła ścinająca = Obszar strzyżony*Ostateczne naprężenie ścinające
Naprężenie rozciągające lub naprężenie obręczy w kole zamachowym
Iść Naprężenie rozciągające = Gęstość*Średnia prędkość liniowa^2
Praca wykonana dla dziurkowania
Iść Praca = Siła ścinająca*Grubość materiału do wykrawania
Współczynnik stabilności podany Współczynnik fluktuacji prędkości
Iść Współczynnik stałości = 1/Współczynnik fluktuacji prędkości
Uderzenie ciosu
Iść Uderzenie ciosu = 2*Promień korby

Średnia prędkość liniowa Formułę

Średnia prędkość liniowa = (Maksymalna prędkość liniowa podczas cyklu+Minimalna prędkość liniowa podczas cyklu)/2
v = (v1+v2)/2

Jaka jest średnia prędkość?

Mówiąc prościej, średnia prędkość w przestrzeni to przebyta odległość podzielona przez średni czas podróży, podczas gdy średnia prędkość w czasie jest średnią prędkości poszczególnych pojazdów.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!