Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zderzenie molekularne = (1*pi*((Średnica cząsteczki A)^2) *Średnia prędkość gazu*((Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia)^2))/1.414
ZA = (1*pi*((σ)^2) *Vavg*((N*)^2))/1.414
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Zderzenie molekularne - (Mierzone w Zderzenia na metr sześcienny na sekundę) - Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu to średnia szybkość, z jaką zderzają się dwa reagenty dla danego układu.
Średnica cząsteczki A - (Mierzone w Metr) - Średnica cząsteczki A jest zdefiniowana jako bliskość podejścia do zderzenia molekularnego.
Średnia prędkość gazu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość gazu to zbiorcza prędkość zbioru cząstek gazowych w danej temperaturze. Średnie prędkości gazów są często wyrażane jako średnie kwadratowe.
Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia - (Mierzone w 1 na metr sześcienny) - Liczba cząsteczek A na jednostkę Objętość naczynia jest zdefiniowana jako liczba cząsteczek A obecnych w objętości naczynia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnica cząsteczki A: 10 Metr --> 10 Metr Nie jest wymagana konwersja
Średnia prędkość gazu: 500 Metr na sekundę --> 500 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia: 3.4 1 na metr sześcienny --> 3.4 1 na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ZA = (1*pi*((σ)^2) *Vavg*((N*)^2))/1.414 --> (1*pi*((10)^2) *500*((3.4)^2))/1.414
Ocenianie ... ...
ZA = 1284187.09602185
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1284187.09602185 Zderzenia na metr sześcienny na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1284187.09602185 1.3E+6 Zderzenia na metr sześcienny na sekundę <-- Zderzenie molekularne
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Torsha_Paul
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Torsha_Paul utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

4 Teoria kolizji Kalkulatory

Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B
Iść Liczba kolizji między A i B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2))
Stosunek czynnika przedwykładniczego
Iść Stosunek czynnika przedwykładniczego = (((Średnica kolizji 1)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 2)))/(((Średnica kolizji 2)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 1)))
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką
Iść Zderzenie molekularne = (1*pi*((Średnica cząsteczki A)^2) *Średnia prędkość gazu*((Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia)^2))/1.414
Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
Iść Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej = (Temperatura 1/Temperatura 2)^1/2

8 Teoria zderzeń i reakcje łańcuchowe Kalkulatory

Stężenie rodników w niestacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym nonCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(-Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(Liczba utworzonych rodników-1)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Stężenie rodników powstałych podczas etapu propagacji łańcucha, podane kw i kg
Iść Stężenie rodników przy danym CP = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Koncentracja rodników powstałych w reakcji łańcuchowej
Iść Stężenie rodników przy danym CR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+Stała szybkości reakcji dla etapu zakończenia)
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B
Iść Liczba kolizji między A i B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2))
Stosunek czynnika przedwykładniczego
Iść Stosunek czynnika przedwykładniczego = (((Średnica kolizji 1)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 2)))/(((Średnica kolizji 2)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 1)))
Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym SCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej)
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką
Iść Zderzenie molekularne = (1*pi*((Średnica cząsteczki A)^2) *Średnia prędkość gazu*((Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia)^2))/1.414
Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
Iść Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej = (Temperatura 1/Temperatura 2)^1/2

Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką Formułę

Zderzenie molekularne = (1*pi*((Średnica cząsteczki A)^2) *Średnia prędkość gazu*((Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia)^2))/1.414
ZA = (1*pi*((σ)^2) *Vavg*((N*)^2))/1.414
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!