Frakcja pakowania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Frakcja pakowania = Wada masowa/Liczba masowa
PF = ∆m/A
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Frakcja pakowania - Ułamek upakowania jest miarą utraty lub przyrostu całkowitej masy w grupie nukleonów, gdy są one łączone w celu utworzenia jądra atomowego.
Wada masowa - (Mierzone w Kilogram) - Defekt masy to różnica między rzeczywistą masą atomową a masą przewidywaną.
Liczba masowa - Liczba masowa to suma protonów i neutronów w atomie pierwiastka.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wada masowa: 0.8 Atomic jednostkę masy --> 1.32843216014893E-27 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Liczba masowa: 35 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
PF = ∆m/A --> 1.32843216014893E-27/35
Ocenianie ... ...
PF = 3.79552045756837E-29
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3.79552045756837E-29 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3.79552045756837E-29 3.8E-29 <-- Frakcja pakowania
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)
Jesteś tutaj -

Kredyty

Stworzone przez Pracheta Trivedi
Narodowy Instytut Technologiczny Warangal (NITW), Warangal
Pracheta Trivedi utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Qazi Muneeb
NIT Śrinagar (NIT SRI), Śrinagar, Kaszmir
Qazi Muneeb zweryfikował ten kalkulator i 2 więcej kalkulatorów!

21 Chemia jądrowa Kalkulatory

Analiza odwrotnych rozcieńczeń izotopów (IIDA)
Iść Nieznana ilość aktywnego związku = Ilość nieaktywnego izotopu tego samego związku*(Specyficzna aktywność mieszanego związku/(Specyficzna aktywność czystego znakowanego związku-Specyficzna aktywność mieszanego związku))
Analiza bezpośredniego rozcieńczenia izotopów (DIDA)
Iść Nieznana ilość związku obecna w próbce = Oznakowany związek obecny w próbce*((Specyficzna aktywność czystego znakowanego związku-Specyficzna aktywność mieszanego związku)/Specyficzna aktywność mieszanego związku)
Analiza rozcieńczeń izotopów podstechiometrycznych (SSIA)
Iść Ilość związku w nieznanym roztworze = Ilość związku w roztworze podstawowym*((Specyficzna aktywność roztworu podstawowego-Specyficzna aktywność mieszanego roztworu)/Specyficzna aktywność mieszanego roztworu)
Wiek rośliny lub zwierzęcia
Iść Wiek rośliny lub zwierzęcia = (2.303/Stała rozpadu 14C)*(log10(Aktywność 14C w oryginalnych zwierzętach i roślinach/Aktywność 14C w starym drewnie lub skamielinach zwierzęcych))
Wiek minerałów i skał
Iść Wiek minerałów i skał = Całkowita liczba radiogennych atomów ołowiu/((1.54*(10^(-10))*Liczba U-238 obecnego w próbce minerału/skały)+(4.99*(10^(-11))*Liczba Th-232 obecna w próbce minerału/skały))
Progowa energia kinetyczna reakcji jądrowej
Iść Próg energii kinetycznej reakcji jądrowej = -(1+(Masa jąder pocisków/Masa jąder docelowych))*Energia reakcji
Frakcja pakowania (w masie izotopowej)
Iść Frakcja upakowania w masie izotopowej = ((Masa izotopowa atomu-Liczba masowa)*(10^4))/Liczba masowa
Określona aktywność przy użyciu Half Life
Iść Konkretna czynność = (0.693*[Avaga-no])/(Radioaktywny okres półtrwania*Masa atomowa nuklidu)
Ilość substancji pozostała po n okresach półtrwania
Iść Ilość substancji pozostałej po n okresach półtrwania = ((1/2)^Liczba półtrwań)*Początkowe stężenie substancji radioaktywnej
Specyficzna aktywność izotopu
Iść Konkretna czynność = (Działalność* [Avaga-no])/Masa atomowa nuklidu
Ilość substancji pozostałej po dwóch półtrwaniach
Iść Ilość substancji pozostałej po dwóch okresach półtrwania = (Początkowe stężenie substancji radioaktywnej/4)
Ilość substancji pozostałej po trzech połowach życia
Iść Ilość substancji pozostałej po trzech okresach półtrwania = Początkowe stężenie substancji radioaktywnej/8
Aktywność trzonowców przy użyciu Half Life
Iść Aktywność molowa = (0.693*[Avaga-no])/(Radioaktywny okres półtrwania)
Wartość Q reakcji jądrowej
Iść Wartość Q reakcji jądrowej = (Masa produktu-Masa reagenta)*931.5*10^6
Energia wiązania na nukleon
Iść Energia wiązania na nukleon = (Wada masowa*931.5)/Liczba masowa
Frakcja pakowania
Iść Frakcja pakowania = Wada masowa/Liczba masowa
Aktywność molowa związku
Iść Aktywność molowa = Działalność*[Avaga-no]
Liczba półtrwań
Iść Liczba półtrwań = Czas całkowity/Pół życia
Radioaktywny okres półtrwania
Iść Radioaktywny okres półtrwania = 0.693*Średni czas życia
Średni czas życia
Iść Średni czas życia = 1.446*Radioaktywny okres półtrwania
Promień jądra
Iść Promień jąder = (1.2*(10^-15))*((Liczba masowa)^(1/3))

Frakcja pakowania Formułę

Frakcja pakowania = Wada masowa/Liczba masowa
PF = ∆m/A

Jaki jest pożytek z frakcji pakowania?

Frakcja upakowania jest często interpretowana jako miara stabilności jądra. Jest to różnica między masą izotopową nuklidu a jego liczbą masową podzieloną przez jego liczbę masową.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!