Pęd Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pęd = Masa*Prędkość
p = mo*v
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Pęd - (Mierzone w Kilogram metr na sekundę) - Pęd to podstawowe pojęcie w fizyce, które opisuje wielkość ruchu obiektu.
Masa - (Mierzone w Kilogram) - Masa to ilość materii w ciele, niezależnie od jego objętości i działających na nie sił.
Prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość jest wielkością wektorową (ma zarówno wielkość, jak i kierunek) i jest szybkością zmiany położenia obiektu w funkcji czasu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa: 35.45 Kilogram --> 35.45 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Prędkość: 60 Metr na sekundę --> 60 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
p = mo*v --> 35.45*60
Ocenianie ... ...
p = 2127
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2127 Kilogram metr na sekundę -->2127 Sekunda Newtona (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2127 Sekunda Newtona <-- Pęd
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vaibhav Malani
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

14 Prawa ruchu Kalkulatory

Naprężenie liny, gdy winda porusza się w górę z masą
Iść Napięcie w kablu = (Masa siły nośnej+Masa przenoszona przez windę)*[g]*Przyśpieszenie
Szybkość zmiany pędu przy danych prędkościach początkowych i końcowych
Iść Szybkość zmiany pędu = Masa*(Prędkość końcowa masy-Początkowa prędkość masy)/Czas
Normalna reakcja na pochyłej płaszczyźnie ze względu na masę ciała
Iść Normalna reakcja = Masa*[g]*cos(Kąt nachylenia)
Reakcja windy podczas ruchu w górę
Iść Reakcja podnoszenia w kierunku do góry = Masa*(Przyśpieszenie+[g])
Reakcja windy podczas ruchu w dół
Iść Reakcja podnoszenia w kierunku w dół = Masa*([g]-Przyśpieszenie)
Siła wywierana przez masę przenoszoną przez windę na podłodze, gdy winda porusza się w górę
Iść Siła w górę = Masa przenoszona przez windę*([g]+Przyśpieszenie)
Siła netto skierowana w dół, gdy podnośnik porusza się w dół
Iść Siła skierowana w dół = Masa*[g]-Reakcja windy
Siła netto skierowana w górę na podnośniku, gdy podnośnik porusza się w górę
Iść Siła w górę = Winda-Masa*[g]
Ostateczny moment
Iść Ostateczny moment = Masa*Prędkość końcowa masy
Początkowy pęd
Iść Początkowy pęd = Masa*Początkowa prędkość masy
Szybkość zmiany pędu przy danym przyspieszeniu i masie
Iść Szybkość zmiany pędu = Masa*Przyśpieszenie
Siła skierowana w dół spowodowana masą siły nośnej, gdy winda porusza się w górę
Iść Siła skierowana w dół = Masa*[g]
Prędkość ciała przy danym pędzie
Iść Prędkość = Pęd/Masa
Pęd
Iść Pęd = Masa*Prędkość

Pęd Formułę

Pęd = Masa*Prędkość
p = mo*v

Co to jest pęd liniowy?

Pęd liniowy ciała definiuje się jako całkowitą ilość ruchu poruszającego się ciała i jest mierzony jako iloczyn masy cząstki i jej prędkości. Jest to wielkość wektorowa.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!