Minimalna siła wymagana do przesuwania ciała po nierównej płaszczyźnie poziomej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Minimalny wysiłek = Ciężar Ciała*sin(Kąt wysiłku)
Pmin = W*sin(θe)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sin - Trigonometric sine function, sin(Angle)
Używane zmienne
Minimalny wysiłek - (Mierzone w Newton) - Minimalny wysiłek to minimalna siła potrzebna do przesuwania ciała po nierównej płaszczyźnie poziomej.
Ciężar Ciała - (Mierzone w Newton) - Ciężar ciała to siła działająca na obiekt pod wpływem grawitacji.
Kąt wysiłku - (Mierzone w Radian) - Kąt wysiłku to kąt, jaki tworzy linia działania wysiłku z ciężarem ciała W.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciężar Ciała: 120 Newton --> 120 Newton Nie jest wymagana konwersja
Kąt wysiłku: 85 Stopień --> 1.4835298641949 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pmin = W*sin(θe) --> 120*sin(1.4835298641949)
Ocenianie ... ...
Pmin = 119.543363771007
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
119.543363771007 Newton --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
119.543363771007 119.5434 Newton <-- Minimalny wysiłek
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

21 Tarcie kątowe Kalkulatory

Siła włożona w ruch ciała w górę na płaszczyźnie pochyłej z uwzględnieniem tarcia
Iść Wysiłek, aby poruszyć się w górę, biorąc pod uwagę tarcie = (Ciężar Ciała*sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu+Ograniczający kąt tarcia))/sin(Kąt wysiłku-(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu+Ograniczający kąt tarcia))
Wysiłek zastosowany do przesunięcia ciała w dół na płaszczyźnie pochyłej z uwzględnieniem tarcia
Iść Wysiłek poruszania się w dół, biorąc pod uwagę tarcie = (Ciężar Ciała*sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu-Ograniczający kąt tarcia))/sin(Kąt wysiłku-(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu-Ograniczający kąt tarcia))
Efektywność płaszczyzny nachylonej przy wysiłku zastosowanym do przesunięcia ciała w górę
Iść Efektywność płaszczyzny pochyłej = (cot(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu+Ograniczający kąt tarcia)-cot(Kąt wysiłku))/(cot(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)-cot(Kąt wysiłku))
Efektywność płaszczyzny nachylonej przy wysiłku zastosowanym do przesunięcia ciała w dół
Iść Efektywność płaszczyzny pochyłej = (cot(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)-cot(Kąt wysiłku))/(cot(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu-Ograniczający kąt tarcia)-cot(Kąt wysiłku))
Efektywność płaszczyzny nachylonej przy równoległym wysiłku przyłożonym w celu przesunięcia ciała w dół
Iść Efektywność płaszczyzny pochyłej = sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu-Ograniczający kąt tarcia)/(sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)*cos(Ograniczający kąt tarcia))
Efektywność płaszczyzny nachylonej przy równoległym wysiłku przyłożonym do przesunięcia ciała w górę
Iść Efektywność płaszczyzny pochyłej = (sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)*cos(Ograniczający kąt tarcia))/sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu+Ograniczający kąt tarcia)
Siła przykładana równolegle do płaszczyzny nachylonej, aby przesunąć ciało w górę, biorąc pod uwagę tarcie
Iść Wysiłek, aby poruszyć się w górę, biorąc pod uwagę tarcie = Ciężar Ciała*(sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)+Współczynnik tarcia*cos(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu))
Siła przykładana równolegle do płaszczyzny nachylonej, aby przesunąć ciało w dół, biorąc pod uwagę tarcie
Iść Wysiłek poruszania się w dół, biorąc pod uwagę tarcie = Ciężar Ciała*(sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)-Współczynnik tarcia*cos(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu))
Siła potrzebna do przesunięcia ciała w górę płaszczyzny pomijając tarcie
Iść Wysiłek wymagany do poruszania się, pomijając tarcie = (Ciężar Ciała*sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu))/sin(Kąt wysiłku-Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)
Siła potrzebna do przesunięcia ciała w dół płaszczyzny pomijając tarcie
Iść Wysiłek wymagany do poruszania się, pomijając tarcie = (Ciężar Ciała*sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu))/sin(Kąt wysiłku-Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)
Efektywność płaszczyzny nachylonej, gdy wysiłek jest przykładany poziomo, aby przesunąć ciało w górę
Iść Efektywność płaszczyzny pochyłej = tan(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)/tan(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu+Ograniczający kąt tarcia)
Efektywność płaszczyzny nachylonej, gdy wysiłek jest przykładany poziomo, aby przesunąć ciało w dół
Iść Efektywność płaszczyzny pochyłej = tan(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu-Ograniczający kąt tarcia)/tan(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)
Siła przyłożona prostopadle do płaszczyzny nachylonej, aby przesunąć ciało w górę, biorąc pod uwagę tarcie
Iść Wysiłek, aby poruszyć się w górę, biorąc pod uwagę tarcie = Ciężar Ciała*tan(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu+Ograniczający kąt tarcia)
Siła przyłożona prostopadle do płaszczyzny nachylonej, aby przesunąć ciało w dół, biorąc pod uwagę tarcie
Iść Wysiłek poruszania się w dół, biorąc pod uwagę tarcie = Ciężar Ciała*tan(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu-Ograniczający kąt tarcia)
Siła tarcia między cylindrem a powierzchnią pochyłej płaszczyzny dla toczenia bez poślizgu
Iść Siła tarcia = (Masa cylindra*Przyspieszenie spowodowane grawitacją*sin(Kąt nachylenia))/3
Siła przyłożona prostopadle do płaszczyzny nachylonej, aby przesunąć ciało wzdłuż nachylenia, pomijając tarcie
Iść Wysiłek wymagany do poruszania się, pomijając tarcie = Ciężar Ciała*tan(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)
Siła przykładana równolegle do płaszczyzny nachylonej, aby przesunąć ciało w górę lub w dół, pomijając tarcie
Iść Wysiłek wymagany do poruszania się, pomijając tarcie = Ciężar Ciała*sin(Kąt nachylenia płaszczyzny do poziomu)
Graniczny kąt tarcia
Iść Ograniczający kąt tarcia = atan(Ogranicz siłę/Normalna reakcja)
Kąt spoczynku
Iść Kąt spoczynku = atan(Siła ograniczająca/Normalna reakcja)
Minimalna siła wymagana do przesuwania ciała po nierównej płaszczyźnie poziomej
Iść Minimalny wysiłek = Ciężar Ciała*sin(Kąt wysiłku)
Współczynnik tarcia między cylindrem a powierzchnią pochyłej płaszczyzny dla toczenia bez poślizgu
Iść Współczynnik tarcia = (tan(Kąt nachylenia))/3

Minimalna siła wymagana do przesuwania ciała po nierównej płaszczyźnie poziomej Formułę

Minimalny wysiłek = Ciężar Ciała*sin(Kąt wysiłku)
Pmin = W*sin(θe)

Czy prędkość wpływa na tarcie?

Idealnie, współczynnik tarcia kinetycznego zależy tylko od rodzaju powierzchni. Nie zależy to od żadnych innych czynników, w tym względnej prędkości powierzchni i pola powierzchni styku. Określisz µ. Badasz siłę tarcia, badając obiekty poruszające się ze stałą prędkością.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!