Minimalna wartość podanego zakresu danych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Minimalna wartość danych = Maksymalna wartość danych-Zakres danych
XMin = XMax-R
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Minimalna wartość danych - Minimalna wartość danych to najmniejsza lub najniższa wartość w danym zbiorze danych. Reprezentuje dolną skrajność punktów danych i zapewnia wgląd w dolną granicę obserwowanych wartości.
Maksymalna wartość danych - Maksymalna wartość danych to największa lub najwyższa wartość w danym zbiorze danych. Reprezentuje górną skrajność punktów danych i zapewnia wgląd w górną granicę obserwowanych wartości.
Zakres danych - Zakres danych to różnica między wartościami maksymalnymi i minimalnymi w zbiorze danych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalna wartość danych: 50 --> Nie jest wymagana konwersja
Zakres danych: 44 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
XMin = XMax-R --> 50-44
Ocenianie ... ...
XMin = 6
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6 <-- Minimalna wartość danych
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

7 Maksymalne i minimalne wartości danych Kalkulatory

Maksymalna wartość danych przy danej szerokości klasy
Iść Maksymalna wartość danych = (Liczba zajęć*Szerokość klasy danych)+Minimalna wartość danych
Minimalna wartość danych przy danej szerokości klasy
Iść Minimalna wartość danych = Maksymalna wartość danych-(Szerokość klasy danych*Liczba zajęć)
Maksymalna wartość podanych danych Średni zakres
Iść Maksymalna wartość danych = (2*Średni zakres danych)-Minimalna wartość danych
Minimalna wartość podanych danych Średni zakres
Iść Minimalna wartość danych = (2*Średni zakres danych)-Maksymalna wartość danych
Średni zakres danych
Iść Średni zakres danych = (Maksymalna wartość danych+Minimalna wartość danych)/2
Maksymalna wartość podanego zakresu danych
Iść Maksymalna wartość danych = Zakres danych+Minimalna wartość danych
Minimalna wartość podanego zakresu danych
Iść Minimalna wartość danych = Maksymalna wartość danych-Zakres danych

Minimalna wartość podanego zakresu danych Formułę

Minimalna wartość danych = Maksymalna wartość danych-Zakres danych
XMin = XMax-R

Jakie jest znaczenie maksymalnych i minimalnych wartości danych w statystykach?

W statystyce i analizie danych ważna jest świadomość zakresu wartości w danych. Maksymalne i minimalne wartości w danych mogą dać zakres wartości, a zatem uzyskamy wyobrażenie o prawie rozkładzie punktów danych. Podobnie obliczanie tendencji centralnych, takich jak średnia i mediana, jest jednym z najbardziej podstawowych obliczeń w statystycznej analizie danych. Średnia i mediana są silnie powiązane z wartościami maksymalnymi i minimalnymi. W zależności od wielkości wartości ekstremalnych (maksymalnych i minimalnych) wartość średniej będzie zmieniać się proporcjonalnie, aw danych ciągłych można zmieniać również wartość mediany.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!