Liczba bitów Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba bitów = (Cyfrowy rząd obrazu^2)*Kolumna obrazu cyfrowego
nb = (M^2)*N
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Liczba bitów - Liczba bitów to podstawowa jednostka informacji w komunikacji cyfrowej, która jest reprezentowana jako stan logiczny jako „1” lub „0”.
Cyfrowy rząd obrazu - Cyfrowy rząd obrazu to rząd lub mały piksel obecny na osi X, przechowujący informacje o obrazie.
Kolumna obrazu cyfrowego - Kolumna obrazu cyfrowego to kolumna lub mały piksel znajdujący się na osi Y.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Cyfrowy rząd obrazu: 9 --> Nie jest wymagana konwersja
Kolumna obrazu cyfrowego: 1.5 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
nb = (M^2)*N --> (9^2)*1.5
Ocenianie ... ...
nb = 121.5
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
121.5 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
121.5 <-- Liczba bitów
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

12 Podstawy obrazu cyfrowego Kalkulatory

Odchylenie standardowe według funkcji liniowej czasu ekspozycji aparatu
Iść Odchylenie standardowe = Funkcja modelu*(Intensywność promieniowania)*Funkcja zachowania modelu*(1/Odległość między kamerą a IRED^2)*(Współczynnik modelu 1*Czas ekspozycji aparatu+Współczynnik modelu 2)
Interpolacja dwuliniowa
Iść Interpolacja dwuliniowa = współczynnik*Współrzędna X+współczynnik b*Współrzędna Y+współczynnik c*Współrzędna X*Współrzędna Y+współczynnik d
Maksymalna wydajność silnika parowego
Iść Maksymalna wydajność silnika parowego = ((Różnica temperatur)-(Temperatura))/(Różnica temperatur)
Wiersz obrazu cyfrowego
Iść Cyfrowy rząd obrazu = sqrt(Liczba bitów/Kolumna obrazu cyfrowego)
Przetwornik cyfrowo-analogowy
Iść Rozdzielczość przetwornika cyfrowo-analogowego = Napięcie odniesienia/(2^Liczba bitów-1)
Odrzucenie częstotliwości obrazu
Iść Odrzucenie częstotliwości obrazu = (1 +Współczynnik jakości^2*Stała odrzucenia^2)^0.5
Prawdopodobieństwo wystąpienia poziomu intensywności na danym obrazie
Iść Prawdopodobieństwo intensywności = Intensywność występuje w obrazie/Liczba pikseli
Kolumna obrazu cyfrowego
Iść Kolumna obrazu cyfrowego = Liczba bitów/(Cyfrowy rząd obrazu^2)
Liczba bitów
Iść Liczba bitów = (Cyfrowy rząd obrazu^2)*Kolumna obrazu cyfrowego
Rozmiar pliku obrazu
Iść Rozmiar pliku obrazu = Rozdzielczość obrazu*Głębia bitowa/8000
Energia różnych składników
Iść Energia składnika = [hP]*Częstotliwość
Liczba poziomów szarości
Iść Liczba poziomów szarości = 2^Kolumna obrazu cyfrowego

Liczba bitów Formułę

Liczba bitów = (Cyfrowy rząd obrazu^2)*Kolumna obrazu cyfrowego
nb = (M^2)*N

Co to jest liczba 1-bitowa?

System 1-bitowy wykorzystuje kombinacje liczb do jednej wartości miejsca (1). Są tylko dwie opcje: 0 lub 1. System 2-bitowy używa kombinacji liczb do dwóch wartości miejsc (11). Dostępne są cztery opcje: 00, 01, 10 i 11.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!