Masa molowa podana najbardziej prawdopodobną prędkość i temperaturę w 2D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Masa molowa w 2D = ([R]*Temperatura gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Mmolar_2D = ([R]*Tg)/((Cmp)^2)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane zmienne
Masa molowa w 2D - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa molowa w 2D to masa danej substancji podzielona przez ilość substancji.
Temperatura gazu - (Mierzone w kelwin) - Temperatura gazu jest miarą gorąca lub zimna gazu.
Najbardziej prawdopodobna prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Najbardziej prawdopodobna prędkość to prędkość, jaką ma maksymalna frakcja cząsteczek w tej samej temperaturze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura gazu: 30 kelwin --> 30 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Najbardziej prawdopodobna prędkość: 20 Metr na sekundę --> 20 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Mmolar_2D = ([R]*Tg)/((Cmp)^2) --> ([R]*30)/((20)^2)
Ocenianie ... ...
Mmolar_2D = 0.623584696361493
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.623584696361493 Kilogram Na Mole -->623.584696361493 Gram na mole (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
623.584696361493 623.5847 Gram na mole <-- Masa molowa w 2D
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

14 Masa molowa gazu Kalkulatory

Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości
Iść Masa molowa przy danych AV i P = (8*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(pi*((Średnia prędkość gazu)^2))
Masa molowa gazu przy danej temperaturze i średniej prędkości w 1D
Iść Masa molowa przy danych AV i T = (pi*[R]*Temperatura gazu)/(2*(Średnia prędkość gazu)^2)
Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości w 2D
Iść Masa molowa 2D = (pi*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(2*((Średnia prędkość gazu)^2))
Masa molowa gazu podana temperatura i średnia prędkość
Iść Masa molowa gazu = (8*[R]*Temperatura gazu)/(pi*(Średnia prędkość gazu)^2)
Masa molowa gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości, ciśnieniu i objętości
Iść Masa molowa podana dla S i P = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu
Iść Masa molowa podana dla S i V = (3*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Masa molowa podana Najbardziej prawdopodobna prędkość i temperatura
Iść Masa molowa podana V i P = (2*[R]*Temperatura gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Masa molowa gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości, ciśnieniu i objętości w 2D
Iść Masa molowa gazu = (Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Masa molowa podana najbardziej prawdopodobną prędkość i temperaturę w 2D
Iść Masa molowa w 2D = ([R]*Temperatura gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Masa molowa gazu przy danych średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 1D
Iść Masa molowa gazu = (Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Masa molowa gazu podana średnia kwadratowa prędkość i temperatura w 2D
Iść Masa molowa gazu = (2*[R]*Temperatura gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Masa molowa gazu podana średnia kwadratowa prędkość i temperatura
Iść Masa molowa gazu = (3*[R]*Temperatura gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Masa molowa gazu podana średnia kwadratowa prędkość i temperatura w 1D
Iść Masa molowa gazu = ([R]*Temperatura gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Objętość molowa gazu doskonałego przy danym współczynniku ściśliwości
Iść Objętość molowa podana CE = Molowa objętość gazu rzeczywistego/Współczynnik ściśliwości

12 Ważne formuły w 2D Kalkulatory

Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i V = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana ciśnienie i objętość w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i V = sqrt((Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D
Iść Średnia kwadratowa prędkość 2D = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)
Ciśnienie gazu przy danej najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T = sqrt(([R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości w 2D
Iść Masa molowa 2D = (pi*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(2*((Średnia prędkość gazu)^2))
Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Masa molowa podana dla S i V = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i D = sqrt((Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i D = (Gęstość gazu*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/pi
Masa molowa podana najbardziej prawdopodobną prędkość i temperaturę w 2D
Iść Masa molowa w 2D = ([R]*Temperatura gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i D = (Gęstość gazu*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana prędkość RMS w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość przy danej wartości RMS = (0.7071*Prędkość średnia kwadratowa)

Masa molowa podana najbardziej prawdopodobną prędkość i temperaturę w 2D Formułę

Masa molowa w 2D = ([R]*Temperatura gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Mmolar_2D = ([R]*Tg)/((Cmp)^2)

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!