Brak odległości między cząstkami w zderzeniu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Miss Odległość = sqrt(((Wektor odległości międzycząsteczkowej^2)*Energia odśrodkowa)/Całkowita energia przed zderzeniem)
b = sqrt(((R^2)*Ecentrifugal)/ET)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Miss Odległość - Miss Distance jest zdefiniowana w taki sposób, że jest to odległość od siebie cząstek A i B, gdy nie ma między nimi żadnej siły.
Wektor odległości międzycząsteczkowej - Wektor odległości międzycząsteczkowej to średni wektor odległości między mikroskopijnymi cząsteczkami (zwykle atomami lub cząsteczkami) w ciele makroskopowym.
Energia odśrodkowa - (Mierzone w Dżul) - Energia odśrodkowa to energia związana z cząsteczką poruszającą się po torze kołowym.
Całkowita energia przed zderzeniem - (Mierzone w Dżul) - Całkowita energia przed zderzeniem to właściwość ilościowa, która musi zostać przekazana ciału lub systemowi fizycznemu, aby doszło do kolizji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wektor odległości międzycząsteczkowej: 26 --> Nie jest wymagana konwersja
Energia odśrodkowa: 8 Dżul --> 8 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Całkowita energia przed zderzeniem: 1.55 Dżul --> 1.55 Dżul Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
b = sqrt(((R^2)*Ecentrifugal)/ET) --> sqrt(((26^2)*8)/1.55)
Ocenianie ... ...
b = 59.0680307616947
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
59.0680307616947 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
59.0680307616947 59.06803 <-- Miss Odległość
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

19 Dynamika reakcji molekularnej Kalkulatory

Przekrój zderzeniowy w gazie doskonałym
Iść Przekrój kolizyjny = (Częstotliwość kolizji/Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B)*sqrt(pi*Zredukowana masa reagentów A i B/8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)
Częstotliwość zderzeń w gazie doskonałym
Iść Częstotliwość kolizji = Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny*sqrt((8*[BoltZ]*Czas pod względem gazu doskonałego/pi*Zredukowana masa reagentów A i B))
Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń
Iść Zredukowana masa reagentów A i B = ((Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny/Częstotliwość kolizji)^2)*(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej/pi)
Temperatura cząstki molekularnej za pomocą współczynnika zderzeń
Iść Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej = (3*Lepkość płynu w Quantum*Liczba kolizji na sekundę)/(8* [BoltZ]*Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze)
Liczba zderzeń na sekundę w cząstkach o tej samej wielkości
Iść Liczba kolizji na sekundę = ((8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej*Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze)/(3*Lepkość płynu w Quantum))
Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze przy użyciu współczynnika kolizji
Iść Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze = (3*Lepkość płynu w Quantum*Liczba kolizji na sekundę)/(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)
Lepkość roztworu przy użyciu współczynnika kolizji
Iść Lepkość płynu w Quantum = (8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej*Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze)/(3*Liczba kolizji na sekundę)
Pole przekroju poprzecznego z wykorzystaniem szybkości zderzeń molekularnych
Iść Pole przekroju poprzecznego dla Quantum = Częstotliwość kolizji/(Prędkość cząsteczek wiązki*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Gęstość liczbowa cząsteczek A)
Gęstość liczb dla cząsteczek A przy użyciu stałej szybkości zderzeń
Iść Gęstość liczbowa cząsteczek A = Częstotliwość kolizji/(Prędkość cząsteczek wiązki*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Pole przekroju poprzecznego dla Quantum)
Liczba zderzeń bimolekularnych na jednostkę czasu na jednostkę objętości
Iść Częstotliwość kolizji = Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Prędkość cząsteczek wiązki*Pole przekroju poprzecznego dla Quantum
Brak odległości między cząstkami w zderzeniu
Iść Miss Odległość = sqrt(((Wektor odległości międzycząsteczkowej^2)*Energia odśrodkowa)/Całkowita energia przed zderzeniem)
Wektor odległości międzycząsteczkowej w dynamice reakcji molekularnej
Iść Wektor odległości międzycząsteczkowej = sqrt(Całkowita energia przed zderzeniem*(Miss Odległość^2)/Energia odśrodkowa)
Zredukowana masa reagentów A i B
Iść Zredukowana masa reagentów A i B = (Masa reagenta B*Masa reagenta B)/(Masa reagenta A+Masa reagenta B)
Całkowita energia przed zderzeniem
Iść Całkowita energia przed zderzeniem = Energia odśrodkowa*(Wektor odległości międzycząsteczkowej^2)/(Miss Odległość^2)
Energia odśrodkowa w zderzeniu
Iść Energia odśrodkowa = Całkowita energia przed zderzeniem*(Miss Odległość^2)/(Wektor odległości międzycząsteczkowej^2)
Częstotliwość drgań przy danej stałej Boltzmanna
Iść Częstotliwość wibracji = ([BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)/[hP]
Przekrój kolizyjny
Iść Przekrój kolizyjny = pi*((Promień cząsteczki A*Promień cząsteczki B)^2)
Największa separacja ładunków podczas kolizji
Iść Największa separacja ładunków = sqrt(Przekrój reakcji/pi)
Przekrój poprzeczny reakcji w kolizji
Iść Przekrój reakcji = pi*(Największa separacja ładunków^2)

Brak odległości między cząstkami w zderzeniu Formułę

Miss Odległość = sqrt(((Wektor odległości międzycząsteczkowej^2)*Energia odśrodkowa)/Całkowita energia przed zderzeniem)
b = sqrt(((R^2)*Ecentrifugal)/ET)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!