Normalność podana Molalność i Masa Ekwiwalentna Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Normalność = Molarność*(Masa cząsteczkowa/Odpowiadająca waga)
N = Mol*(Mmolar/W eq)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Normalność - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Normalność to masa substancji rozpuszczonej rozpuszczonej w litrze roztworu.
Molarność - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Molarność danego roztworu określa się jako całkowitą liczbę moli substancji rozpuszczonej na litr roztworu.
Masa cząsteczkowa - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa molowa to masa danej substancji podzielona przez ilość substancji.
Odpowiadająca waga - (Mierzone w Kilogram) - Waga ekwiwalentna (znana również jako ekwiwalent gramowy) to masa jednego ekwiwalentu, czyli masy danej substancji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Molarność: 55.5 mole/litr --> 55500 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Masa cząsteczkowa: 44.01 Gram na mole --> 0.04401 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
Odpowiadająca waga: 6 Gram --> 0.006 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
N = Mol*(Mmolar/W eq) --> 55500*(0.04401/0.006)
Ocenianie ... ...
N = 407092.5
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
407092.5 Mol na metr sześcienny -->407.0925 Ekwiwalenty na litr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
407.0925 Ekwiwalenty na litr <-- Normalność
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shivam Sinha
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Surathkal
Shivam Sinha utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

23 Liczba ekwiwalentów i normalność Kalkulatory

Normalność substancji 1 w punkcie równoważności
Iść Normalność rozwiązania 1 = Normalność rozwiązania 2*(Objętość roztworu 2/Objętość roztworu 1)
Normalność substancji 2 w punkcie równoważności
Iść Normalność rozwiązania 2 = Normalność rozwiązania 1*(Objętość roztworu 1/Objętość roztworu 2)
Objętość substancji 1 w punkcie równoważności
Iść Objętość roztworu 1 = Normalność rozwiązania 2*(Objętość roztworu 2/Normalność rozwiązania 1)
Objętość substancji 2 w punkcie równoważności
Iść Objętość roztworu 2 = Normalność rozwiązania 1*(Objętość roztworu 1/Normalność rozwiązania 2)
Masa ekwiwalentna podana Molalność i Normalność
Iść Odpowiadająca waga = Molarność*(Masa cząsteczkowa/Normalność)
Normalność podana Molalność i Masa Ekwiwalentna
Iść Normalność = Molarność*(Masa cząsteczkowa/Odpowiadająca waga)
Liczba moli substancji rozpuszczonej podana liczba ekwiwalentów substancji rozpuszczonej
Iść Liczba molów solutu = Liczba ekwiwalentów/Współczynnik N
Liczba ekwiwalentów substancji rozpuszczonej przy użyciu współczynnika wartościowości
Iść Liczba ekwiwalentów = Liczba molów solutu*Współczynnik N
Współczynnik wartościowości podana liczba ekwiwalentów substancji rozpuszczonej
Iść Współczynnik N = Liczba ekwiwalentów/Liczba molów solutu
Liczba ekwiwalentów substancji rozpuszczonej
Iść Liczba ekwiwalentów = Msza Solute/Odpowiadająca waga
Liczba ekwiwalentów substancji rozpuszczonej o danej normalności
Iść Liczba ekwiwalentów = Normalność*Objętość roztworu
Objętość roztworu o podanej normalności
Iść Objętość roztworu = Liczba ekwiwalentów/Normalność
Normalność
Iść Normalność = Równoważnik Solute/Litrów roztworu
Liczba równoważników podanych Molarności i Normalności
Iść Liczba ekwiwalentów = Normalność/Molarność
Normalność podana Molarność i liczba równoważników
Iść Normalność = Molarność*Liczba ekwiwalentów
Współczynnik wartościowości z wykorzystaniem molarności i normalności
Iść Współczynnik N = Normalność/Molarność
Normalność podana Molarność i Współczynnik Walencji
Iść Normalność = Molarność*Współczynnik N
Zasadowość podana Molarność i Normalność
Iść Zasadowość = Normalność/Molarność
Normalność podana Molarność i Zasadowość
Iść Normalność = Molarność*Zasadowość
Kwasowość podana Molarność i Normalność
Iść Kwasowość = Normalność/Molarność
Normalność podana Molarność i Kwasowość
Iść Normalność = Molarność*Kwasowość
Normalność przy użyciu siły objętościowej nadtlenku wodoru
Iść Normalność = Siła objętości/5.6
Siła objętości przy użyciu normalności
Iść Siła objętości = 5.6*Normalność

Normalność podana Molalność i Masa Ekwiwalentna Formułę

Normalność = Molarność*(Masa cząsteczkowa/Odpowiadająca waga)
N = Mol*(Mmolar/W eq)

Co to jest molarność?

Molarność to ilość substancji w określonej objętości roztworu. Molarność definiuje się jako liczbę moli substancji rozpuszczonej na litr roztworu. Molarność jest również znana jako stężenie molowe roztworu. Jest oznaczony symbolem M. Jednostkami molarności są M lub mol / L. Mówi się, że 1 M roztwór jest „jednym molem”.

Co to jest równoważna waga?

Waga ekwiwalentna (znana również jako równoważnik gramowy) to masa jednego równoważnika, czyli masy danej substancji, która połączy się lub wyprze określoną ilość innej substancji. Równoważna masa pierwiastka to masa, która łączy się z 1,008 gramami wodoru lub 8,0 gramów tlenu lub 35,5 gramów chloru, lub je wypiera. Wartości te odpowiadają masie atomowej podzielonej przez zwykłą wartościowość, na przykład dla tlenu, która wynosi 16,0 g / 2 = 8,0 g.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!