Moment bezwładności okręgu względem osi średnicy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Bezwładność obrotowa = (pi*Średnica koła^4)/64
Ir = (pi*d^4)/64
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Bezwładność obrotowa - (Mierzone w Miernik ^ 4) - Bezwładność obrotowa to właściwość fizyczna obiektu, która określa ilościowo jego opór wobec ruchu obrotowego wokół określonej osi.
Średnica koła - (Mierzone w Metr) - Średnica okręgu to linia prosta przechodząca z boku na bok przez środek okręgu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnica koła: 11.89 Metr --> 11.89 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ir = (pi*d^4)/64 --> (pi*11.89^4)/64
Ocenianie ... ...
Ir = 981.063949290428
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
981.063949290428 Miernik ^ 4 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
981.063949290428 981.0639 Miernik ^ 4 <-- Bezwładność obrotowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vaibhav Malani
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

14 Mechanika i statystyka materiałów Kalkulatory

Nachylenie wypadkowej dwóch sił działających na cząstkę
Iść Nachylenie sił wypadkowych = atan((Druga siła*sin(Kąt))/(Pierwsza siła+Druga siła*cos(Kąt)))
Wypadkowa dwóch sił działających na cząstkę pod kątem
Iść Równoległa siła wypadkowa = sqrt(Pierwsza siła^2+2*Pierwsza siła*Druga siła*cos(Kąt)+Druga siła^2)
Promień bezwładności w danym momencie bezwładności i powierzchni
Iść Promień bezwładności = sqrt(Bezwładność obrotowa/Pole przekroju)
Wynik dwóch sił działających na cząstkę pod kątem 90 stopni
Iść Siła wypadkowa = sqrt(Pierwsza siła^2+Druga siła^2)
Rozdzielczość siły z kątem wzdłuż kierunku poziomego
Iść Pozioma składowa siły = Siła pod kątem*cos(Kąt)
Rozdzielczość siły z kątem wzdłuż kierunku pionowego
Iść Składowa pionowa siły = Siła pod kątem*sin(Kąt)
Moment siły
Iść Moment siły = Siła*Prostopadła odległość między siłą a punktem
Moment pary
Iść Chwila pary = Siła*Prostopadła odległość między dwiema siłami
Moment bezwładności przy danym promieniu bezwładności
Iść Bezwładność obrotowa = Pole przekroju*Promień bezwładności^2
Wynik dwóch sił działających na cząstkę pod kątem 0 stopni
Iść Równoległa siła wypadkowa = Pierwsza siła+Druga siła
Wynik dwóch podobnych sił równoległych
Iść Równoległa siła wypadkowa = Pierwsza siła+Druga siła
Moment bezwładności okręgu względem osi średnicy
Iść Bezwładność obrotowa = (pi*Średnica koła^4)/64
Wynik dwóch sił działających na cząstkę pod kątem 180 stopni
Iść Siła wypadkowa = Pierwsza siła-Druga siła
Wynik dwóch różnych równoległych sił o różnej wielkości
Iść Siła wypadkowa = Pierwsza siła-Druga siła

Moment bezwładności okręgu względem osi średnicy Formułę

Bezwładność obrotowa = (pi*Średnica koła^4)/64
Ir = (pi*d^4)/64

Co to jest moment bezwładności?

Moment bezwładności definiuje się jako wielkość wyrażoną przez ciało opierające się przyspieszeniu kątowemu, która jest sumą iloczynu masy każdej cząstki i jej kwadratu odległości od osi obrotu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!