Miesięczna płatność Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Miesięczna płatność = (Kwota pożyczki*Oprocentowanie*(1+Oprocentowanie)^Okresy łączenia)/((1+Oprocentowanie)^Okresy łączenia)-1
p = (Loan Amt*R%*(1+R%)^n)/((1+R%)^n)-1
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Miesięczna płatność - Miesięczna rata to kwota, którą pożyczkobiorca jest zobowiązany płacić co miesiąc do momentu spłaty zadłużenia.
Kwota pożyczki - Kwota pożyczki to pierwotny kapitał nowej pożyczki lub kapitał pozostający w ramach istniejącej pożyczki.
Oprocentowanie - Stopa procentowa to kwota, wyrażona jako procent kapitału, przez pożyczkodawcę od pożyczkobiorcy za użytkowanie aktywów.
Okresy łączenia - Składające się okresy to liczba przypadków, w których wystąpi połączenie w okresie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kwota pożyczki: 1000 --> Nie jest wymagana konwersja
Oprocentowanie: 6 --> Nie jest wymagana konwersja
Okresy łączenia: 10 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
p = (Loan Amt*R%*(1+R%)^n)/((1+R%)^n)-1 --> (1000*6*(1+6)^10)/((1+6)^10)-1
Ocenianie ... ...
p = 5999
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5999 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5999 <-- Miesięczna płatność
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

3 Spłata pożyczki Kalkulatory

Amortyzacja kredytu
Iść Miesięczna płatność = (Stopa procentowa*Główna kwota pożyczki)/(Płatności miesięczne w roku*(1-(1+Stopa procentowa/Płatności miesięczne w roku)^(-Płatności miesięczne w roku*Czas w ujęciu roku)))
Liczba miesięcy
Iść n = log10((Miesięczna płatność/Oprocentowanie)/((Miesięczna płatność/Oprocentowanie)-Kwota pożyczki))/log10(1+Oprocentowanie)
Miesięczna płatność
Iść Miesięczna płatność = (Kwota pożyczki*Oprocentowanie*(1+Oprocentowanie)^Okresy łączenia)/((1+Oprocentowanie)^Okresy łączenia)-1

Miesięczna płatność Formułę

Miesięczna płatność = (Kwota pożyczki*Oprocentowanie*(1+Oprocentowanie)^Okresy łączenia)/((1+Oprocentowanie)^Okresy łączenia)-1
p = (Loan Amt*R%*(1+R%)^n)/((1+R%)^n)-1
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!