Spadochroniarz, biorąc pod uwagę napięcie powierzchniowe Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Spadochron = (Masa cząsteczkowa/(Gęstość cieczy-Gęstość pary))*(Napięcie powierzchniowe płynu)^(1/4)
Ps = (Mmolar/(ρliq-ρv))*(γ)^(1/4)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Spadochron - (Mierzone w Metr sześcienny na mol (dżul na metr kwadratowy)^(0.25)) - Parachor to wielkość związana z napięciem powierzchniowym.
Masa cząsteczkowa - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa molowa to masa danej substancji podzielona przez ilość substancji.
Gęstość cieczy - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość cieczy to masa jednostki objętości substancji materialnej.
Gęstość pary - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość pary to masa jednostki objętości substancji materialnej.
Napięcie powierzchniowe płynu - (Mierzone w Newton na metr) - Napięcie powierzchniowe płynu to energia lub praca wymagana do zwiększenia pola powierzchni płynu w wyniku sił międzycząsteczkowych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa cząsteczkowa: 44.01 Gram na mole --> 0.04401 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
Gęstość cieczy: 1141 Kilogram na metr sześcienny --> 1141 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Gęstość pary: 0.5 Kilogram na metr sześcienny --> 0.5 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Napięcie powierzchniowe płynu: 73 Millinewton na metr --> 0.073 Newton na metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ps = (Mmolar/(ρliqv))*(γ)^(1/4) --> (0.04401/(1141-0.5))*(0.073)^(1/4)
Ocenianie ... ...
Ps = 2.00579615279152E-05
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.00579615279152E-05 Metr sześcienny na mol (dżul na metr kwadratowy)^(0.25) --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.00579615279152E-05 2E-5 Metr sześcienny na mol (dżul na metr kwadratowy)^(0.25) <-- Spadochron
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

2 parachor Kalkulatory

Spadochroniarz, biorąc pod uwagę napięcie powierzchniowe
Iść Spadochron = (Masa cząsteczkowa/(Gęstość cieczy-Gęstość pary))*(Napięcie powierzchniowe płynu)^(1/4)
Parachor o podanej objętości krytycznej
Iść Spadochron = 0.78*Objętość krytyczna

17 Ważne wzory na napięcie powierzchniowe Kalkulatory

Siła przyłożona Napięcie powierzchniowe przy użyciu metody Wilhelmy-Plate
Iść Siła = (Gęstość płyty*[g]*(Długość płyty*Szerokość pełnowymiarowej płyty łożyskowej*Grubość płyty))+(2*Napięcie powierzchniowe płynu*(Grubość płyty+Szerokość pełnowymiarowej płyty łożyskowej)*(cos(Kąt kontaktu)))-(Gęstość płynu*[g]*Grubość płyty*Szerokość pełnowymiarowej płyty łożyskowej*Głębokość płyty)
Napięcie powierzchniowe przy podanym kącie zwilżania
Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (2*Promień krzywizny*Gęstość płynu*[g]*Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych)*(1/cos(Kąt kontaktu))
Napięcie powierzchniowe o podanej masie cząsteczkowej
Iść Napięcie powierzchniowe płynu = [EOTVOS_C]*(Krytyczna temperatura-Temperatura-6)/(Waga molekularna/Gęstość cieczy)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe w temperaturze krytycznej
Iść Napięcie powierzchniowe płynu przy danej temperaturze krytycznej = Stała dla każdej cieczy*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(Czynnik empiryczny)
Napięcie powierzchniowe czystej wody
Iść Napięcie powierzchniowe czystej wody = 235.8*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(1.256)*(1-(0.625*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))))
Napięcie powierzchniowe przy danej objętości molowej
Iść Napięcie powierzchniowe płynu przy danej objętości molowej = [EOTVOS_C]*(Krytyczna temperatura-Temperatura)/(Objętość molowa)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe przy danym współczynniku korygującym
Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (Upuść wagę*[g])/(2*pi*Promień kapilarny*Współczynnik korygujący)
Wysokość wielkości wzrostu kapilarnego
Iść Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych = Napięcie powierzchniowe płynu/((1/2)*(Promień rury*Gęstość płynu*[g]))
Siła napięcia powierzchniowego przy danej gęstości płynu
Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (1/2)*(Promień rury*Gęstość płynu*[g]*Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych)
Całkowita waga pierścienia przy użyciu metody odłączania pierścienia
Iść Całkowita masa stałej powierzchni = Waga Pierścienia+(4*pi*Promień pierścienia*Napięcie powierzchniowe płynu)
Spadochroniarz, biorąc pod uwagę napięcie powierzchniowe
Iść Spadochron = (Masa cząsteczkowa/(Gęstość cieczy-Gęstość pary))*(Napięcie powierzchniowe płynu)^(1/4)
Całkowita waga płytki przy użyciu metody płytki Wilhelmy'ego
Iść Całkowita masa stałej powierzchni = Waga talerza+Napięcie powierzchniowe płynu*(Obwód)-Dryf w górę
Nacisk powierzchniowy przy użyciu metody Wilhelmy-Plate
Iść Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = -(Zmiana siły/(2* (Grubość płyty+Waga talerza)))
Ciśnienie powierzchniowe
Iść Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = Napięcie powierzchniowe powierzchni czystej wody-Napięcie powierzchniowe płynu
Napięcie powierzchniowe w danej temperaturze
Iść Napięcie powierzchniowe płynu w danej temperaturze = 75.69-(0.1413*Temperatura)-(0.0002985*(Temperatura)^2)
Praca spójności przy danym napięciu powierzchniowym
Iść Dzieło spójności = 2*Napięcie powierzchniowe płynu*[Avaga-no]^(1/3)*(Objętość molowa)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe dla bardzo cienkich płyt metodą Wilhelmy’ego
Iść Napięcie powierzchniowe płynu = Siła na bardzo cienkiej płycie/(2*Waga talerza)

Spadochroniarz, biorąc pod uwagę napięcie powierzchniowe Formułę

Spadochron = (Masa cząsteczkowa/(Gęstość cieczy-Gęstość pary))*(Napięcie powierzchniowe płynu)^(1/4)
Ps = (Mmolar/(ρliq-ρv))*(γ)^(1/4)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!