Kursy na korzyść, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo niepowodzenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szanse na korzyść = (1-Prawdopodobieństwo niepowodzenia)/Prawdopodobieństwo niepowodzenia
OF = (1-q)/q
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Szanse na korzyść - Kurs na korzyść to stosunek liczby korzystnych wyników (wygrana) do liczby niekorzystnych wyników (przegrana).
Prawdopodobieństwo niepowodzenia - Prawdopodobieństwo niepowodzenia to prawdopodobieństwo przegranej zdarzenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prawdopodobieństwo niepowodzenia: 0.4 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
OF = (1-q)/q --> (1-0.4)/0.4
Ocenianie ... ...
OF = 1.5
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.5 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.5 <-- Szanse na korzyść
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

18 Prawdopodobieństwo Kalkulatory

Prawdopodobieństwo sukcesu
Iść Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym = Liczba zwycięstw/(Liczba zwycięstw+Liczba strat)
Kursy na korzyść, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo sukcesu
Iść Szanse na korzyść = Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym/(1-Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym)
Szanse w stosunku do danego prawdopodobieństwa sukcesu
Iść Szanse przeciw = (1-Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym)/Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym
Prawdopodobieństwo niepowodzenia
Iść Prawdopodobieństwo niepowodzenia = Liczba strat/(Liczba zwycięstw+Liczba strat)
Szanse na korzyść, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo sukcesu i porażki
Iść Szanse na korzyść = Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym/Prawdopodobieństwo niepowodzenia
Szanse w stosunku do danego prawdopodobieństwa sukcesu i porażki
Iść Szanse przeciw = Prawdopodobieństwo niepowodzenia/Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym
Prawdopodobieństwo sukcesu, biorąc pod uwagę szanse na korzyść
Iść Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym = Szanse na korzyść/(Szanse na korzyść+1)
Kursy na korzyść, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo niepowodzenia
Iść Szanse na korzyść = (1-Prawdopodobieństwo niepowodzenia)/Prawdopodobieństwo niepowodzenia
Szanse w stosunku do danego prawdopodobieństwa niepowodzenia
Iść Szanse przeciw = Prawdopodobieństwo niepowodzenia/(1-Prawdopodobieństwo niepowodzenia)
Prawdopodobieństwo niepowodzenia przy danym kursie
Iść Prawdopodobieństwo niepowodzenia = Szanse przeciw/(Szanse przeciw+1)
Prawdopodobieństwo sukcesu przy danym prawdopodobieństwie niepowodzenia
Iść Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym = 1-Prawdopodobieństwo niepowodzenia
Prawdopodobieństwo niepowodzenia przy danym prawdopodobieństwie sukcesu
Iść Prawdopodobieństwo niepowodzenia = 1-Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym
Szanse na korzyść
Iść Szanse na korzyść = Liczba zwycięstw/Liczba strat
Szanse przeciw
Iść Szanse przeciw = Liczba strat/Liczba zwycięstw
Prawdopodobieństwo sukcesu przy danym kursie
Iść Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym = 1/(Szanse przeciw+1)
Prawdopodobieństwo niepowodzenia, biorąc pod uwagę szanse na korzyść
Iść Prawdopodobieństwo niepowodzenia = 1/(Szanse na korzyść+1)
Kursy na korzyść podane kursy przeciw
Iść Szanse na korzyść = 1/Szanse przeciw
Kursy względem podanych kursów na korzyść
Iść Szanse przeciw = 1/Szanse na korzyść

Kursy na korzyść, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo niepowodzenia Formułę

Szanse na korzyść = (1-Prawdopodobieństwo niepowodzenia)/Prawdopodobieństwo niepowodzenia
OF = (1-q)/q

Jakie są szanse na prawdopodobieństwo?

W teorii prawdopodobieństwa kursy stanowią miarę prawdopodobieństwa wystąpienia określonego wyniku. Oblicza się je jako stosunek liczby zdarzeń, które dają dany wynik, do liczby, które tego nie powodują. Kursy są powszechnie stosowane w grach hazardowych i statystykach. Szanse mają również prosty związek z prawdopodobieństwem: szanse na wynik to stosunek prawdopodobieństwa wystąpienia wyniku do prawdopodobieństwa, że wynik nie nastąpi. Szanse można wyrazić jako stosunek dwóch liczb lub jako liczbę, dzieląc wyrazy w stosunku. Szanse wahają się od 0 do nieskończoności, natomiast prawdopodobieństwa wahają się od 0 do 1, dlatego często są przedstawiane jako procent od 0% do 100%.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!