Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator oddala się od źródła Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zaobserwowana częstotliwość = Prędkość dźwięku-Zaobserwowana prędkość
Fo = c-Vo
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Zaobserwowana częstotliwość - (Mierzone w Herc) - Zaobserwowana częstotliwość to liczba oscylacji wykonanych przez falę dźwiękową w ciągu jednej sekundy. Jego jednostką SI jest herc.
Prędkość dźwięku - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość dźwięku to odległość, jaką pokonuje dźwięk w ciągu jednej sekundy.
Zaobserwowana prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Obserwowana prędkość to odległość przebyta przez obserwatora w ciągu jednej sekundy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość dźwięku: 343 Metr na sekundę --> 343 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Zaobserwowana prędkość: 150 Metr na sekundę --> 150 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Fo = c-Vo --> 343-150
Ocenianie ... ...
Fo = 193
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
193 Herc --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
193 Herc <-- Zaobserwowana częstotliwość
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

10+ Obserwowana częstotliwość Kalkulatory

Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator porusza się w kierunku źródła, a źródło się oddala
Iść Zaobserwowana częstotliwość = ((Prędkość dźwięku+Zaobserwowana prędkość)/(Prędkość dźwięku+Prędkość źródła))*Częstotliwość fali
Obserwowana częstotliwość, gdy źródło zbliża się do obserwatora, a obserwator się oddala
Iść Zaobserwowana częstotliwość = ((Prędkość dźwięku-Zaobserwowana prędkość)/(Prędkość dźwięku-Prędkość źródła))*Częstotliwość fali
Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator i źródło oddalają się od siebie
Iść Zaobserwowana częstotliwość = ((Prędkość dźwięku-Zaobserwowana prędkość)/(Prędkość dźwięku+Prędkość źródła))*Częstotliwość fali
Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator i źródło zbliżają się do siebie
Iść Zaobserwowana częstotliwość = ((Prędkość dźwięku+Zaobserwowana prędkość)/(Prędkość dźwięku-Prędkość źródła))*Częstotliwość fali
Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator porusza się w kierunku źródła
Iść Zaobserwowana częstotliwość = ((Prędkość dźwięku+Prędkość obiektu)/Prędkość dźwięku)*Częstotliwość fali
Obserwowana częstotliwość, gdy źródło porusza się w kierunku obserwatora
Iść Zaobserwowana częstotliwość = (Prędkość dźwięku*Częstotliwość fali)/(Prędkość dźwięku-Prędkość źródła)
Obserwowana częstotliwość, gdy źródło oddala się od obserwatora
Iść Zaobserwowana częstotliwość = (Prędkość dźwięku*Częstotliwość fali)/(Prędkość dźwięku+Prędkość źródła)
Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator oddala się od źródła przy użyciu długości fali
Iść Zaobserwowana częstotliwość = (Prędkość dźwięku-Zaobserwowana prędkość)/Długość fali
Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator porusza się w kierunku źródła za pomocą długości fali
Iść Zaobserwowana częstotliwość = (Prędkość dźwięku+Prędkość obiektu)/Długość fali
Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator oddala się od źródła
Iść Zaobserwowana częstotliwość = Prędkość dźwięku-Zaobserwowana prędkość

Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator oddala się od źródła Formułę

Zaobserwowana częstotliwość = Prędkość dźwięku-Zaobserwowana prędkość
Fo = c-Vo

Co to jest efekt Dopplera?

Efekt Dopplera (lub przesunięcie Dopplera) to zmiana częstotliwości fali w stosunku do obserwatora, który porusza się względem źródła fali. [1] Jej nazwa pochodzi od austriackiego fizyka Christiana Dopplera, który opisał to zjawisko w 1842 roku.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!