Liczba węzłów sferycznych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba węzłów = Liczba kwantowa-Azymutalna liczba kwantowa-1
Nn = nquantum-l-1
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Liczba węzłów - Liczba węzłów to liczba punktów wokół jądra o zerowym prawdopodobieństwie znalezienia elektronu.
Liczba kwantowa - Liczby kwantowe opisują wartości wielkości zachowanych w dynamice układu kwantowego.
Azymutalna liczba kwantowa - Azymutalna liczba kwantowa to liczba kwantowa dla orbitalu atomowego, która określa jego orbitalny moment pędu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba kwantowa: 8 --> Nie jest wymagana konwersja
Azymutalna liczba kwantowa: 90 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Nn = nquantum-l-1 --> 8-90-1
Ocenianie ... ...
Nn = -83
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-83 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-83 <-- Liczba węzłów
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

22 Równanie fali Schrodingera Kalkulatory

Kąt między orbitalnym momentem kątowym a osią z
Iść Theta = acos(Magnetyczna liczba kwantowa/(sqrt(Azymutalna liczba kwantowa*(Azymutalna liczba kwantowa+1))))
Magnetyczna liczba kwantowa ze względu na orbitalny moment obrotowy
Iść Magnetyczna liczba kwantowa = cos(Theta)*sqrt(Azymutalna liczba kwantowa*(Azymutalna liczba kwantowa+1))
Moment pędu orbitalnego
Iść Moment pędu = sqrt(Azymutalna liczba kwantowa*(Azymutalna liczba kwantowa+1))*[hP]/(2*pi)
Spin Angular Momentum
Iść Moment pędu = sqrt(Zakręć numer kwantowy*(Zakręć numer kwantowy+1))*[hP]/(2*pi)
Zakręć tylko momentem magnetycznym
Iść Moment magnetyczny = sqrt((4*Zakręć numer kwantowy)*(Zakręć numer kwantowy+1))
Magnetyczny pęd kątowy kwantowy
Iść Pęd kątowy wzdłuż osi z = (Magnetyczna liczba kwantowa*[hP])/(2*pi)
Moment magnetyczny
Iść Moment magnetyczny = sqrt(Liczba kwantowa*(Liczba kwantowa+2))*1.7
Kąt między pędem a pędem wzdłuż osi z
Iść Theta = acos(Pęd kątowy wzdłuż osi z/Kwantyzacja pędu)
Związek między magnetycznym pędem kątowym a orbitalnym pędem kątowym
Iść Pęd kątowy wzdłuż osi z = Kwantyzacja pędu*cos(Theta)
Pęd kątowy za pomocą liczby kwantowej
Iść Moment pędu = (Liczba kwantowa*[hP])/(2*pi)
Wymiana energii
Iść Wymiana energii = (Liczba elektronów*(Liczba elektronów-1))/2
Liczba pików uzyskanych w krzywej
Iść Liczba szczytów = Liczba kwantowa-Azymutalna liczba kwantowa
Liczba węzłów sferycznych
Iść Liczba węzłów = Liczba kwantowa-Azymutalna liczba kwantowa-1
Energia elektronu według głównej liczby kwantowej
Iść Energia = Liczba kwantowa+Azymutalna liczba kwantowa
Całkowita wartość magnetycznej liczby kwantowej
Iść Magnetyczna liczba kwantowa = (2*Azymutalna liczba kwantowa)+1
Liczba orbitali w podpowłoce magnetycznej liczby kwantowej
Iść Całkowita liczba orbitali = (2*Azymutalna liczba kwantowa)+1
Maksymalna liczba elektronów w podpowłoce magnetycznej liczby kwantowej
Iść Liczba elektronów = 2*((2*Azymutalna liczba kwantowa)+1)
Wielokrotność wirowania
Iść Wielokrotność wirowania = (2*Zakręć numer kwantowy)+1
Liczba orbitali magnetycznej liczby kwantowej w głównym poziomie energii
Iść Całkowita liczba orbitali = (Liczba orbit^2)
Całkowita liczba orbitali głównej liczby kwantowej
Iść Całkowita liczba orbitali = (Liczba orbit^2)
Maksymalna liczba elektronów na orbicie głównej liczby kwantowej
Iść Liczba elektronów = 2*(Liczba orbit^2)
Całkowita liczba węzłów
Iść Liczba węzłów = Liczba kwantowa-1

Liczba węzłów sferycznych Formułę

Liczba węzłów = Liczba kwantowa-Azymutalna liczba kwantowa-1
Nn = nquantum-l-1

Czym są liczby kwantowe?

Liczba kwantowa to wartość używana do opisywania poziomów energii dostępnych dla atomów i cząsteczek. Elektron w atomie lub jonie ma cztery liczby kwantowe opisujące jego stan i dające rozwiązania równania falowego Schrödingera dla atomu wodoru.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!