Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 2D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Masa molowa podana dla S i V = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
MS_V = (2*Pgas*V)/((CRMS)^2)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Masa molowa podana dla S i V - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa molowa podana S i V to masa danej substancji podzielona przez ilość substancji.
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
Objętość gazu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość gazu to ilość zajmowanej przez niego przestrzeni.
Prędkość średnia kwadratowa - (Mierzone w Metr na sekundę) - Pierwiastkowa prędkość średniokwadratowa to wartość pierwiastka kwadratowego z sumy kwadratów wartości prędkości układania podzielona przez liczbę wartości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Objętość gazu: 22.4 Litr --> 0.0224 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Prędkość średnia kwadratowa: 10 Metr na sekundę --> 10 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
MS_V = (2*Pgas*V)/((CRMS)^2) --> (2*0.215*0.0224)/((10)^2)
Ocenianie ... ...
MS_V = 9.632E-05
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
9.632E-05 Kilogram Na Mole -->0.09632 Gram na mole (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.09632 Gram na mole <-- Masa molowa podana dla S i V
(Obliczenie zakończone za 00.019 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

15 Ważne formuły w 1D Kalkulatory

Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i V = (Masa cząsteczkowa*pi*((Średnia prędkość gazu)^2))/(8*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i objętości
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i V = sqrt((2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 1D
Iść Średni kwadrat prędkości = (Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)
Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości
Iść Masa molowa przy danych AV i P = (8*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(pi*((Średnia prędkość gazu)^2))
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T = sqrt((2*[R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i V = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(2*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Masa molowa gazu przy danej temperaturze i średniej prędkości w 1D
Iść Masa molowa przy danych AV i T = (pi*[R]*Temperatura gazu)/(2*(Średnia prędkość gazu)^2)
Masa molowa gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości, ciśnieniu i objętości
Iść Masa molowa podana dla S i P = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i D = sqrt((2*Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Masa molowa podana dla S i V = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu
Iść Masa molowa podana dla S i V = (3*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Masa molowa podana Najbardziej prawdopodobna prędkość i temperatura
Iść Masa molowa podana V i P = (2*[R]*Temperatura gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i D = (Gęstość gazu*pi*((Średnia prędkość gazu)^2))/8
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i D = (Gęstość gazu*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))/2
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy podanej prędkości RMS
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość przy danej wartości RMS = (0.8166*Prędkość średnia kwadratowa)

12 Ważne formuły w 2D Kalkulatory

Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i V = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana ciśnienie i objętość w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i V = sqrt((Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D
Iść Średnia kwadratowa prędkość 2D = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)
Ciśnienie gazu przy danej najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T = sqrt(([R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości w 2D
Iść Masa molowa 2D = (pi*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(2*((Średnia prędkość gazu)^2))
Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Masa molowa podana dla S i V = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i D = sqrt((Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i D = (Gęstość gazu*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/pi
Masa molowa podana najbardziej prawdopodobną prędkość i temperaturę w 2D
Iść Masa molowa w 2D = ([R]*Temperatura gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i D = (Gęstość gazu*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana prędkość RMS w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość przy danej wartości RMS = (0.7071*Prędkość średnia kwadratowa)

Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 2D Formułę

Masa molowa podana dla S i V = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
MS_V = (2*Pgas*V)/((CRMS)^2)

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!