Nadpotencjał reakcji katodowej z równania Tafela Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Nadpotencjał = -(Zbocze Tafel)*(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
η = -(Aslope)*(log10(i/i0))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
log10 - Common logarithm function (base 10), log10(Number)
Używane zmienne
Nadpotencjał - (Mierzone w Wolt) - Nadpotencjał to różnica potencjałów między określonym termodynamicznie potencjałem redukcyjnym reakcji połówkowej a potencjałem, przy którym zjawisko redoks jest obserwowane eksperymentalnie.
Zbocze Tafel - (Mierzone w Wolt) - Nachylenie Tafela opisuje, w jaki sposób prąd elektryczny płynący przez elektrodę zależy od różnicy napięcia między elektrodą a elektrolitem w masie. Nachylenie Tafela mierzy się eksperymentalnie.
Gęstość prądu elektrycznego - (Mierzone w Amper na metr kwadratowy) - Gęstość prądu elektrycznego to ilość ładunku w jednostce czasu przepływającego przez jednostkową powierzchnię wybranego przekroju.
Wymień gęstość prądu - (Mierzone w Amper na metr kwadratowy) - Gęstość prądu wymiany definiuje się jako prąd przy braku elektrolizy netto i przy zerowym nadpotencjale.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zbocze Tafel: 0.098 Wolt --> 0.098 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Gęstość prądu elektrycznego: 0.405 Amper na metr kwadratowy --> 0.405 Amper na metr kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Wymień gęstość prądu: 0.2 Amper na metr kwadratowy --> 0.2 Amper na metr kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
η = -(Aslope)*(log10(i/i0)) --> -(0.098)*(log10(0.405/0.2))
Ocenianie ... ...
η = -0.0300296526999674
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-0.0300296526999674 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-0.0300296526999674 -0.03003 Wolt <-- Nadpotencjał
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

16 Nachylenie Tafel Kalkulatory

Nachylenie Tafela przy danej temperaturze i współczynniku przenoszenia ładunku
Iść Zbocze Tafel = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatura)/(Opłata podstawowa*Współczynnik przenoszenia ładunku)
Współczynnik transferu ładunku przy danym nachyleniu Tafel
Iść Współczynnik przenoszenia ładunku = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatura)/(Zbocze Tafel*Opłata podstawowa)
Elektryczny ładunek elementarny przy nachyleniu Tafel
Iść Opłata podstawowa = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatura)/(Zbocze Tafel*Współczynnik przenoszenia ładunku)
Nadpotencjał dla reakcji anodowej z równania Tafela
Iść Nadpotencjał = +(Zbocze Tafel)*(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Nadpotencjał reakcji katodowej z równania Tafela
Iść Nadpotencjał = -(Zbocze Tafel)*(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Nachylenie Tafela dla reakcji katodowej z równania Tafela
Iść Zbocze Tafel = -Nadpotencjał/(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Nachylenie Tafela dla reakcji anodowej z równania Tafela
Iść Zbocze Tafel = +Nadpotencjał/(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Zamień gęstość prądu na reakcję katodową z równania Tafela
Iść Wymień gęstość prądu = Gęstość prądu elektrycznego/(10^(Nadpotencjał/-Zbocze Tafel))
Zamień gęstość prądu na reakcję anodową z równania Tafela
Iść Wymień gęstość prądu = Gęstość prądu elektrycznego/(10^(Nadpotencjał/+Zbocze Tafel))
Gęstość prądu dla reakcji katodowej z równania Tafela
Iść Gęstość prądu elektrycznego = (10^(Nadpotencjał/-Zbocze Tafel))*Wymień gęstość prądu
Gęstość prądu dla reakcji anodowej z równania Tafela
Iść Gęstość prądu elektrycznego = (10^(Nadpotencjał/Zbocze Tafel))*Wymień gęstość prądu
Napięcie termiczne podane nachylenie Tafel
Iść Napięcie termiczne = (Zbocze Tafel*Współczynnik przenoszenia ładunku)/(ln(10))
Współczynnik przenoszenia ładunku przy danym napięciu termicznym
Iść Współczynnik przenoszenia ładunku = (ln(10)*Napięcie termiczne)/Zbocze Tafel
Nachylenie Tafel przy danym napięciu termicznym
Iść Zbocze Tafel = (ln(10)*Napięcie termiczne)/Współczynnik przenoszenia ładunku
Napięcie termiczne podana temperatura i ładunek elektryczny elementarny
Iść Napięcie termiczne = ([BoltZ]*Temperatura)/Opłata podstawowa
Elektryczny ładunek elementarny przy podanym napięciu termicznym
Iść Opłata podstawowa = ([BoltZ]*Temperatura)/Napięcie termiczne

Nadpotencjał reakcji katodowej z równania Tafela Formułę

Nadpotencjał = -(Zbocze Tafel)*(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
η = -(Aslope)*(log10(i/i0))

Co to jest równanie Tafela?

Równanie Tafela jest równaniem z kinetyki elektrochemicznej, wiążącym szybkość reakcji elektrochemicznej z nadpotencjałem. Równanie Tafela zostało po raz pierwszy wyprowadzone eksperymentalnie, a później okazało się, że ma teoretyczne uzasadnienie. Równanie zostało nazwane na cześć szwajcarskiego chemika Juliusa Tafela. „Opisuje, w jaki sposób prąd elektryczny przepływający przez elektrodę zależy od różnicy napięć między elektrodą a elektrolitem w masie w prostej, jednocząsteczkowej reakcji redoks”.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!