Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia kwadratowa prędkość 2D = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)
CRMS_2D = (2*Pgas*V)/(Nmolecules*m)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Średnia kwadratowa prędkość 2D - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość kwadratowa 2D to wartość pierwiastka kwadratowego z sumy kwadratów wartości prędkości układania podzielonej przez liczbę wartości.
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
Objętość gazu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość gazu to ilość zajmowanej przez niego przestrzeni.
Liczba cząsteczek - Liczba cząsteczek to całkowita liczba cząstek obecnych w konkretnym pojemniku.
Masa każdej cząsteczki - (Mierzone w Kilogram) - Masa każdej cząsteczki to stosunek masy molowej do liczby Avagadro.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Objętość gazu: 22.4 Litr --> 0.0224 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Liczba cząsteczek: 100 --> Nie jest wymagana konwersja
Masa każdej cząsteczki: 0.1 Gram --> 0.0001 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CRMS_2D = (2*Pgas*V)/(Nmolecules*m) --> (2*0.215*0.0224)/(100*0.0001)
Ocenianie ... ...
CRMS_2D = 0.9632
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.9632 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.9632 Metr na sekundę <-- Średnia kwadratowa prędkość 2D
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

3 Średnia kwadratowa prędkość gazu Kalkulatory

Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D
Iść Średnia kwadratowa prędkość 2D = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)
Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu
Iść Prędkość średnia kwadratowa = (3*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)
Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 1D
Iść Średni kwadrat prędkości = (Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)

12 Ważne formuły w 2D Kalkulatory

Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i V = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana ciśnienie i objętość w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i V = sqrt((Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D
Iść Średnia kwadratowa prędkość 2D = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)
Ciśnienie gazu przy danej najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T = sqrt(([R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości w 2D
Iść Masa molowa 2D = (pi*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(2*((Średnia prędkość gazu)^2))
Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Masa molowa podana dla S i V = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i D = sqrt((Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i D = (Gęstość gazu*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/pi
Masa molowa podana najbardziej prawdopodobną prędkość i temperaturę w 2D
Iść Masa molowa w 2D = ([R]*Temperatura gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i D = (Gęstość gazu*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana prędkość RMS w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość przy danej wartości RMS = (0.7071*Prędkość średnia kwadratowa)

Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D Formułę

Średnia kwadratowa prędkość 2D = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)
CRMS_2D = (2*Pgas*V)/(Nmolecules*m)

Jakie są postulaty kinetycznej molekularnej teorii gazu?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!