Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura w 2D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T = sqrt(([R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
CT = sqrt(([R]*Tg)/Mmolar)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane stałe
[R] - Universal gas constant Wartość przyjęta jako 8.31446261815324 Joule / Kelvin * Mole
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T - (Mierzone w Metr na sekundę) - Najbardziej prawdopodobna prędkość podana T to prędkość, jaką posiada maksymalna część cząsteczek w tej samej temperaturze.
Temperatura gazu - (Mierzone w kelwin) - Temperatura gazu jest miarą gorąca lub zimna gazu.
Masa cząsteczkowa - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa molowa to masa danej substancji podzielona przez ilość substancji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura gazu: 30 kelwin --> 30 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Masa cząsteczkowa: 44.01 Gram na mole --> 0.04401 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CT = sqrt(([R]*Tg)/Mmolar) --> sqrt(([R]*30)/0.04401)
Ocenianie ... ...
CT = 75.2838872516737
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
75.2838872516737 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
75.2838872516737 75.28389 Metr na sekundę <-- Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

8 Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu Kalkulatory

Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i objętości
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i V = sqrt((2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana ciśnienie i objętość w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i V = sqrt((Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T = sqrt((2*[R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T = sqrt(([R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i D = sqrt((2*Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i D = sqrt((Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy podanej prędkości RMS
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość przy danej wartości RMS = (0.8166*Prędkość średnia kwadratowa)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana prędkość RMS w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość przy danej wartości RMS = (0.7071*Prędkość średnia kwadratowa)

12 Ważne formuły w 2D Kalkulatory

Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i V = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana ciśnienie i objętość w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i V = sqrt((Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D
Iść Średnia kwadratowa prędkość 2D = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)
Ciśnienie gazu przy danej najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T = sqrt(([R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości w 2D
Iść Masa molowa 2D = (pi*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(2*((Średnia prędkość gazu)^2))
Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Masa molowa podana dla S i V = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i D = sqrt((Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i D = (Gęstość gazu*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/pi
Masa molowa podana najbardziej prawdopodobną prędkość i temperaturę w 2D
Iść Masa molowa w 2D = ([R]*Temperatura gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i D = (Gęstość gazu*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana prędkość RMS w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość przy danej wartości RMS = (0.7071*Prędkość średnia kwadratowa)

Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura w 2D Formułę

Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T = sqrt(([R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
CT = sqrt(([R]*Tg)/Mmolar)

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!